14
Amɨn dakon aŋpak yokwini
Dewit dakon kap kɨnda. Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn do mandabi.
Ro 3.10-12 Nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn burɨkon da yaŋ yoŋ,
“Piŋkop kɨnda dɨma egɨsak.”
Uŋun amɨn yokwisi.
Yo wagɨl yokwisi baŋ gɨn aŋ.
Kɨnda da aŋpak tagɨ kɨnda dɨma asak.
Yawe uŋun Kwen Kokup da sɨŋtaŋban pɨŋakwan mɨŋat amɨn morapyo pɨndakdak.
Uŋun da amɨn kɨnda nandak nandakni tagɨsi kɨnda Piŋkop wɨsɨŋ kok do pi asak bo dɨma yaŋ do wɨsɨsak.
Mani dɨma. Kɨsi morap kosit kɨlegɨ kɨlɨ yɨpmaŋ dekgwit.
Uŋun amɨn wagɨl amɨn yokwisi, kɨsi morap arɨp gɨn.
Kɨndasok da aŋpak tagɨsi kɨnda dɨmasi asak.
Piŋkop da yaŋ yosok, “Yokwi aŋ amɨn nandak nandak tagɨ dɨ dɨmasi tɨmɨtdaŋ.
Bret naŋba mudoŋ, uŋun da tɨlak mɨŋat amɨno naŋ mudoŋ.
Ae nak da paŋpulugokeŋ do bɨsit dɨma aŋ namaŋ.”
Mani Piŋkop mɨŋat amɨnyo geni guramɨkgaŋ amɨn gat egɨsak,
do amɨn yokwi uŋun madepsi pasoldaŋ.
Yoni mɨni amɨn da yo ak do paŋkosit aŋ uŋun tuwɨl do pi aŋ.
Mani yoni mɨni amɨn Yawe da paŋkutnosok.
Nak Piŋkop da Saion amɨn kɨnda yabekban abɨŋ Israel amɨn yokwikon baŋ tɨmɨtjak do nandɨsat.
Yawe da mɨŋat amɨni paŋpulugaŋban aeni tagɨsi egɨpni bɨsapmon, Israel amɨn kɨsɨk kɨsɨk akdaŋ.
Asi, but galaksi egɨpdaŋ.

14:1: Ro 3.10-12