12
Amɨn kɨnda Piŋkop da aŋpulugosak do bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda.
Yawe, gak gawak gamaŋ amɨn pasɨl mudaŋ.
Gak golgaŋ amɨn kɨnda dɨma kokdɨsal, do abɨŋ nak aŋpuluga.
Amɨn morap kɨsi amɨn dɨwarɨkon top yoŋ.
Paŋkewal do gen galagɨ yoyaŋ.
Yawe, gak da gen galagɨ yoŋ amɨn dakon gen kagani sopbi.
Ae pɨbɨt tɨdok aŋ amɨn dakon gen kagani sopbi dosi nandɨsat.
Uŋun amɨn da yaŋ yoŋ, “Top gen yaŋek teban toneŋ.
Nin da galak togon gen yokdamaŋ.
Amɨn kɨnda da kosit dɨma sopmaŋ nimjak.”
Mani Yawe da yaŋ yosok, “Amɨn yokwi da tapmɨmni mɨni amɨn pabɨŋ yopmaŋgaŋ,
ae yoni mɨni amɨn iyoŋ iyoŋ yaŋek ekwaŋ.
Do nak da abɨŋ paŋpulugokeŋ.
Uŋun nak da paŋkutnokeŋ do yoŋ, do yaŋsi akdɨsat.”
Yawe dakon yaŋ teban tok gen uŋun bamɨsi.
Uŋun silwa kɨndapmon kosirɨ 7 yaŋ soŋba jɨmjɨmɨ mɨnisi aŋ, uŋun yombem wagɨl tagɨsi.
7-8 Yawe, amɨn yokwi uŋun dukwan dukwan kɨsi agek aŋpak ɨŋani uŋun do yo tagɨsi yaŋ nandaŋ.
Do bɨsapmɨ bɨsapmɨ kɨlanin tagɨsi aŋaki amɨn yokwi da nin dɨma paŋupbal ani.