2
Nin amɨn morap kɨsi do aŋpak arɨpsi gɨn aneŋ
Ya 10.34; Jem 2.9Not kabɨno, Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo tɨlɨmni madepsi, uŋun nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ, do amɨn kɨnda do aŋpak tagɨ aŋek ae kɨnda do manji ɨmni kaŋ uŋun tagɨ dɨma. Amɨn kɨnda yɨk ɨmalyo tagɨsi baŋ paŋek ae kɨsit tamɨkon sip gol naŋ wasaŋbi kɨnda yɨpmaŋek ji dakon muwut muwut yutjikon wɨgakwan yoni mɨni amɨn kɨnda ɨmalni dagaŋbi ae yokwisi kɨnda uŋunyo kɨsi wugɨsak, aŋakwal ji da aŋpak tagɨ amɨn yɨk ɨmalyo tagɨsi baŋ pak uŋun do aŋ ɨmɨŋek yaŋ iyaŋ, “Gak obɨŋ on tamo tagɨsikon yɨkgi”, ae yoni mɨni amɨn yaŋ iyaŋ, “Gak amodon akgi” bo ae “Nak da kandap da kapmatjok mibɨlɨkon yɨkgi” yaŋ iyaŋ kaŋ, amɨn dɨwarɨ tagɨ ae dɨwarɨ yokwi yaŋ nandaŋ yaŋ asak. Yaŋ aŋek ji kokwin amɨn dagaŋek nandak nandak yokwikon da kokwin aŋ.
1Ko 1.26-28Not kabɨno nandani. Mɨktɨm amɨn da dabɨlon yoni mɨni ekwaŋ amɨn, uŋun baŋgɨn Piŋkop da nandaŋ gadat madepsi tugaŋ yomɨŋakwan egɨpni do kɨlɨ manjɨgɨt. Kalɨp yaŋ teban tok yaŋ agɨt, amɨn but dasi galak taŋ ɨmaŋ uŋun yopban iyɨ amɨn kɨla asak da kagagwan egɨpdaŋ, do yoni mɨni amɨn iyɨ amɨn kɨla asak da kagagwan egɨpni do kɨlɨ manjɨgɨt. Mani ji da yoni mɨni amɨn uŋun nandaba pɨŋban yomaŋ. Namɨn da pabɨŋ depmaŋek jɨgɨ damɨŋek ji tɨmɨk gen pikon depmaŋgaŋ? Uŋun yoni morapmɨ amɨn dagɨn aŋpak uŋun aŋ. Piŋkop da Kristo dakon mani tagɨsi jikon yɨpgut, naŋ namɨn da uŋun do nandaban pɨŋakwan jɨgɨlak gen yoŋ? Uŋun yoni morapmɨ amɨn dagɨn yoŋ.
Mt 19.19; Gal 5.14Piŋkop uŋun kɨla amɨn madepnin, uŋun da papianikon gen teban kɨnda nimgut da yaŋ yosok:
“Gaga do but dasi niaŋ galak tosol, uŋudeŋ gɨn amɨn do but dasi galak taŋ yobi.”
Ji gen teban uŋun but dasi guramɨtni kaŋ, ji aŋpak tagɨsi aŋ. GT 1.17Mani amɨn kɨnda do aŋpak tagɨ aŋek kɨnda yum koni kaŋ, uŋun yokwi aŋ. Aŋakwa gen teban uŋun da yaŋ nolɨsak, ji gen teban tuwɨl tuwɨl amɨn. 10  MS 19.37; IDT 20.7-12,24; Mt 5.19Amɨn kɨnda Piŋkop dakon gen teban morap kɨsi guramɨgek kaloŋɨ kɨnda naŋgɨn kɨrɨŋɨkdak kaŋ, uŋun amɨn gen teban morap kɨsi kɨrɨŋɨkdak da arɨp gulusuŋni toŋ. 11  TP 20.13-14; Ro 13.9Nido, Piŋkop da yaŋ yagɨt:
“Mɨŋat eyo kɨlɨ abi, ji yumabi aŋpak dɨma ani.”
Ae yaŋ kɨsi yagɨt:
“Ji amɨn dɨma dapba kɨmotni.”
Do yumabi aŋpak dɨma agɨl, mani amɨn kɨnda aŋakbɨ kɨmakgɨt kaŋ, gak gen teban morap tuwɨl tuwɨl amɨn kɨnda dagagɨl.
12  Gal 6.2; Jem 1.25; 1Pi 2.16Piŋkop da aŋpakji kokwin asak bɨsapmon uŋun ji pulugaŋ depmaŋdak dakon gen teban uŋun do nandaŋek kokwin akdɨsak. Do ji uŋun do nandaŋek amɨn do bupmɨ nandaŋek toktogɨsi gen yogokji gat ae aŋpakji gat dakon kɨla tagɨsi ani. 13  Mt 5.7; 18.32-35Nido amɨn kɨnda amɨn do bupmɨ dɨma nandagɨt kaŋ, Piŋkop da gen pikon kokwin asak bɨsapmon bupmɨsok kɨnda dɨma nandaŋ ɨmdɨsak. Mani amɨn do bupmɨ nandagɨt amɨn uŋun gen pikon teban tokdɨsak.
Nandaŋ gadat aŋpak tagɨ dɨma paŋalon asak, uŋun nandaŋ gadat yo ɨsalɨ
14 Not kabɨno, amɨn kɨnda da “Nak Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨsat” yaŋ yosok, mani aŋpak tagɨ dɨma asak kaŋ, nandaŋ gadat uŋuden da yokwikon baŋ tagɨ abɨdosak? Uŋun dɨmasi. 15  1Jn 3.17Paŋmuwukbi notnin kɨnda bo ae samɨnin kɨnda ɨmalni yokwi gɨn, aŋakwan japni mɨni kaŋ, 16 jikon da kɨnda da yaŋ iyɨsak, “Butgo yaworɨ taŋakwan paŋkɨ ŋaŋalɨ egɨpbi, ae kɨŋ jap naŋek butgo tugosak”, mani ɨmal bo jap dɨma ɨmɨsak. Ɨsal gen gɨn iyɨk uŋun da niaŋ aŋpulugosak?
17 Nandaŋ gadat dakon aŋpak kɨsi yaŋ gɨn. Nandaŋ gadat ɨsal taŋek aŋpak tagɨ kɨnda dɨma noman tosak kaŋ, uŋun yo ɨsalɨ.
18  Gal 5.6Mani amɨn kɨnda da yaŋ yosak, “Amɨn dɨwarɨ nandaŋ gadat aŋakwa amɨn dɨwarɨ aŋpak tagɨ aŋ.”
Yaŋ yaŋban kobogɨ yaŋ yokdɨsat, “Gak nandaŋ gadat aŋek aŋpak tagɨyo kɨsi dɨma abi kaŋ, nak niaŋon da gak dakon nandaŋ gadat kokeŋ? Mani, nak dakon aŋpak tagɨ da nandaŋ gadatno golɨkdɨsak.”
19 Gak “Piŋkop kaloŋɨ dagɨn egɨsak” yaŋ nandaŋ gadasal. Uŋun tagɨ. Mani koŋ yo kɨsi yaŋ gɨn nandaŋ gadaŋek madepsi nɨmnɨmɨkgaŋ. 20 Nandaŋ kokwingo tagɨ dɨma amɨn, gak nandaŋ gadat gɨn aŋek aŋpak tagɨyo kɨsi dɨma abi kaŋ, nandaŋ gadatgo uŋun yo ɨsalɨ. Gak gen on dakon mibɨlɨ nandak do nandɨsal? Kaŋ, nandaki, 21  WW 22.9-12kalɨp babɨknin Abraham da monji Aisak altakon yɨpmaŋek Piŋkop do paret aban Piŋkop da yo agɨt uŋun kaŋek amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt. 22  Ibr 11.17-18Pakyaŋsi nandaki. Abraham dakon nandaŋ gadat gat ae aŋpakni tagɨ uŋun kaloŋɨ gadagɨmal, aŋakwan uŋun aŋpak tagɨ da nandaŋ gadatni arɨpmɨsi agɨt. 23  WW 15.6; 2KAG 20.7; Ais 41.8Do Piŋkop gen papiakon gen kɨnda tosok uŋun bamɨ noman tagɨt. Gen uŋun yaŋ:
“Abraham uŋun Piŋkop do nandaŋ gadat aban, Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt.”
Ae amɨn da Abraham do Piŋkop dakon notnisi yaŋ iyɨwit. 24 Do yaŋsi nandani, amɨn kɨnda ɨsal nandaŋ gadat dogɨn Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ dɨma iyɨsak. Amɨn kɨnda aŋpak kɨlegɨ asak uŋun do nandaŋek amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨsak.
25  Jos 2.1-21; Ibr 11.31Yaŋgɨn kosit oba mɨŋat Reap da amɨn paŋman ak amɨn bamot uŋun uwal da dapni yaŋ do paŋkɨsɨbɨŋek yabekban kosit ŋwakŋwat naŋ tobɨl kɨgɨmal, do Piŋkop da mɨŋat kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt. 26 Nin nandamaŋ, amɨn kɨnda wupni kɨlɨ yɨpmaŋ dekgɨt kaŋ, uŋun amɨn kɨlɨ kɨmakgɨt. Yaŋgɨn, amɨn kɨnda nandaŋ gadat aŋek aŋpagon dɨma yɨpmaŋdak uŋun amɨn nandaŋ gadatni kɨlɨ kɨmakgɨt.

2:1: Ya 10.34; Jem 2.9

2:5: 1Ko 1.26-28

2:8: Mt 19.19; Gal 5.14

2:9: GT 1.17

2:10: MS 19.37; IDT 20.7-12,24; Mt 5.19

2:11: TP 20.13-14; Ro 13.9

2:12: Gal 6.2; Jem 1.25; 1Pi 2.16

2:13: Mt 5.7; 18.32-35

2:15: 1Jn 3.17

2:18: Gal 5.6

2:21: WW 22.9-12

2:22: Ibr 11.17-18

2:23: WW 15.6; 2KAG 20.7; Ais 41.8

2:25: Jos 2.1-21; Ibr 11.31