5
Yoni morapmɨ amɨn kobogɨ yokwisi tɨmɨtdaŋ
Nandani! Yoni morapmɨ amɨn ji do gen yɨpmaŋdat. Kunam tagek yaŋ tɨdoni! Nido jɨgɨ madepsi da jikon noman taŋ damdɨsak. Mt 6.19Yo morapji gat ae tɨlɨmji gat kɨlɨ mɨktaŋ mudaŋ. Ae ɨmal morapji yo monɨŋ da kɨlɨ naŋ mudaŋ. Golji gat ae silwasi gat uŋun maŋut aŋ mudaŋ. Uŋun maŋut da ji dakon yokwisi paŋnoman aban nomansi teŋteŋokdaŋ, aŋek maŋut da gɨptɨmji kɨndap da yaŋ soŋba sokdaŋ. Mibɨ bɨsap kɨlɨ uŋunjok noman tokdɨsak, aŋakwan ji ɨsal dogɨn yo morap gat moneŋ gat paŋmuwukgaŋ. GT 24.14-15Nandani. Pi monjɨ da pigagasi jap pawit. Aŋakwa ji da yumaŋ nogɨni dɨwarɨ paŋkutnaŋek dɨwarɨ gɨn yomgwit. Moneŋ dɨwat uŋun da Piŋkop da aŋpakji yokwi uŋun dakon kobogɨ damjak do madepsi yaŋ tɨdoŋ. Ae pi monjɨ uŋun dakon bupmɨ kunamyo da Amɨn Tagɨ Tapmɨm Ami da mɨragon kɨlɨ pɨgɨgɨt. Lk 16.25Mɨktɨmon egɨpgwit bɨsap morapmon ji yo tagɨ tagɨ morapmɨ tɨmɨgek dɨsi dogɨn nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋek egɨpgwit. Jap morapmɨ naŋek madepsi tagawit, do dɨkba kɨmotni dakon bɨsap kɨlɨ noman tak. Amɨn kɨlegɨ gen yaŋ yomɨŋek kɨlɨ dapba kɨmakgwit. Uŋun iyɨ kutnok do yo kɨnda dɨma awit.
Nin tebai agek bɨsit aŋek Amɨn Tagɨ dakon abap do jomjom aneŋ
(Kɨlapmɨ 5.7-20)
Nin jɨgɨ guramɨgek Amɨn Tagɨ dakon abap do jomjom aneŋ
GT 11.14; Jer 5.24Do not kabɨ, butji yaworɨ taŋakwa jɨgɨ guramɨgek Amɨn Tagɨ da ae apjak uŋun do jomjom ani. Dɨsi nandaŋ, pigagani toŋ amɨn uŋun jap tagɨsi kwokdaŋ uŋun do jomjom aŋegɨsak. Uŋun butni aŋteban aŋek yaworɨ egek jomjom aŋakwan sɨkak gɨldatyo da pini aŋakwal don bamɨ pasak. Ro 13.11-12; 1Pi 4.7Jiyo kɨsi butji yaworɨ taŋakwa jɨgɨ noman taŋ damaŋ uŋun guramɨtni, nido Amɨn Tagɨ da apjak bɨsap uŋun kwaŋ tosok. Not kabɨ, notji do yaŋba yokwi tok dɨma aŋ aŋ ani. Piŋkop da gen pikon dɨ depban. Nandani, Gen Kokwin Amɨn Madep yoma kagakon akdak.
10 Not kabɨ, kombɨ amɨn kalɨp Amɨn Tagɨ da manon yaŋ teŋteŋok awit uŋun do nandani. Uwal da yo yokwisi aŋyomgwit, mani butni yaworɨ taŋakwa jɨgɨ uŋun guramɨkgwit. Ji uŋun dakon aŋpak tɨmɨgek yolni. 11  TP 34.6; Jop 1.21-22; 2.10; Kap 103.8Nandani, nin yaŋ yomaŋ, “Amɨn butni paŋteban aŋek yaworɨ egek jɨgɨ guramɨkgaŋ uŋun Piŋkop da gɨsamɨkban kɨsɨk kɨsɨksi ekwaŋ.” Jop dakon geni kɨlɨ nandawit. Uŋun butni aŋteban aŋek yaworɨ egek jɨgɨ morap noman taŋ ɨmgwit uŋun guramɨkgɨt. Dɨsi nandaŋ, don Amɨn Tagɨ da aŋpak tagɨsi aŋ ɨmgut. Asi nandamaŋ, Amɨn Tagɨ da amɨn nin do but dasi galak taŋ nimɨsak, ae bupmɨ madepsi nandɨsak.
Gen yaŋ paŋteban ak dɨma ani
12  Mt 5.34-37Not kabɨ, gen madepsi kɨnda uŋun yaŋ: Ji Kwen Kokup bo mɨktɨm bo ae yo dɨ da manon genji dɨma yaŋ paŋteban ani. Yo kɨnda ak do nandaŋ kaŋ “Asi” yaŋ gɨn yoni. Mani dɨma ak do nandaŋ kaŋ “Dɨma” yaŋ gɨn yoni. Genji yo dɨ da manon yaŋ paŋteban aba Piŋkop da kobogɨ yokwi dɨ daban.
Amɨn kɨlegɨ dakon bɨsit uŋun tapmɨmɨ toŋ
13 Jikon da kɨnda jɨgɨ pasak kaŋ, Piŋkop do bɨsit asak. Ae kɨnda dakon but kɨsɨk kɨsɨk nandɨsak kaŋ, uŋun Piŋkop dakon man aŋkɨsik do kap yosak.
14  Mk 6.13Jikon da kɨnda sot asak kaŋ, paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn yaŋ yoba opni. Abɨŋek Amɨn Tagɨ da manon bɨt nelak gɨptɨmɨkon soŋ ɨmɨŋek Piŋkop da aŋpulugaŋban kɨlek tosak do bɨsit ani.
15  Mt 17.18-20Piŋkop do nandaŋ gadaŋek bɨsit ani kaŋ, Amɨn Tagɨ da sot amɨn uŋun aŋmɨlɨp aŋek aban pɨdokdɨsak. Ae yokwi agɨt kaŋ, Amɨn Tagɨ da dɨwarɨni wɨrɨrɨk ɨmjak. 16 Yaŋdo, ji kaloŋ kaloŋ dɨwarɨsi Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyokon yaŋkwok ani. Aŋek ji kaloŋ kaloŋ Piŋkop da amɨn dɨwarɨ paŋpulugosak do bɨsit ani, aŋakwa Piŋkop da ji paŋmɨlɨp asak. Amɨn kɨlegɨ kɨnda da bɨsit asak kaŋ, bɨsitni uŋun tapmɨmɨ toŋ, ae amɨn dɨwarɨ tagɨsi paŋpulugogɨ. 17  1KA 17.1; 18.1Elaija mɨktɨm amɨn nin yombem. Mani sɨkak dɨma mosak do bɨsit tebai aŋakwan, sɨkak dɨma maŋakwan bɨlak 3 ae kanek 6 agɨt. 18  1KA 18.42-45Don bɨsit aeni aŋakwan kundu da sɨkak yɨpban maŋakwan pigaga jap aeni kwawit.
Kosit yɨpmaŋ dekgɨt amɨn abɨdaŋ aŋopneŋ
19  Gal 6.1Not kabɨno, jikon da kɨnda Piŋkop dakon gen bamɨ yolyol kosit yɨpmaŋ degakwan amɨn kɨnda da abɨdaŋ aeni aŋopjak kaŋ, 20  YT 10.12; 1Pi 4.8uŋun amɨn aŋpak tagɨsisi naŋ asak. Gen on do pakyaŋsi nandani. Amɨn kɨnda yokwi pakpak amɨn kɨnda aŋpulugaŋek kosit yokwikon naŋ abɨdaŋ Piŋkopmon ae aŋopjak kaŋ, uŋun amɨn yokwi pakpak amɨn kɨmoron naŋ abɨdaŋakwan kɨmot dɨma asak. Ae Piŋkop da yokwi pakpak amɨn dakon yokwini morapmɨ yopmaŋ yomgut.

5:2: Mt 6.19

5:4: GT 24.14-15

5:5: Lk 16.25

5:7: GT 11.14; Jer 5.24

5:8: Ro 13.11-12; 1Pi 4.7

5:11: TP 34.6; Jop 1.21-22; 2.10; Kap 103.8

5:12: Mt 5.34-37

5:14: Mk 6.13

5:15: Mt 17.18-20

5:17: 1KA 17.1; 18.1

5:18: 1KA 18.42-45

5:19: Gal 6.1

5:20: YT 10.12; 1Pi 4.8