3
Amɨn kɨnda da wɨsa dagokdo tapmɨm pak do bɨsit agɨt
Dewit monji Apsalom do pasalek kɨgɨt bɨsapmon kap on mandagɨt. 2SA 15.13–17.22
Yawe, uwalno morapmɨsi! Amɨn morapmɨ da yokwisi aŋ namaŋ.
Uŋun da yaŋ yoŋ, “Piŋkop da arɨpmɨ dɨma aŋpulugokdɨsak.”
Mani Yawe gak pasɨk da yaŋ nak aŋkɨsɨbɨsal.
Aŋpulugaŋbɨ emaron teban tosot.
Gak kaloŋ dagɨn but yokwino wɨrɨrɨkbɨ pasɨlakwa aŋteban abɨ tebai akdat.
Yawe da aŋpulugosak do yaŋ tɨdosot.
Uŋun telagɨ kabapnikon egek yaŋ ɨlɨtno dakon kobogɨ namɨsak.
Dɨpmɨn potpot tamokon pagek obɨsi pak ɨŋtosot.
Ae don pɨdaŋek tagɨsi egɨsat, nido Yawe da kɨlano tagɨsi asak.
Uwalno 10 tausen da terɨ terɨ da abɨŋ aŋdagat ayɨŋ,
mani uŋun do dɨma pasolgeŋ.
Yawe gak apbi! Piŋkopno abɨŋ aŋpulugoki!
Uwalno mogɨm kulbak dapbi.
Amɨn yokwi uŋun dakon geni dapmaŋ bɨrɨpmɨkgi.
Yawe gak dagɨn nin paŋpulugaŋbɨ teban tomaŋ.
Mɨŋat amɨn kabɨgo nin yo tagɨsi aŋ nibi dosi nandɨsat.

^ 2SA 15.13–17.22