4
Nin Kristo dakon gɨptɨmni ekwamaŋ
Kol 1.10Nak Pol dam tebanon egɨsat, nido Amɨn Tagɨ dakon pi asat. Piŋkop yol kɨmotni do yaŋ damgut, do butji pabo pɨsaŋakwan aŋpak iyɨ nandɨsak uŋun aŋ kɨmotnidosi dayɨsat. Kol 3.12-13Ji paŋmuwukbi dɨwarɨ dakon pɨŋbini egek aŋpak yaworɨsi aŋ yomni. Yokwi aŋdamni bɨsapmon butji yaworɨ taŋakwa but dasi galak taŋ yomɨŋek butjap tepmɨ dɨma nandaŋ yomni. Kol 3.14-15Telagɨ Wup da but kaloŋ egɨpneŋ dakon aŋpak nimɨŋakwan but yawot da nap da yaŋ waban kabɨ kaloŋɨsi ekwamaŋ. Ji uŋun aŋpak abɨdok do tapmɨmji kɨsi uŋun do paretni. Nin kɨsi Wup kaloŋɨ gɨn abɨdagɨmaŋ, ae nin gɨptɨm kaloŋɨ. Piŋkop da ji yo kaloŋɨ kɨnda dogɨn jomjom ani do yaŋ damgut. Amɨn Tagɨ uŋun kaloŋɨ gɨn, ae nandaŋ gadat uŋun kaloŋɨ, ae telagɨ pakbi sogok uŋun kaloŋɨ gɨn. 1Ko 12.6Piŋkop kaloŋɨ gɨn uŋun nin morap kɨsi dakon Datnin. Uŋun mɨŋat amɨn morap dakon wukwini, ae mɨŋat amɨn morap da binapmon pi asak, ae mɨŋat amɨn morap da butgwan egɨsak.
Ro 12.3,6Mani Kristo da but galak do yo madepsi nimgut uŋudeŋ gɨn Piŋkop da nin morap kaloŋ kaloŋ do nandaŋ yawotni nimɨŋ nimɨŋ agɨt. Kap 68.18Mibɨlɨ yaŋ do Piŋkop dakon gen da yaŋ yosok:
“Uŋun kwensi wɨgek amɨn morapmɨ iyɨ teban taŋek tɨmɨkgɨt uŋun tɨmɨkban kɨsi wɨgɨwit.
Wɨgek amɨn do but galak do yo yomgut.”
Jn 3.13 “Uŋun kwensi wɨgɨgɨt” yaŋ gen tɨm tosok, uŋun da yaŋ nolɨsak, Kristo uŋun kwen gɨn dɨma wɨgɨgɨt. Uŋun mibɨltok mɨktɨm dakon dɨwarɨ mibɨlɨsigwan kɨsi pɨgɨgɨt. 10 Uŋun amɨn mibɨltok mibɨlɨkon pɨgɨgɨt, uŋun kwen yo kɨsi wɨgɨgɨt. Uŋun yo morap kɨla ani ak do aŋek Kwen Kokup morap da kwensi wɨgɨgɨt. 11  1Ko 12.28Uŋun da but galak do yo yaŋ baŋ yomgut: Amɨn dɨwarɨ yabekbi pi ani do yomgut, ae amɨn dɨwarɨ kombɨ amɨn pi yomgut, ae amɨn dɨwarɨ amɨnon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok ani do pi yomgut, ae amɨn dɨwarɨ pasto pi yomgut, ae dɨwarɨ yoyɨŋdet pi yomgut. 12 Yoban uŋun da paŋmuwukbi paŋtagap aba Piŋkop dakon pi aŋakwa Kristo dakon gɨptɨm teban taŋek tagɨsi tosak. 13  Kol 1.28Pi uŋun sigɨn taŋ aŋaŋ kɨŋakwan wɨgɨ nin morap kɨsi but kaloŋsi egek nandaŋ gadat bamɨsi aŋek Piŋkop dakon Monji pakyaŋsi nandaŋ ɨmneŋ. Yaŋ aŋapno paŋmuwukbi egɨp egɨpnin teban taŋakwan Kristo iyɨ dakon aŋpak tagɨsi, uŋun dakon tɨlak abɨdoneŋ.
14 Aŋek nin amɨn monɨŋ da arɨpmon saŋbeŋek dɨma egɨpneŋ. Aŋek amɨn paŋgalak aŋ amɨn, ae amɨn paŋkewal, ae top dakon mibɨlɨ pakyaŋ nandaŋ amɨn uŋun dakon geni da ji dakon nandak nandak paŋkɨ paŋabɨŋ paŋabɨŋ dɨma ani. 15  Kol 1.18; 2.19Nin gen uŋuden do mɨrak dɨma yopneŋ. Aŋek amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak aŋek gen bamɨ gɨn yoneŋ. Yaŋ aŋek nin mɨŋat amɨnyo tebaisi agek Kristokon tagok tagok aneŋ. Kristo uŋun paŋmuwukbi dakon busuŋɨ. 16 Uŋun da busuŋnin yɨgakwan gɨptɨm dakon saŋbek morapni uŋudon saŋbeŋakwa gɨptɨm tebaisi tosok. Aŋakwan gɨptɨm dɨwat morap kaloŋ kaloŋ pini aŋakwa amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak aŋakwa gɨptɨm tebaisi tagosok.
Paŋmuwukbi aŋpak kalugɨ baŋ ani
17  Ro 1.21; 1Pi 1.14Do nak gen kɨnda dayɨk do nandɨsat. Amɨn Tagɨ da manon da gen tebaisi yaŋ yosot: Ji Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da aŋpak yokwi aŋ uŋudeŋ saŋbeŋek dɨma ani. Nandak nandakni wagɨlsi upbal taŋ, 18 ae nandak nandakni uŋun pɨlɨn tuk yombem. Butni uŋun sopbi, do nandak nandakni uŋun wagɨl mɨnisi, ae Piŋkop dakon egɨp egɨp da waŋga ekwaŋ. 19 Aŋpak aŋ uŋun do mayagɨ dɨma nandaŋ. Yokwi ak do mibɨlɨsigwan pɨgek aŋ, ae aŋpak ɨŋani mibɨlɨ mibɨlɨ ak do burɨ pɨdoŋ.
20-21 Ji Yesu Kristo dakon gen kɨlɨ nandawit yaŋ nandɨsat. Ae gen bamɨ Yesukon tosok yaŋ kɨlɨ dayɨŋ dekgwit. Nak nandɨsat, ji Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon aŋpak uŋun dɨma ani do dayɨŋ dekgwit. 22  Ro 8.13; Kol 3.9Jiyo kɨsi kalɨp but kalɨpmɨ dakon aŋpak baŋ awit. But kɨndap toptopmɨ da but kalɨpmɨ joŋɨkban wagɨl yokwisi asak. Do ji aŋpak kalɨpmɨ uŋun wɨrɨrɨk mudaŋek but nandak nandakji kulabɨk aba kalugɨsak. 23  Ro 12.2Nandak nandakji uŋun si kalugɨsak. 24  WW 1.26; Kol 3.10Ji mɨŋat amɨnyo kalugɨ dagoni. Uŋun Piŋkop da iyɨ aban mɨŋat amɨnyo kalugɨ dagaŋek Piŋkop iyɨ yombem aŋ. Piŋkop uŋun kɨlegɨsi ae telagɨsi.
25  Sek 8.16; Kol 3.8-9Do top aŋpak uŋun yɨpni. Ji morap kɨsi paŋmuwukbi dɨwarɨ do gen bamɨ gɨn yoyɨni. Nido, nin morap kɨsi gɨptɨm kaloŋɨ dakon dɨwatni.
26  Kap 4.4; Jem 1.19-20 “Ji butjap nandaŋ kaŋ, kaŋ kɨmotni. Yokwi dɨ abam.” Ji butjap sigɨn nandaŋ egakwa gɨldat dɨma pɨgɨsak. 27 Sunduk do yoma dɨma wɨtdal ɨmni. 28 Kabo noknok kabo saŋbeŋek dɨma noni. Kɨsitji da pi bamɨsi aŋ kɨmagek yo morapmɨ tɨmɨgek wadak wadak amɨn paŋpulugoni. 29  Kol 4.6Gen yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ dɨma yoni. Amɨn alegɨ tagɨ paŋteban ani dakon gen baŋgɨn yoni. Gen uŋuden nandaŋ amɨn uŋun dakon butni paŋteban asak. 30  Ais 63.10; Ep 1.13-14; 1Tes 5.19Ji aŋpak yokwi aŋek Piŋkop dakon Telagɨ Wupni bupmɨ dɨma ɨmni. Piŋkop da Telagɨ Wup damgut uŋun iyɨ dakon mɨŋat amɨnyosi ekwaŋ dakon tɨlak. Ae bɨsap madepmon yokwikon baŋ tɨmɨgek pulugaŋ depjak yaŋ uŋun da nolɨsak. 31  Kol 3.8Butjikon da nandaba yokwi tok, ae butjapmon da gen pap yogok, ae butjap, ae but sɨgok, ae yaŋba yokwi tok, ae aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ uŋun wagɨlsi yopmaŋ mudoni. 32  Mt 6.14; 18.22-35; Kol 3.12-13Paŋmuwukbi dɨwarɨ do aŋpak tagɨsi aŋ yomɨŋek but dasi galak taŋ yomni. Piŋkop da Kristo da manon dɨwarɨsi yopmaŋ damɨsak, yaŋ gɨn ji dɨwarɨni yopmaŋ yomni.

4:1: Kol 1.10

4:2: Kol 3.12-13

4:3: Kol 3.14-15

4:6: 1Ko 12.6

4:7: Ro 12.3,6

4:8: Kap 68.18

4:9: Jn 3.13

4:11: 1Ko 12.28

4:13: Kol 1.28

4:15: Kol 1.18; 2.19

4:17: Ro 1.21; 1Pi 1.14

4:22: Ro 8.13; Kol 3.9

4:23: Ro 12.2

4:24: WW 1.26; Kol 3.10

4:25: Sek 8.16; Kol 3.8-9

4:26: Kap 4.4; Jem 1.19-20

4:29: Kol 4.6

4:30: Ais 63.10; Ep 1.13-14; 1Tes 5.19

4:31: Kol 3.8

4:32: Mt 6.14; 18.22-35; Kol 3.12-13