4
Mɨktɨm dakon aŋpak do galak toŋ amɨn uŋun Piŋkop dakon uwalni
Ro 7.23Gen emat gat ae butjap ukwayɨtyo binapjikon noman toŋ uŋun mibɨlɨ nido noman toŋ? Uŋun yokwi dakon but sulɨgɨk dakon aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ butjikon emat aŋ, uŋun da gen emat ae butjap ukwayɨtyo paŋalon aŋ. Ji yo tɨmɨt do nandaŋ, mani dɨma tɨmɨkgaŋ, do ji amɨn dapba kɨmokgoŋ. Ji yo do pɨndak galaktok aŋ, aŋek uŋun arɨpmɨ dɨma tɨmɨtni, do butjap ukwayɨt yo aŋek gen emat aŋ. Piŋkop da yo damjak do bɨsit dɨma aŋ, mibɨlɨ yaŋ do aŋek yo dɨma tɨmɨkgaŋ. Ae yo tɨmɨt do bɨsit aŋ bɨsapmon yo dɨma tɨmɨkgaŋ, nido nandak nandakji kɨlegɨ dɨma taŋakwan Piŋkop bɨsit aŋ ɨmaŋ. Ji but dakon galaktok yokwi yolek gɨptɨmji da kɨsɨk kɨsɨk asak uŋun dogɨn nandaŋ.
Ro 8.7; 1Jn 2.15Mɨŋat da eni yɨpmaŋek kɨŋ yumabi aŋpak asak uŋun da tɨlak ji Piŋkop kɨlɨ yɨpmaŋ dek mudaŋ. Nandani, mɨktɨm dakon yo do galagɨ nandɨsak amɨn uŋun Piŋkop do kuragɨsi nandaŋ ɨmɨsak. Uŋun dɨma nandaŋ, ma? Nandani, on mɨktɨm not aŋɨmɨsak amɨn, uŋun Piŋkop dakon uwalni dagosok. Piŋkop dakon papia da yaŋ yosok, “Wup uŋun Piŋkop da nin da butgwan yɨpgut uŋun yo morap yopmaŋ mudaŋek iyɨ dogɨn galaktaŋ kɨmotneŋ do nandɨsak.” Gen uŋun gen ɨsalɨ yaŋ nandaŋ, ma? YT 3.34; 1Pi 5.5Mani Piŋkop da nin do nandaŋ yawot madepsi aŋ nimɨsak. Mibɨlɨ yaŋ do aŋek Piŋkop dakon papia da yaŋ yosok:
“Piŋkop da amɨn iyɨ dakon man pawɨkwaŋ amɨn yo ak do nandaŋ uŋun dɨma ani do kosit sopmaŋ yomɨsak,
mani amɨn iyɨ do nandaba paŋ uŋun nandaŋ yawok yomɨŋek yo tagɨ aŋ yomɨsak.”
Ep 6.12Do ji dɨsi do nandaba pɨŋakwan Piŋkop da yoŋgamgwan egɨpni. Sunduk kosit sopmaŋ ɨmɨŋakwa depmaŋ dek pasal kɨkdɨsak. Ais 1.16; Sek 1.3; Mal 3.7Piŋkop da kapmatjok kɨni, aŋakwa Piŋkop ji da kapmatjok apjak. Yokwi pakpak, amɨn da kɨsitni pakbikon sugaŋba kɨlegɨsi aŋ, uŋun da tɨlak butjikon yo yokwi toŋ uŋun sugaŋba kɨlek taŋ mudoni. Jamba but amɨn, butjikon nandak nandak yokwi toŋ uŋun wɨrɨrɨk mudoni. But yokwi aŋek kunam morapmɨ tatni. Abɨsok jɨkgo yanjaŋ amɨn, kulabɨk aŋek kunam tatni. Abɨsok jɨkgo yanjaŋ amɨn, kulabɨk aŋek butji jɨk taŋakwa egɨpni. 10  Jop 5.11; 1Pi 5.6Amɨn Tagɨ da dabɨlon dɨsi do nandaba pɨni. Yaŋ ani kaŋ, Amɨn Tagɨ da ji pawɨgɨkdɨsak.
Nin amɨn do yaŋba yokwi tok dɨma aneŋ
11 Not kabɨ, paŋmuwukbi notji dɨwarɨ do yaŋba yokwi tok dɨma ani. Amɨn dɨwarɨ do yaŋba yokwi tok asak bo ae notni dakon aŋpak kokwin asak, uŋun gen teban do yaŋba yokwi tok aŋek gen teban kokwin asak. Ae gen teban kokwin asal kaŋ, gak gen teban dɨma guramɨkdal, uŋun gen teban dakon kokwin agak amɨn dagal yaŋ asak. 12  Ro 2.1; 14.4Piŋkop kaloŋ dagɨn gen teban paŋalon agɨt, uŋun kaloŋ dagɨn Gen Kokwin Amɨn egɨsak. Ae uŋun kaloŋ dagɨn mɨŋat amɨnyo yokwikon baŋ tagɨ tɨmɨtjak, ae tagɨ paŋupbal asak. Do gak namɨn da amɨn dakon aŋpakni kokwin asal?
Nin kwen wɨgɨk dɨma aneŋ
13  Lk 12.18-20Jikon amɨn dɨwarɨ da yaŋ yoŋ: “Abɨsok bo aŋwa kokup pap kɨndakon kɨŋ moneŋ ɨlɨt pi aŋek bɨlak kɨnda egɨpneŋ. Yaŋ aŋek moneŋ morapmɨ tɨmɨtneŋ.” Yaŋ yoŋ amɨn ji do gen yɨpmaŋdat. 14  Kap 39.5,11; YT 27.1Ji gen uŋuden baŋ yoŋ, mani aŋwa yo ni da noman toni uŋun dɨma nandaŋ. Egɨp egɨpji mukwa da yaŋ noman taŋek bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn taŋek wagɨl pasɨlgaŋ uŋun yombem. 15 Ji yaŋ gɨn yoni kaŋ tagɨ, “Amɨn Tagɨ da galak tosagon nin sigɨn egek yo uŋun ak do nandamaŋ uŋun aneŋ.” 16 Mani dɨsi dakon man pawɨgek dɨsi pi madep akdaŋ uŋun do yoŋ. Uŋun yokwisi. 17  Lk 12.47Pakyaŋsi nandani, amɨn kɨnda aŋpak tagɨsi kɨnda ak do nandaŋek dɨma asak kaŋ, uŋun amɨn dɨwarɨni toŋ.

4:1: Ro 7.23

4:4: Ro 8.7; 1Jn 2.15

4:6: YT 3.34; 1Pi 5.5

4:7: Ep 6.12

4:8: Ais 1.16; Sek 1.3; Mal 3.7

4:10: Jop 5.11; 1Pi 5.6

4:12: Ro 2.1; 14.4

4:13: Lk 12.18-20

4:14: Kap 39.5,11; YT 27.1

4:17: Lk 12.47