9
Amɨn kɨnda da Piŋkop dakon aŋpakni kɨlegɨ do Piŋkop ya yaŋ iyɨgɨt
Dewit dakon kap kɨnda. Tek kɨnda mani Almut Laben yaŋ yoŋ tegon da yogogɨ.
Yawe, butnokon da ya yaŋsi gayɨkeŋ.
Pi tagɨsi morap agɨl uŋun do mɨŋat amɨnyo yoyɨkeŋ.
Gak do nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk abeŋ.
Piŋkop Wukwisi, mango awɨgɨk do kap yokeŋ.
Uwalno da gandaŋek pasal kwaŋ.
Maŋ pagek kɨmak mudoŋ.
Kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamogokon yɨgek gen kokwin kɨlegɨsi asal.
Aŋpakno kokwin aŋaki gen pikon teban tosot.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ dɨma nandaŋ gamaŋ amɨn gen tebai yoyɨgɨl.
Amɨn yokwi kɨlɨ paŋupbal agɨl, ae dagok dagogɨ mɨni amɨn da ɨŋtaŋ yomdaŋ.
Uwal wagɨlsi tasɨk tawit. Piŋkop gak da kokup papni kɨlɨ paŋupbal agɨl, ae amɨn da ɨŋtaŋ yomdaŋ.
Mani Yawe uŋun kɨla amɨn madep dagok dagogɨ mɨni egɨ wɨgɨsak.
Uŋun kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon yɨgek gen kokwin pi ak do kɨlɨ tagap tagɨt.
Uŋun aŋpak kɨlegɨkon da mɨŋat amɨn kabɨ morap dakon aŋpakni kokwin akdɨsak.
Ae aŋpak tagɨsikon da mɨŋat amɨn kabɨ morap kɨsi kɨla akdɨsak.
Uwalon jɨgɨ paŋ amɨn Yawe da tagɨsi paŋkutnosok.
Jɨgɨ bɨsapmon uŋudon kɨŋek pasɨlgaŋ.
10 Yawe, mɨŋat amɨnyo gak wɨsɨŋ gandak do pi aŋ amɨn manji dɨma yomɨsal.
Yaŋ asal, do mango nandaŋ amɨn egɨp egɨpni gagon tosok yaŋsi nandaŋ.
11 Yawe Saion kokup papmon uŋudon kɨla amɨn madep egɨsak.
Kap yaŋek mani aŋkɨsini.
Amɨn morap kɨsikon pi morap agɨt uŋun do yaŋ teŋteŋok ani.
12 Yawe da jɨgɨ paŋ amɨn nandaŋ yomɨsak, ae kunam takba mɨrakni dɨma sopmaŋdak.
Yokwi aŋ yomaŋ amɨn do kobogɨ yokwisi yomɨsak.
13 Yawe, bupmɨ nandaŋ nabi. Uwal da jɨgɨ tepmɨyo namaŋ pɨndakgi.
Palɨ kɨmot do asat, do yokwikon naŋ abɨdaŋaki tagɨsi egɨpbeŋ.
14 Aŋpulugaŋbɨ yo morap agɨl dakon geni tagɨ yaŋek mango awɨgɨkeŋ.
Saion kokup pap da wigaron agek yaŋ teŋteŋok aŋek yokwikon naŋ abɨdagɨl uŋun do kɨsɨk kɨsɨk abeŋ.
15 Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ dɨma nandaŋ gamaŋ amɨn da nin tɨmɨt do gapma wayaŋ,
mani iyɨ uŋungwan moŋ.
Nin tɨmɨt do pat yopmaŋ,
mani iyɨ uŋun paron yokwalaŋ.
16 Yawe dakon gen kokwin pi agakni uŋun kɨlegɨsi yaŋ uŋun amɨn da nandaŋ ɨmaŋ.
Amɨn yokwi amɨn dɨwarɨ paŋupbal ak do yo awit,
mani uŋun yo yokwi da tobɨlek iyɨ baŋ paŋupbal awit.
17 Piŋkop manji ɨmɨŋek yokwi aŋ amɨn morap uŋun kɨmakbi kokupmon paŋkɨ egɨpdaŋ.
18 Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop da yoni mɨni amɨn dɨma ɨŋtaŋ yomɨsak.
Jɨgɨni madepsi toŋ amɨn, uŋun Piŋkop da paŋpulugosak do nandaŋ gadat aŋek jomjom aŋ.
Uŋun yum pɨndagakwan ɨsal dogɨn jomjom dɨma aŋ.
19 Yawe, apbi. Yum pɨndagaki mɨktɨm amɨn da teban taŋek dɨma abɨŋ gepni.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn dɨma nandaŋ gamaŋ uŋun gaga da ɨŋamon yopmaŋek gen kokwin aŋ yobi.
20 Yawe, paŋpasol aŋaki madepsi pasolni, ae iyɨ do nin mɨktɨm amɨn gɨn yaŋsi nandani.