6
Pol da mɨŋat monjɨyo gat ae meŋ datyo gat do yagɨt
Kol 3.20Mɨŋat monjɨyo, ji meŋ datyosi dakon gen guramɨk kɨmotni. Nido ji Amɨn Tagɨkon kɨlɨ gadawit, ae aŋpak uŋun ji da ani do nandɨsak. GT 5.16Piŋkop gen papiakon gen yaŋ tosok, “Gak meŋ datgo dakon pɨŋbinisi egɨ kɨmagek geni guramɨkgi.” Gen teban yaŋ teban tokni toŋ kabɨkon da on da mibɨltok asak. Yaŋ teban tok gen yaŋ tosok:
“Gak yaŋ abi kaŋ, pi morap akdɨsal uŋun abɨ bamɨ tagɨsi tokdaŋ.
Ae on mɨktɨmon bɨsap dubak egɨpdɨsal.”
Kap 78.4; YT 22.6; Kol 3.21Dat, ji mɨŋat monjɨyosi dakon burɨ dɨma sugoni. Mɨŋat monjɨyosi paŋmɨlɨp aŋek Amɨn Tagɨ dakon gen yoyɨŋdetni.
Pol da oman monjɨ gat mibɨltok amɨn gat do yagɨt
Kol 3.22-23; Tit 2.9-10; 1Pi 2.18Oman monjɨ, ji mibɨltok amɨnji do pasalek pɨŋbini egek geni guramɨtni. Kristo dakon gen but dasi nandaŋek guramɨkgaŋ, uŋun da tɨlak geni guramɨtni. Uŋun da amɨn tagɨsi yaŋ dandani yaŋ do kapmatjok egɨpni bɨsapmon pi tagɨsi dɨ abam. Dɨma. Nin Kristo iyɨ dakon oman monjɨ gɨn ekwamaŋ yaŋ nandaŋek butjikon da Piŋkop dakon galaktok yol do but galaksi nandani. Ji but dasi nandaŋek pi ani. Ji amɨn dakon pi ani bɨsapmon nin Amɨn Tagɨ dakon pi baŋ amaŋ yaŋon da nandaŋek ani. 2Ko 5.10; Kol 3.24-25Nandani, oman monjɨ bo oman monjɨ dɨma mani amɨn kɨnda pi tagɨsi asak kaŋ, Amɨn Tagɨ da yumaŋ nogɨ tagɨsi ɨmdɨsak.
Ro 2.11; Kol 4.1Ae mibɨltok amɨn jiyo kɨsi oman monjɨsi do aŋpak tagɨsi aŋ yomni. Pasol pasol yomyom aŋpak uŋun yɨpni. Amɨn Tagɨ Kwen Kokup egɨsak uŋun ji ae uŋunyo kɨsi dakon Amɨn Tagɨ. Uŋun da mɨŋat amɨn morapyo kɨsi dakon aŋpak tɨlak kaloŋɨkon gɨn kokwinɨkdak.
Paŋmuwukbi uŋun emat amɨn yombem
10 Nak geno wasɨp ak do yaŋ yosot. Ji Amɨn Tagɨkon gadawit, do tapmɨm madep morapni do nandaŋek tebaisi atni. 11  Ro 13.12; 2Ko 10.4Piŋkop da emat dakon yo kabɨ nimɨsak uŋun pani. Paŋek tebaisi agek Sunduk dakon paŋkewal mibɨlɨ mibɨlɨ uŋun tagɨ pabɨŋ yopni.
12  1Pi 5.8-9Pakyaŋsi nandani, nin amɨn gat emat dɨma wamaŋgamaŋ. Nin wup yokwisi tapmɨmɨ toŋ gat, ae koŋ mɨktɨm kɨla aŋ gat, ae yo tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ on pɨlɨn tuk tosok bɨsapmon mɨktɨm kɨla aŋ, ae koŋ kwen ekwaŋ gat emat amaŋ. 13 Do ji Piŋkop da emat dakon yo damɨsak uŋun kɨsi morap tɨmɨgek bɨsap yokwikon emaron tebai tagɨ atni. Ae emat dagosak bɨsapmon ji tebai sigɨn atni.
14  Ais 11.5; 59.17; 1Tes 5.8Ji tebai atni. Aŋek gen bamɨ naŋ bobaŋ napmɨ do wamni. Aŋek aŋpak kɨlegɨ baŋ pɨbɨt kutnok yaŋ pani. 15  Ro 10.15Ae Piŋkop da but yawot nimɨsak uŋun dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋoni. Uŋunaŋ kandap gwɨl yaŋ pani. 16 Ji emat dakon yo morap uŋun tɨmɨgek, nandaŋ gadatyo kɨsi abɨdaŋba uŋun da pasɨkji asak. Aŋek Yokwi Ami uŋun dakon dɨkdɨk morapni mɨleŋ asɨpmɨ toŋ ji yamaŋ damɨsak uŋun tagɨ pabɨŋ yopni. 17  Ibr 4.12Piŋkop da yokwikon baŋ kɨlɨ tɨmɨkgɨt yaŋ nandani. Uŋun nandak nandak da busuŋ kutnokji asak. Yaŋ aŋek Telagɨ Wup dakon emat agak sɨba abɨdoni, uŋun Piŋkop dakon gen. 18  Lk 18.1; Kol 4.2; 1Tes 5.17Telagɨ Wup da tapmɨmon bɨsapmɨ bɨsapmɨ bɨsit aŋ kɨmotni. Bɨsit mibɨlɨ mibɨlɨ ak do pi tebaisi aŋek Piŋkop da ji paŋpulugosak do bɨsit iyɨni. Kɨla tebai aŋek uŋun aŋpak dɨma yɨpmaŋ detni. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop dakon mɨŋat amɨn morapyoni do bɨsit ani.
19  Kol 4.3-4; 2Tes 3.1Ae Piŋkop bɨsit iyɨŋba nakyo kɨsi aŋpulugosak. Aŋakwan geni nak da gen kagakon yɨpmaŋakwan pasol pasol abɨŋ yɨpmaŋek Gen Bin Tagɨsi dakon gen pasɨlɨ yaŋ teŋteŋokeŋ. 20  2Ko 5.20; Plm 9Piŋkop da iyɨ Gen Bin Tagɨsi on yaŋ teŋteŋokeŋ do yabekban kɨgɨm. Ae uŋun dogɨn aŋek nak dam tebanon yɨgek nap tebanbaŋ nak aŋteban awit. Nak Gen Bin Tagɨsi yokeŋ dakon pi tosok, do Piŋkop bɨsit iyɨŋba nak aŋteban aban pasol pasol abɨŋ yɨpmaŋek mɨŋat amɨnyokon madepsi yaŋ teŋteŋokeŋ. Piŋkop da yaŋsi abeŋ do nandɨsak.
Piŋkop da paŋpulugosak do Pol da bɨsit agɨt
21  Ya 20.4; Kol 4.7-8; 2Ti 4.12Tikikus da pi niaŋ agɨm ae niaŋ egɨsat dakon but pɨso gen dayɨsak. Tikikus uŋun notninsi, ae Amɨn Tagɨ dakon oman amɨni tagɨsi kɨnda. 22 Uŋun yabekgo jikon obɨŋakwan nin niaŋ ekwamaŋ uŋun dakon geni dayɨsak, ae butji paŋteban asak, mibɨlɨ yaŋ do yabekdat.
23 Piŋkop Dat gat ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo gat da paŋmuwukbi morap ji dakon butji paŋyawot aban yaworɨ tosak. Aŋek uŋun da paŋtagap aban nandaŋ gadat tebai aŋek amɨn do but dasi galak taŋ yomni. 24 Piŋkop da mɨŋat amɨn morapyo Amɨn Tagɨ Yesu Kristo but dasi galak taŋ ɨmɨŋ kɨmagek dɨma yɨpmaŋ dekgaŋ uŋun do nandaŋ yawotni yomjak.

6:1: Kol 3.20

6:2: GT 5.16

6:4: Kap 78.4; YT 22.6; Kol 3.21

6:5: Kol 3.22-23; Tit 2.9-10; 1Pi 2.18

6:8: 2Ko 5.10; Kol 3.24-25

6:9: Ro 2.11; Kol 4.1

6:11: Ro 13.12; 2Ko 10.4

6:12: 1Pi 5.8-9

6:14: Ais 11.5; 59.17; 1Tes 5.8

6:15: Ro 10.15

6:17: Ibr 4.12

6:18: Lk 18.1; Kol 4.2; 1Tes 5.17

6:19: Kol 4.3-4; 2Tes 3.1

6:20: 2Ko 5.20; Plm 9

6:21: Ya 20.4; Kol 4.7-8; 2Ti 4.12