3
Nin gen yogoknin dakon kɨla tagɨsi aneŋ
Not kabɨno, jikon da amɨn morapmɨ da Piŋkop gen yoyɨŋdet pi ak do nandak nandak dɨma ani. Nido ji nandaŋ, Piŋkop da mɨŋat amɨnyo dakon aŋpak kokwin asak bɨsapmon mɨŋat amɨnyokon yoyɨŋdet pi aŋ amɨn uŋun pakyaŋsi kokwin akdɨsak.
Nin kɨsi morap gulusuŋ morapmɨ amaŋ. Mani amɨn kɨnda gen kagani dakon kɨla aŋek gen yokwi kɨnda dɨma yosok kaŋ, uŋun amɨn gwaljɨgɨ mɨnisi, ae uŋun da gɨptɨm dɨwat morapni kɨsi kɨla tagɨ asak. Os da nin dakon galaktok yolek kosit agɨpni do gen kaganikon ain tɨm yopmaŋgamaŋ. Yaŋ aŋek gɨptɨmni kɨsi ɨlɨgapno nin dakon galaktok yolek akwaŋ.
Ae tap wakga yo kɨsi do nandaneŋ. Tap wakga uŋun yo madepsi daman, ae mɨrɨm madepsi da pɨsoŋakwan tap ɨdapmon agɨsak. Ae tap wakga aŋtobɨlakwa agɨsak dakon kɨndap kwɨk uŋun monɨŋɨsisok. Mani tap wakga awɨldak amɨn tɨmɨ kɨndakon kɨk do asak kaŋ, uŋun tap wakga dakon yo uŋun aŋtobɨl tobɨl aŋakwan dukwan kɨk do nandɨsak uŋudon kɨsak. Uŋudeŋ gɨn, gen kaga uŋun gɨptɨm dakon dɨwarɨ monɨŋgok kɨnda, mani iyɨ dakon man awɨgek yo madepsi do yosok.
Kɨndap monɨŋgok kɨnda da soŋek madepsi aŋek koron soŋek kɨndap morap tagɨni sosak. Mt 12.36-37; 15.11,18-19Gen kaga uŋun kɨndap kɨnda, yokwini uŋun madepsi daman. Uŋun da kɨndap tepmɨsi kwaŋ sosok uŋun da tɨlak aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ paŋalon aŋek egɨp egɨpnin madepsi paŋupbal asak. Ae Sunduk Tɨpdomon egɨsak uŋun da amɨn da gen kagakon kɨndap uŋun yɨpban sosok.
Amɨn da joŋ kɨlap mibɨlɨ mibɨlɨ gat, ae mɨnam, ae tuŋon amɨn, ae tap ɨdapmon yo morap ekwaŋ uŋun tɨmɨgek yo uŋun kɨlani aŋakwa uŋun da kɨsiron ekwaŋ. Ro 3.13Mani gen kaga uŋun tapmɨmni madep do amɨn kɨnda da iyɨ dakon gen kaga kɨla arɨpmɨ dɨma asak. Bɨsap morapmɨ gen kaga gen yokwi morapmɨ yosok. Uŋudon amɨn dapdap marasin yokwi madepsi tugawit da toŋ. Gen kagakon da Amɨn Tagɨ Datnin aŋkɨsamaŋ. Mani bɨsap dɨwarɨ nin da mɨŋat amɨnyo Piŋkop da iyɨ yombem wasagɨt uŋun jobɨt yomamaŋ. 10 Gɨsam yomyom gat ae jobɨt gat kɨsi uŋun gen kaga kaloŋon dagɨn noman tomal. Not kabɨ, uŋun tagɨ dɨma. 11 Pakbi dabɨl kaloŋɨkon da pakbi si noknogɨ ae amɨn da dɨma noknogɨ yo kɨsi arɨpmɨ tagɨ potporɨ? 12 Not kabɨ, pik kɨndap da olip sop tagɨ potni? Ae wain nap da pik kɨndap dakon sopmɨ tagɨ potni? Yaŋgɨn pakbi ɨsɨpmɨ da pakbisi arɨpmɨ dɨma dagoni.
Nandak kokwini tagɨsi amɨn da aŋpak tagɨsi akdɨsak
13 Ji da binapmon nandaŋ kokwini tagɨsi ae nandak nandakni tagɨsi amɨn kɨnda egɨsak kaŋ, uŋun amɨn bɨsapmɨ bɨsapmɨ aŋpak tagɨsi asak, ae nandaŋ kokwini tagɨsi do iyɨ dakon man dɨma awɨgɨsak. Yaŋ aŋakwan amɨn da kaŋba amɨn nandaŋ kokwini tagɨsi ae nandak nandakni tagɨsi asak. 14 Mani ji tagɨsi ekwaŋ amɨn do nandaba yokwi tok aŋ kaŋ, ae bɨsapmɨ bɨsapmɨ ji dɨsi dakon man pawɨgɨk do kosit wusɨk aŋ kaŋ, nandaŋ kokwin tagɨsi gat ae nandak nandakji tagɨsi gat do kɨsɨk kɨsɨk dɨma ani. Top aŋakwa aŋpakji da gen bamɨ dɨ abɨŋ yɨpban. 15 Nandaŋ kokwin yokwi uŋuden Kwen Kokup da dɨma pɨsak. Uŋun on mɨktɨm dakon yo gɨn. Uŋun Piŋkopmon da dɨma abɨsak, Sunduk da aŋalon asak. 16 Nandani, tagɨsi ekwaŋ amɨn do nandaba yokwi tok aŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ iyɨ dakon man pawɨgɨk do kosit wusɨk aŋ amɨn da binapmon pɨdok pɨdok madepsi noman tosok, ae aŋpak yokwi morap uŋudon da noman toŋ.
17 Mani amɨn nandaŋ kokwin tagɨsi Kwen Kokupmon nani baŋ tɨmɨkgaŋ uŋun da aŋpak yaŋ aŋ: Mibɨltok nandak nandak gwaljɨgɨ mɨni uŋun yolgaŋ, ae uŋun da buŋon amɨn gat but kaloŋsi ekwaŋ, ae aŋpak yaworɨ aŋ yomaŋ, aŋek pɨŋbisi egek amɨn dɨwarɨ dakon gen nandaŋek ekwaŋ, ae amɨn do bupmɨsi nandaŋ yomɨŋek aŋpak tagɨsi aŋyomaŋ. Uŋun amɨn morap kɨsi do aŋpak tɨlak kaloŋɨkon gɨn aŋyomaŋ. Ae jamba but aŋpak dɨma aŋ, uŋun aŋpak tagɨ yol kɨmokgoŋ. 18  Mt 5.9; Ibr 12.11Nin but kaloŋ ekwamaŋ kaŋ, uŋun jap yet kwaokgamaŋ yombem. Do uŋun but kaloŋ aŋpagon jap da pigaga kwoŋ uŋun da tɨlak aŋpak tagɨsi da egɨp egɨpninon noman tokdaŋ.

3:6: Mt 12.36-37; 15.11,18-19

3:8: Ro 3.13

3:18: Mt 5.9; Ibr 12.11