17
Amɨn kɨlegɨ kɨnda dakon bɨsit
Dewit dakon kap kɨnda.
Yawe, nak amɨn kɨlegɨ, do aŋpulugaŋek nandaŋ nabi do yaŋ tɨdosot.
Nak top amɨn dɨma, do bɨsitno nandaki do nandɨsat.
Ni aŋpak da kɨlegɨ uŋun gak da nandɨsal, do aŋpulugaŋaki gen pikon teban tokeŋ dosi nandɨsat.
Gak da nak dakon but nandaŋ mudosol.
Kalbi abɨŋ aŋkɨlɨk nandaŋek nagon nandak nandak yokwi kɨnda dɨma taŋban kal.
Gen yokwi kɨnda dɨma yokeŋ dosi nandɨsat.
Gen tebango guramɨgek emat pɨdokyo aŋ amɨn dakon aŋpak manji yomgum.
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ gak dakon kosit naŋ agek kandapno suŋ dɨma pɨlɨk bamosot.
Piŋkop, gak da bɨsitno dakon kobogɨ namɨsal.
Uŋun do aŋek gak do bɨsit asat.
Mɨrak yopmaŋek bɨsitno nandaki.
Nin do but dasi galak taŋ nimɨsal, uŋun dakon bamɨ nolɨŋek yo tagɨsi aŋnibi.
Tapmɨm madepgokon da nin paŋpulugosol.
Nin gak da kapmatjok egek uwalnin da dɨma nindani do pasɨlgamaŋ.
Gaga dakon dabɨlgo kɨla asal uŋudeŋ kɨlano aki.
Pup meŋi da pudɨgɨ pɨrɨgwan wutjɨsak uŋun da tɨlak nak wutjɨki.
Yaŋ aŋaki kaŋdo uwalno da nak arɨpmɨ dɨma aŋupbal ani.
Nɨkba kɨmokgeŋ do aŋdɨgat aŋ.
10 Amɨn dɨwarɨ do nandaŋ yawotjok dɨ dɨmasi aŋ yomaŋ.
Gen pap yaŋek iyɨ dakon man pawɨkwaŋ.
11 Nak abɨŋ nepdosi nandaŋ teban taŋ,
do kandap tamono yolek aŋdɨgat ayɨŋ da ekwaŋ.
12 Uŋun laion da kɨlap dap do aŋ uŋun da tɨlak, ae laion bulagɨ da pasɨlek yubɨŋ ekwaŋ uŋun da tɨlak.
13 Yawe, gak abɨŋ uwalno gat emat wamaŋek pabɨŋ yopbi.
Emat agak sɨbago abɨdaŋek uŋun gat emat wamaŋek yokwi pakpak da kɨsiron baŋ abɨdoki.
14 Yawe, tapmɨm madepgokon da aŋpulugaŋaki uwalno da dɨma nɨkba kɨmokgeŋ.
Uŋun mɨktɨm dakon yo baŋgɨn paŋmuwut do nandaŋ.
Aŋpak yokwini dakon kobogɨ yo yokwisi aŋ yobi.
Ae monjɨni gat ae babɨkni don altoni uŋun yo yokwisi aŋyobi.
15 Mani nak amɨn kɨlegɨ, do don gandakdɨsat.
Pokdot da pɨdosot bɨsapmon gak nak gat egɨsal yaŋ nandaŋek but galaksi nandakeŋ.