KAP
But pɨso gen
On papia uŋun Israel amɨn dakon kap papiani Piŋkop gawak ɨmgwit bɨsapmon yawit. On papiagwan kap dɨwarɨ toŋ uŋun Jerusalem Piŋkop dakon yutnon muwukgwit bɨsapmon yaŋ yaŋ awit. Ae kap dɨwarɨ uŋun bɨsit, do mɨŋat amɨnyo da Piŋkop gawak ɨm do muwukgwit bɨsapmon, bo ae amɨn kaloŋ kaloŋ da jɨgɨ paŋ paŋ awit bɨsapmon, uŋun baŋ yaŋ yaŋ awit.
On kap gat ae bɨsit gat uŋun amɨn morapmɨ da jɨgɨ bo ae kɨsɨk kɨsɨk mibɨlɨ mibɨlɨ noman taŋ yomgwit bɨsapmon mandawit. Don amɨn dɨwarɨ da paŋmuwukba papia kɨnda dagagɨt.
On papiagwan bɨsap mibɨlɨ mibɨlɨ gat domdom awit bɨsapmon yawit. Uŋungwan Piŋkop aŋkɨsik kap toŋ, ae yokwi yaŋ teŋteŋok gat, ae yokwi wɨrɨrɨt gat dakon bɨsit toŋ. Ae jɨgɨ ae paŋkɨlɨt bɨsapmon paŋpulugok tɨmɨt dakon bɨsit, ae kɨla amɨn madep kɨnda kaluk manjɨrɨ dakon bɨsap madep dakon kap, ae Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨm dakon yaŋ teŋteŋok kap, ae Piŋkop do ya yaŋ iyɨk dakon kap, ae butjɨk ae nandaba kɨk yaŋ teŋteŋok agak dakon kap, ae Piŋkop do bɨsit iyɨŋba uwal paŋupbal asak dakon bɨsit, ae mɨŋat amɨnyo da aŋpak tagɨ ani dakon kap kɨsi toŋ.
On kap morap gat ae bɨsit gat uŋun mɨŋat amɨn morap nin kɨsi dakon egɨp egɨp kɨsi abɨdosok. Nin kɨsɨk kɨsɨk bɨsapnin toŋ, ae butjɨk bɨsapnin toŋ. Ae monjɨ gwayo bulagɨ tapmɨmnin toŋ da egɨpneŋ dakon bɨsapnin toŋ, ae mɨŋat pelaŋ amɨn pelaŋyo aneŋ bɨsapnin toŋ. Bɨsap dɨwarɨ sot amaŋ, ae bɨsap dɨwarɨ tagɨ ekwamaŋ. Kap papia on da nin da bɨsap morap on domdom amaŋ uŋun abɨdosok. Do kalɨpsigwan da wɨŋ abɨsok ekwamaŋon on kap papia da Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dakon nandaŋ gadat madepsi paŋteban aŋek egɨp egɨpni paŋpulugagɨt.
Kap dɨwarɨ dakon gen busuŋ toŋ uŋun da kwenon but pɨsoni uŋudon toŋ do pɨndakgi. But pɨso uŋun Ibru genon baŋ tɨmɨgek yopbi. Bɨsap dɨwarɨ namɨn da kap mandagɨt uŋun do yosok, ae ni bɨsapmon mandagɨt uŋun do yosok. Ae bɨsap dɨwarɨ kap yaŋakwa amɨn dɨwarɨ da dubaŋ bo kap dakon yo kɨdat dɨwarɨ niaŋ tɨdogɨ uŋun do yosok.
PAPIA 1
1
(Kap 1–41)
Amɨn kɨlegɨsi gat ae amɨn yokwi gat dakon aŋpak
Amɨn kɨnda yokwi pakpak amɨn da yabet aŋakwa uŋun yolek dɨma agɨsak,
ae amɨn yokwi gat kɨsi dɨma akgaŋ,
ae Piŋkop do manji gen yoŋ amɨn gat kaloŋɨ dɨma yɨkgaŋ,
uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ asak.
Uŋun amɨn da Yawe dakon nawa gen do tagɨsi nandɨsak.
Gɨldat kalba ae kalbiyo kɨsi uŋun do nandaŋ egɨsak.
Jer 17.8Uŋun amɨn kɨndap kɨnda pakbi ɨleŋon kwaokbi yombem.
Bamɨ toktok bɨsapmon bamɨ uŋudon taŋtaŋ asak, ae tamɨ dɨma kɨbɨdosok.
Yo morap asak uŋun aban bamɨ tagɨsi gɨn noman toŋ.
Amɨn yokwi uŋun yaŋ dɨmasi.
Uŋun wit dakon gɨpmɨ mɨrɨm da wɨrɨrɨk paŋgwaŋ uŋun yombem.
Yaŋ do aŋek gen kokwin bɨsap madepmon Piŋkop da amɨn yokwi gen pikon yopban geni arɨpmɨ dɨma abɨŋ yɨpdaŋ.
Yokwi pakpak amɨn kɨlegɨ da kabɨkon dɨma egɨpdaŋ.
Nido Yawe da amɨn kɨlegɨ kɨlani asak, mani yoki pakpak uŋun tasɨk tokdaŋ.

Kap 1:3: Jer 17.8