Papia Jems da Mandagɨt
But pɨso gen
Papia on Yesu dakon padɨge Jems da mandagɨt. Jems uŋun Yesu yolyol amɨn Jerusalem egɨpgwit dakon kɨla amɨni egɨpgut. (Yabekbi 15.13 uŋudon koki.)
Jems da on papia mandagɨt uŋungwan Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo da ni aŋpak tagɨsi baŋ yolek ani dakon gen tagɨsi morapmɨ mandagɨt. Mɨŋat amɨnyo da nandak nandak tagɨsi baŋ tɨmɨgek ae Piŋkop dakon gen pakyaŋsi abɨdaŋ kɨmotni do tɨlak gen morapmɨ mandagɨt.
Jems da gen tebai yaŋ yosok: Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmjak amɨn ɨsal egɨpmɨ mɨni. Amɨn do aŋpak tagɨsi baŋ aŋ yomɨŋ kɨmotjak, uŋun da gak nandaŋ gadat tebaisi asal yaŋ mɨŋat amɨnyo yolɨŋban kokdaŋ.
1
Nin paŋkewalon tebaisi atneŋ, yaŋ aŋek Piŋkop gat tagɨsi egɨpneŋ
(Kɨlapmɨ 1.1-18)
Mt 13.55; Ya 15.13; Gal 1.19; 1Pi 1.1Nak Jems, Piŋkop ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo dakon oman amɨni. Papia on Israel amɨn 12 kabɨ ji kokupji yɨpmaŋek mɨktɨm ŋwakŋwarɨkon kɨwit da ekwaŋ ji do mandaŋ yɨpbo obɨsak. Gɨldat tagɨsi.
Paŋkɨlɨt da nin paŋteban asak
Ro 5.3-5Not kabɨ, paŋkɨlɨt mibɨlɨ mibɨlɨ altaŋ damni bɨsapmon butjɨk kɨnda jikon dɨma tosak, kɨsɨk kɨsɨk dagɨn jikon tosak. 1Pi 1.7Nido ji nandaŋ, yo noman taŋek nandaŋ gadatji paŋkɨlɨkdak, uŋun da tebai agek jɨgɨ guramɨtneŋ dakon aŋpak paŋalon asak. Toktogɨsi tebaisi agek jɨgɨ guramɨtni, yaŋ aŋakwa uŋun aŋpak da jikon teban tosak. Yaŋ aŋek Piŋkop dakon aŋpak kɨnda do wadak wadak dɨma ani. Aŋpakji da tagɨsi ae kɨlegɨsi akdɨsak.
Nandaŋ kokwin kɨlegɨ do wadak wadak asak amɨn uŋun bɨsit asak
YT 2.3-6Ji da binapmon amɨn kɨnda nandaŋ kokwin kɨlegɨ do wadak wadak asak kaŋ, Piŋkop da nandak nandak ɨmjak do bɨsit asak, aŋakwan Piŋkop da ɨmdɨsak. Piŋkop da amɨn morap do yo morapmɨ yomɨsak, ae bɨsit iyaŋ amɨn do yaŋba yokwi tok dɨma aŋ yomɨsak. Mani uŋun amɨn nandaŋ gadatsi aŋek Piŋkop do bɨsit asak. Nandaŋ gadatni tɨmɨsok dɨ yɨpmaŋ degek “Piŋkop da uŋun namdɨsak bo dɨma” yaŋ dɨma nandɨsak. Nido amɨn but bamot aŋ uŋun tap pakbi mɨrɨm da pɨsoŋakwan tamalɨkgaŋ uŋun yombem. Uŋuden amɨn Piŋkop da yo kɨnda namdɨsak yaŋ dɨmasi nandɨsak. Uŋun amɨn dakon nandak nandakni yo dɨkon dɨ yopmaŋ yopmaŋ asak, aŋek aŋpak morap asak uŋun kosit naŋ gɨn kaŋek dɨma agɨsak.
Yoni mɨni amɨn gat ae yoni morapmɨ amɨn gat dakon gen
Not kɨnda yoni mɨni kaŋ, kɨsɨk kɨsɨk tagɨ asak, nido Piŋkop da dabɨlon man madepni toŋ da egɨsak. 10  Ais 40.6-7Ae yoni morapmɨ amɨn Piŋkop da mani abɨŋ yɨpmaŋdak, do kɨsɨk kɨsɨk tagɨ asak, nido jareŋ da bɨrɨpmɨkwaŋ uŋun da tɨlak kɨmotdaŋ. 11 Gɨldat da wɨsak bɨsapmon gɨldat tepmɨsi wusɨŋek joŋ pɨndakban kɨbɨdaŋ mudoŋ. Joŋ dakon jareŋɨ maŋ mudaŋakwa, tɨlɨmni tagɨsi uŋun wagɨl pasɨlgaŋ. Uŋudeŋ gɨn yoni morapmɨ amɨn pini mibɨlɨ mibɨlɨ sigɨn aŋek kɨmot akdaŋ.
Piŋkop yo tagɨsi aŋ nimɨŋek yokwikon dɨma paŋkɨsak
12 Paŋkewal morap noman toŋon jɨgɨ guramɨgek tebai akdak amɨn uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ asak. Nido paŋkɨlɨt morapmon tebai atjak kaŋ, Piŋkop da mɨŋat amɨnyo but dasi galak taŋ ɨmaŋ uŋun do egɨp egɨp dakon pelɨt tɨm tɨlɨmɨ toŋ yom do yaŋ teban tok agɨt, uŋun ɨmdɨsak.
13 Yokwi ak do paŋkɨlɨt noman taŋ ɨba “Piŋkop da aŋkɨlɨkban asat” yaŋ amɨn kɨnda da dɨma yogogɨ. Nido, yokwi da Piŋkop arɨpmɨ dɨma aŋkɨlɨtjak, ae Piŋkop da amɨn kɨnda yokwi asak do dɨma aŋkɨlɨkdak. 14 Mani, nin kaloŋ kaloŋ dakon but dakon galaktok yokwi da paŋkɨlɨkban yokwi agak dakon galaktok noman tosok. 15 Uŋun but dakon galaktok yokwi uŋun mɨŋat kɨnda da monjɨ kwapmɨ awɨldak yombem da don yokwi aŋalon aban noman tosok. Ae yokwi da si tagosok bɨsapmon kɨmot aŋalon asak.
16 Notnonisi, ji bɨkbɨk ɨba yokwi ami da ji dɨ paŋkɨlɨkban. 17 But galak dakon yo morap tagɨsisi uŋun Dat da yopban kwen da paŋ. Dat, kundukon teŋteŋɨ morap wasagɨt amɨn, uŋun aŋpakni kulabɨk dɨmasi asak. Uŋun gɨldat paŋopmon yo dakon wupni dubak toŋ da ae don pɨsɨp toŋ uŋun yombem dɨma. 18  Jn 1.13Uŋun yo morap wasagɨtgwan amɨn nin da wukwini egɨpneŋ do aŋek iyɨ dakon galaktok yolek gen bamɨ niban mɨŋat monjɨni dagagɨmaŋ.
Nin Piŋkop do bamɨsi nandaŋ gadaŋ ɨmamaŋ kaŋ, aŋpak tagɨsi kɨsi aneŋ
(Kɨlapmɨ 1.19–5.6)
Nin geni nandaŋek guramɨtneŋ
19 Not kabɨno, pakyaŋsi nandani. Ji morap gen nandak do mɨrak pakyaŋsi yopni, mani gen tepmɨ dɨma yoni, ae butjap tepmɨ dɨma nandani. 20  NNA 7.9Nido, amɨn dakon butjap da Piŋkop dakon aŋpak kɨlegɨ dɨma aŋalon asak. 21  Kol 3.8; 1Pi 2.1Yaŋ do aŋek aŋpak ɨŋani mibɨlɨ mibɨlɨ gat ae aŋpak yokwi morap jikon madepsi ɨreŋ tosok, uŋun wɨrɨrɨtni. Aŋek dɨsi do nandaba pɨŋakwa egek Piŋkop da gen uŋun butjikon kwaokgɨt uŋun naŋ abɨdoni. Gen uŋun da ji yokwikon baŋ tagɨ tɨmɨtjak.
22  Mt 7.26; Ro 2.13Mani gen uŋun ɨsal dogɨn dɨma nandani, si guramɨtni. Ɨsal dogɨn nandaŋ kaŋ, dɨsi baŋ paŋkewalgaŋ. 23 Amɨn kɨnda Piŋkop gen ɨsal dogɨn nandaŋek dɨma guramɨkdak kaŋ, uŋun amɨn kɨnda da wupni pakbi ɨdapmon kosok uŋun yombem. 24 Uŋun iyɨ dakon tomno dabɨlni kosok, mani kɨŋek tomno dabɨlni uŋun niaŋen uŋun tepmɨsi ɨŋtosok. 25  Ro 8.2; Jem 2.12Mani gen teban gwaljɨgɨ mɨnisi uŋun da yokwi dakon tapmɨm tuwɨlek nin pulugaŋ nipmaŋdak, do amɨn kɨnda da uŋun gen teban pakyaŋsi kaŋban pɨsaŋakwan geni dɨma ɨŋtaŋek guramɨtjak kaŋ, Piŋkop da uŋun amɨn aŋpulugaŋakwan pi morap asak uŋun tagɨsisi noman tokdaŋ.
26  Kap 141.3Amɨn kɨnda “nak Piŋkop gawak ɨmɨm sɨlɨp aŋ kɨmokdot” yaŋ nandɨsak, mani gen kagani dakon kɨla tagɨ dɨma aŋek gen yokwi morapmɨ yosok kaŋ, uŋun amɨn iyɨ naŋ top aŋkewaldak, ae Piŋkop gawak ɨmɨm dakon sɨlɨp asak uŋun yo ɨsalɨsi. 27 Piŋkop gawak ɨmɨm dakon sɨlɨp Piŋkop Dat da kaŋban gwaljɨgɨ mɨnisi ae gulusuŋni mɨni asak uŋun yaŋ: Nin mɨŋat monjɨyo meŋ datyoni kɨmakbi gat, ae sakwabat gat do nandak nandak aŋek paŋpulugaŋek jɨgɨni guramɨtneŋ, ae nin dakon aŋpak kɨla tagɨsi aneŋ, aŋapno mɨktɨm on dakon aŋpak yokwi da paŋupbal aban Piŋkop da dabɨlon ɨŋani dɨma egɨpneŋ.

1:1: Mt 13.55; Ya 15.13; Gal 1.19; 1Pi 1.1

1:2: Ro 5.3-5

1:3: 1Pi 1.7

1:5: YT 2.3-6

1:10: Ais 40.6-7

1:18: Jn 1.13

1:20: NNA 7.9

1:21: Kol 3.8; 1Pi 2.1

1:22: Mt 7.26; Ro 2.13

1:25: Ro 8.2; Jem 2.12

1:26: Kap 141.3