10
Amɨn kɨnda Piŋkop da aŋpulugosak do bɨsit agɨt
Yawe, gak nido nak da dubagɨkon egɨsal?
Bɨsap yokwikon gak nido pasɨl namɨsal?
Amɨn yokwi iyɨ do nandaba wɨgakwa yoni mɨni amɨn paŋupbal ak do yolgaŋ.
Amɨn dɨwarɨ yokwi aŋyom do nandak nandak aŋ, uŋun yo yokwi iyɨ tɨmɨkgaŋ.
Amɨn yokwi galaktok yokwini do nandaŋek pɨbɨt tɨdok asak.
Yo morapmɨ tɨmɨt do nandaŋ amɨn paŋkɨsisak, ae Yawe ɨbɨpmaŋdak.
Amɨn yokwi iyɨ do nandaban wɨgakwan Piŋkop wɨsɨŋ kok do pi dɨma asak.
Piŋkop do nandaban yo ɨsalɨ asak.
Yo morap aban tagɨsi noman toŋ.
Yawe, gak dakon nandak nandak kɨndasok dɨmasi nandɨsak.
Uŋun da uwalni do manji gen yaŋ yomɨsak.
Yaŋ nandɨsak, “Nak arɨpmɨ dɨma mokeŋ.
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ yo dɨ da nak arɨpmɨ dɨma abɨŋ nepni.”
Ro 3.14 Bɨsap morap amɨn jobɨt yomɨsak, ae top gen yosok, ae amɨn dap do yosok.
Yokwi ak do ae jɨgɨ paŋalon ak do gen tepmɨsi yosok.
Uŋun kokupmon pasɨlɨ egek amɨn gulusuŋni mɨni amɨn apba dapban kɨmotni do jomjom asak.
Uŋun si pasɨlek amɨn tapmɨmni mɨni paŋupbal ak do yubɨŋ egɨsak.
Laion da yaŋ pasɨlɨkon yɨgek kɨla tebai asak.
Uŋun pasɨl yɨgek tapmɨmni mɨni amɨn paron yokwalban ɨlɨk paŋkɨsak.
10 Aŋakwan uŋudon gɨn tapmɨmni mɨni amɨn tasɨk toŋ.
Amɨn yokwi dakon tapmɨm madepni da pabɨŋ yopmaŋdak.
11 Amɨn yokwi da yaŋ nandɨsak, “Piŋkop da nak ɨŋtaŋ namgut.
Iyɨ dakon dabɨl kɨlɨ sopgut, do dɨma nandɨsak.”
12 Yawe, abɨŋ yokwi pakpak amɨn kobogɨ yokwi aŋyobi.
Piŋkop, amɨn jɨgɨni toŋ uŋun dɨma ɨŋtaŋ yobi.
13 Yokwi pakpak amɨn da nido Piŋkop do yaŋba yokwi tok aŋ?
Ae nido “Piŋkop da kobogɨ yokwi dɨma nimdɨsak” yaŋ nandaŋ?
14 Mani gak da yokwi pakpak amɨn dakon aŋpak pɨndak mudosol.
Aŋpak yokwi aba amɨn dɨwarɨ da tepmɨ paŋ uŋun pɨndagek kobogɨ yokwi yomɨsal.
Jɨgɨ nandaŋ amɨn gak da paŋpulugoki do burɨ gagon yopmaŋgaŋ.
Meŋ datyoni kɨmakbi amɨn gak da tagɨsi paŋpulugosol.
15 Yokwi pakpak dakon tapmɨm pabɨŋ yopmaŋek aŋpak yokwini buŋon ae dɨma pɨndakgi.
16 Yawe dagok dagogɨ mɨni kɨla amɨn madep egɨ wɨgɨkdɨsak.
Piŋkop ŋwakŋwarɨ gawak yomaŋ amɨn mɨktɨmnikon baŋ yolban tasɨk tokdaŋ.
17 Yawe, gak jɨgɨni toŋ amɨn dakon bɨsit nandaŋek burɨ paŋteban akdɨsal.
18 Meŋ datyoni kɨmakgwit amɨn gat ae uwalon jɨgɨ tɨmɨkgaŋ amɨn gat dakon bɨsitni nandaŋ yomdɨsal.
Paŋpulugaŋaki gen pikon atni bɨsapmon teban tokdaŋ.
Ae mɨktɨmon mɨŋat amɨnyo da saŋbeŋek yo yokwi dɨma aŋyomdaŋ.

10:7: Ro 3.14