2
Piŋkop da kɨla amɨn madep kɨnda manjɨgɨt
Ya 4.25-26 Mɨŋat amɨn kabɨ morap mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun nido kwen wɨgɨk ak do gen yaŋ paŋteban aŋ?
Mɨŋat amɨnyo uŋun nido ɨsal dogɨn yokwi ak do gen yaŋ paŋteban aŋ?
Mɨktɨm morap dakon kɨla amɨn madepni emat ak do tagap toŋ.
Uŋun muwugek Yawe gat
ae amɨn uŋun mɨŋat amɨn kabɨni kɨla asak do bɨt nelak tagal ɨbi amɨn gat
pabɨŋ yop do gen yaŋ paŋteban aŋ.
Gen yaŋ yoŋ, “Uŋun bamot dakon amɨn wamwam nap teban paŋdagono.
Ain nap kandapninon paŋteban agɨmal uŋun wɨtdalno.”
Kwen Kokup kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon yɨkdak amɨn jɨkgo yanjaŋ yomɨsak.
Amɨn Tagɨ da jɨgɨlagon da pabɨŋ yopmaŋdak.
Butjapsi nandaŋ yomɨŋek gen tebai yoyɨŋban pasal kɨmokgoŋ.
Uŋun da yaŋ yoyɨsak, “Nak da on amɨn kɨla amɨn madepno egɨpjak do kɨlɨ yɨpgum da telagɨ ɨleŋno Saion uŋudon yɨkdak.”
Ya 13.33; Ibr 1.5; 5.5 Kɨla amɨn madep da yaŋ yosok, “Yawe da yo madep kɨnda nayɨgɨt uŋun yaŋ teŋteŋokdɨsat.
Yaŋ nayɨgɨt, ‘Gak Monjino. Abɨsok nak gak dakon Datgo dagosot.
Bɨsit nayɨŋbɨ mɨŋat amɨn morap mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun gak do gabo mɨktɨm kɨsisi kɨla abi.
PA 2.26-27; 12.5; 19.15 Gak da kɨla amɨn pi tapmɨmɨ toŋsi aŋek kɨla amɨn madep dakon kɨndap kɨrɨŋ ain naŋ wasaŋbi uŋun naŋ uwalgo pudaŋ monɨŋ monɨŋ akdɨsal.
Amɨn da mɨktɨm kwoba pudaŋ monɨŋ monɨŋ aŋ uŋun da tɨlagon akdɨsal.’ ”
10 Yaŋdo, kɨla amɨn madep ji nandaŋ kokwin tagɨsi aŋek egɨpni.
Mɨktɨmon kɨla amɨn, mama geno nandani.
11 Ji Yawe do pasal ɨmɨŋek omani ani.
Kɨsɨk kɨsɨk aŋɨmɨŋek pasal nɨmnɨmɨk ɨmni.
12 Ji monjɨ dakon pɨŋbini egek gawak ɨmni.
Butjap tepmɨ nandɨsak, do japmɨ nandaŋ daban dɨ kɨmakbam.
Amɨn morap paŋkutnosak do Piŋkopmon kwaŋ uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.

2:1: Ya 4.25-26

2:7: Ya 13.33; Ibr 1.5; 5.5

2:9: PA 2.26-27; 12.5; 19.15