5
Ji teŋteŋɨkon egɨpni
Mt 5.48Piŋkop da ji but dasi galak taŋ damɨsak. Aŋakwan monjɨ gwayonisi ekwaŋ, do aŋpak iyɨ asak uŋun baŋ ani. TP 29.18; Ibr 10.10Kristo da but dasi galak taŋ nimɨŋek nin paŋpulugok do aŋek iyɨ dakon egɨp egɨpni parekgɨt, yaŋ gɨn jiyo kɨsi amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak baŋ yolek ani. Egɨp egɨpni uŋun paret kɨbaŋɨ tagɨsi naŋ yaŋ Piŋkop do parekgɨt.
Ji yumabi aŋpak gat, ae aŋpak ɨŋani morap dɨmasi ani, ae amɨn dakon yo do pɨndak galaktok dɨmasi ani. Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo nin, uŋuden aŋpak dakon gen dɨmasi yoneŋ. Gen ɨŋani dɨma yoni, ae nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn da gen yoŋ uŋudeŋ dɨma yoni, ae jɨgɨlagon da gen yokwi dɨma yoni. Aŋpak uŋuden nin da dɨmasi agagɨ. Piŋkop ya yaŋ iyɨneŋ uŋun da tagɨsi asak. 1Ko 6.9-10; Kol 3.5Yaŋsi nandani, yumabi aŋpak aŋ amɨn gat, ae aŋpak ɨŋani aŋ amɨn gat, ae pɨndak galaktok aŋpak aŋ amɨn, uŋuden amɨn kabɨ Kristo gat Piŋkop gat da kɨla amal da kagagwan arɨpmɨ dɨma pɨgɨni. Pɨndak galaktok aŋpak uŋun da kokup kɨdat gawak yomamaŋ yaŋ asak.
Ro 1.18; Kol 2.4,8Amɨn da aŋpak yokwi uŋun ani do nandaŋek top gen uŋun dayɨkdaŋ. Mani geni dɨma nandani. Aŋpak uŋuden dogɨn Piŋkop da amɨn geni dɨma guramɨkgaŋ uŋun do butjap madepsi nandaŋ yomɨsak. Do uŋuden amɨn gat not dɨma aŋek egɨpni. Jn 12.36; Ep 2.13; Kol 1.13; 1Pi 2.9Nido kalɨp ji pɨlɨn tukgwan egɨpgwit, mani abɨsok Amɨn Tagɨ da teŋteŋɨkon depgut, do ji teŋteŋɨ dakon mɨŋat amɨnyo da yaŋ agɨpni. Teŋteŋɨ da aŋpak tagɨsi mibɨlɨ mibɨlɨ morap gat, aŋpak kɨlegɨ gat, ae gen bamɨ gat paŋalon asak. 10 Amɨn Tagɨ da aŋpak si galak tosok uŋun wɨsɨŋ pɨndat do pi ani. 11 Ji pɨlɨn tuk dakon aŋpak aŋ amɨn gat gadat gadat dɨma ani. Aŋpak uŋuden da bamɨ tagɨ dɨma toŋ. Ji da mɨŋat amɨnyo aŋpak uŋun yokwi yaŋ yolɨŋba pɨndatni. 12 Aŋpak yokwi pasɨlɨkon da aŋ uŋun mayagɨsi, uŋun do dɨma yogogɨ. 13  Jn 3.20-21Mani teŋteŋɨ da aŋpak morap dakon mibɨlɨ paŋalon aban nomansi teŋteŋaŋ toŋ. 14  Ais 26.19; Ro 13.11Ae teŋteŋɨ da yo kɨnda aŋalon asak bɨsapmon, uŋun yo kɨsi amɨn da tagɨ pɨndarɨ asak. Yaŋ do aŋek gen on tosok:
“Dɨpmɨn pokdol amɨn gak pɨdoki.
Kɨmoron da pɨdaŋaki Kristo da teŋteŋaŋ gamjak.”
15  Kol 4.5Ji pɨlɨk bamokji dakon kɨla tebaisi aŋ kɨmotni. Amɨn nandaŋ kokwini mɨni da arɨpmon dɨma agɨpni, amɨn nandaŋ kokwini tagɨsi da arɨpmon agɨpni. 16 Abɨsok ji Piŋkop dakon pi ani dakon bɨsap. Mani abɨsok bɨsap ekwamaŋ uŋun bɨsap yokwi, do kaŋ kɨmotni. Bɨsap uŋun ɨsal dogɨn dɨ mudaŋban. 17 Nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn da arɨpmon dɨma agɨpni. Amɨn Tagɨ dakon galaktok uŋun pakyaŋsi nandani. 18  Lk 21.34Wain morapmɨ naŋek but upbal dɨma ani. Aŋpak uŋuden da ji paŋupbal aŋ. Piŋkop dakon Wupni yɨpba jikon tugosak. 19  Kol 3.16Ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ gat gen yoni bɨsapmon, kap papiakon kap toŋ gat, ae Piŋkop gawak ɨmɨm dakon kap dɨwarɨ gat, ae Telagɨ Wup da kap butjikon paŋalon asak, genji uŋun gat kɨsi tɨmɨgek yoni. Aŋek Amɨn Tagɨ do gen kagasi ae butjiyo kɨsi da kap yaŋ ɨmni. 20  Kol 3.17Ae Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo da manon da bɨsapmɨ bɨsapmɨ yo morap do Piŋkop Dat ya yaŋ iyɨŋ kɨmotni.
Pol da mɨŋat eyo kɨlɨ abi do yagɨt
21  1Pi 5.5Ji Kristo do nandaba wukwan ɨmɨŋek notji gawak yomɨŋ yomɨŋ aŋek egɨpni. 22  Kol 3.18; 1Pi 3.1Mɨŋat, ji Amɨn Tagɨ do gawat gawat aŋek nandaba wukwan ɨmaŋ, yaŋ gɨn esi do yaŋ gɨnsi aŋek egɨpni. 23  1Ko 11.3; Ep 1.22Nido, Kristo da paŋmuwukbi dakon busuŋɨ yɨkdak, uŋun da tɨlak wɨli uŋun mɨŋatni dakon busuŋɨ egɨsak. Paŋmuwukbi uŋun Kristo dakon gɨptɨmɨ, ae Kristo da yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. 24 Paŋmuwukbi uŋun Kristo do gawat gawat aŋek nandaba wukwan ɨmɨŋek ekwaŋ, yaŋ gɨn mɨŋat ji yo morapmon esi do yaŋ gɨnsi aŋyomni.
25  Kol 3.19; 1Pi 3.7Kristo da paŋmuwukbi do but dasi galak taŋ yomɨŋek paŋpulugok do iyɨ dakon egɨp egɨpni parekgɨt, yaŋ gɨn wɨli ji mɨŋatji but dasi galak taŋ yomɨŋ kɨmotni. 26  Tit 3.5Pakbi gat ae geni gat baŋ Kristo da paŋmuwukbini sugaŋban telagɨsi awit. 27  2Ko 11.2; Kol 1.22Paŋmuwukbi sugaŋban iyɨ da dabɨlon wagɨl tagɨsisi asak do aŋek yaŋ agɨt. Aban jɨmjɨmɨ mɨni ae garak bo ae yo uŋuden mɨnisi aŋek telagɨ ae gulusuŋni mɨni egɨpni yaŋ do agɨt. 28 Wɨli ji dɨsi dakon gɨptɨm do galak toŋ, yaŋ gɨn mɨŋatji but dasi galak taŋ yomni. Amɨn kɨnda mɨŋatni do but dasi galak taŋ ɨmɨsak, uŋun amɨn da iyɨ do yaŋ gɨn nandɨsak. 29 Nin nandamaŋ, amɨn kɨnda iyɨ dakon gɨptɨm tɨm do uwal dɨma aŋ ɨmgut. Gɨptɨmni jap ɨmɨŋek kɨlani tagɨsi asak. Kristo da paŋmuwukbi do yaŋ gɨn asak, 30 nido nin Kristo dakon gɨptɨm dakon kandap ae kɨsit dabɨlyoni. 31  WW 2.24; Mt 19.5Piŋkop dakon papia da yaŋ yosok:
“Yaŋ do aŋek amɨn kɨnda meŋi datyoni yopmaŋ degek mɨŋatni gat gadaŋbal bamorɨ da gɨptɨm kaloŋɨ gɨn asak.”
32  PA 19.7Gen pasɨlɨ on dakon mibɨlɨ uŋun madepsi, mani nak uŋun yaŋ yosot, gen on Kristo gat paŋmuwukbini gat do yosok. 33 Mani wɨli kaloŋ kaloŋ ji da dɨsi do but dasi galak toŋ, yaŋ gɨn mɨŋatji do yaŋ gɨn nandani. Ae mɨŋat ji esi do nandaba wukwan yomni.

5:1: Mt 5.48

5:2: TP 29.18; Ibr 10.10

5:5: 1Ko 6.9-10; Kol 3.5

5:6: Ro 1.18; Kol 2.4,8

5:8: Jn 12.36; Ep 2.13; Kol 1.13; 1Pi 2.9

5:13: Jn 3.20-21

5:14: Ais 26.19; Ro 13.11

5:15: Kol 4.5

5:18: Lk 21.34

5:19: Kol 3.16

5:20: Kol 3.17

5:21: 1Pi 5.5

5:22: Kol 3.18; 1Pi 3.1

5:23: 1Ko 11.3; Ep 1.22

5:25: Kol 3.19; 1Pi 3.7

5:26: Tit 3.5

5:27: 2Ko 11.2; Kol 1.22

5:31: WW 2.24; Mt 19.5

5:32: PA 19.7