18
Piŋkop da nin paŋpulugaŋakwan emaron teban tomaŋ
Dewit Yawe dakon oman amɨni dakon kap kɨnda. Kap dakon kɨla amɨn do mandagɨt. Kap on Yawe da Dewit Sol ae uwalni dɨwarɨ morap da kɨsiron baŋ abɨdagɨt bɨsapmon Yawe do yagɨt.
Yawe, gak da nak aŋteban asal.
Nak but dasi galak taŋ gamɨsat.
Yawe uŋun tɨp madepno, uŋun da nak aŋkɨsɨbɨsak.
Uŋun dam tebano arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ egɨsak.
Aŋek uwal da kɨsiron naŋ abɨdosok.
Piŋkopno uŋun tɨp madepsi yombem, do uwalno da dɨma nandani yaŋ do uŋudon kɨŋ pasɨldat.
Yawe uŋun pasɨkno, ae yokwikon naŋ abɨdaŋek kɨlano asak dakon tapmɨm taŋ ɨmɨsak.
Uŋun dam tebano.
Nak Yawe do bɨsit asat. Aŋpulugaŋakwan uwalno da arɨpmɨ dɨma aŋupbal ani.
Yawe uŋun aŋkɨsigɨsi noman.
Nap teban da nak tebaisi wamaŋdak, ae tap ɨdap da nak wɨtjɨk do madepsi tamalɨkdak,
uŋun da tɨlak kɨmot da nak palɨsi abɨdagɨt.
Paron yokwalek arɨpmɨ dɨma pulugaŋ kɨgɨ,
uŋun da tɨlak kɨmot da nak abɨdaŋban kɨmakbi tamokon palɨsi kɨgɨm.
Butno madepsi yokwi tagɨt, mani Yawe do madepsi yaŋ tɨdagɨm.
Piŋkop da aŋpulugosak do yaŋ tɨdoko Telagɨ Yutnikon egek yaŋ ɨlɨtno nandagɨt.
Aŋek bɨsitno do mɨrak yopgut.
Bɨsitno nandaŋek uwalno do butjap madepsi nandaŋ yomgut.
Aŋek mɨktɨm aban wudɨp madepsi agɨt.
Aŋakwan ɨleŋ dakon mibɨlɨ madepsi kwakwalɨkgwit.
Mukwa Yawe da tomnokon da pɨdawit.
Aŋakwan mɨleŋ asɨp gen kaganikon da baljaŋek yo morapmɨ sowit.
Aŋakwan kɨndap patdet yaban dukwan dukwan kɨsi kɨwit.
Uŋun kundu wɨtdalek pɨgɨt.
Aŋakwan gɨkwem pɨlisi da kandapni da mibɨlgwan tawit.
10 Uŋun aŋelo madep serabim kɨnda da kwenon yɨkban pɨrɨropmaŋ abɨgɨt.
Ae mɨrɨm mɨnam da yaŋ pɨrɨ toŋ da Piŋkop abɨdaŋ tepmɨsi abɨgɨt.
11 Uŋun da pɨlɨn tuk yɨpban kubɨkgɨt.
Gɨkwem pɨlisi sɨkak mok do aŋakwan wamaŋdak uŋun da wɨtjɨgɨt.
12 Uŋun da gɨkwem aban teŋteŋɨsi aŋakwa ais sɨkak gat kɨndap patdet gat uŋun gɨkwemgwan da mawit.
13 Yawe Kwen Kokup egek kɨrɨrɨŋ da yaŋ madepsi yaŋ tɨdagɨt.
Piŋkop Wukwisi da madepsi yaŋ tɨdagɨt.
14 Uŋun da aban mal da dɨkdɨkni da yaŋ uwalni yaban pasal kɨwit.
15 Yawe, gen tebai yɨpmaŋaki tap dakon mibɨlɨ noman tagɨt.
Mɨgan pɨsoŋbɨ mɨktɨm dakon mibɨlɨ noman tagɨt.
16 Yawe kwen egɨsak uŋun kɨsirɨ yɨpban pɨŋakwan nak yokwikon baŋ abɨdagɨt.
Tap madep da nak wɨtjɨgɨt, mani ɨlɨkban wɨgɨm.
17 Uwalno da madepsi teban taŋakwa nak da arɨpmɨ dɨmasi pabɨŋ yopmɨ,
mani Yawe da nak uŋun da kɨsiron baŋ abɨdagɨt.
18 Bɨsap yokwi kɨnda noman taŋ namɨŋakwan uwalno abɨŋ nagon emat awit.
Mani Yawe da kɨlano agɨt.
19 Uŋun da aŋ pulugaŋakwan tagɨsi egɨpgum.
Tagɨsi nandaŋ namgut do aŋek nak yokwikon naŋ abɨdagɨt.
20 Nak aŋpak kɨlegɨsi agɨm, do Yawe da kobogɨ do yo tagɨsi morapmɨ namgut.
Suŋ kɨnda dɨma agɨm do aŋek Piŋkop da yo tagɨsi aŋ namgut.
21 Yawe dakon gen teban tagɨsi yol kɨmakgɨm.
Piŋkopno manji ɨmɨŋek yokwi dɨma agɨm.
22 Bɨsapmɨ bɨsapmɨ gen tebani do nandaŋek geni tagɨsi uŋun dɨma abɨŋ yɨpgum.
23 Uŋun da nandɨsak, nak gulusuŋno mɨni.
Kosit agɨpgum uŋun kɨla tebai aŋek yokwi kɨnda dɨma agɨm.
24 Dabɨlnikon gwaljɨgɨ mɨnisi egɨpgum, do Yawe da aŋpakno kɨlegɨ uŋun do nandaŋek kobogɨ do aŋpak tagɨsi aŋ namgut.
25 Yawe, amɨn kɨnda gak dɨma gepmaŋdetjak kaŋ, gak uŋun amɨn dɨma yɨpmaŋ detdɨsal.
Amɨn kɨnda aŋpak kɨlegɨ aŋek gulusuŋni mɨni kaŋ, kobogɨ do yo tagɨsi gɨn aŋ ɨmdɨsal.
26 Amɨn kɨnda aŋpak gwaljɨgɨ mɨni asak kaŋ, gak da aŋpakgo gwaljɨgɨ mɨni uŋun yolɨsal.
Mani amɨn kɨnda aŋpak yokwi asak kaŋ, kakgɨmansi kaŋek kobogɨ ɨmɨsal.
27 Gak da mɨŋat amɨnyo iyɨ do nandaba paŋ amɨn yokwikon baŋ tɨmɨkdal.
Mani iyɨ do nandaba wɨkwaŋ amɨn pabɨŋ yopmaŋdal.
28 Yawe Piŋkop, gak da lamno yɨpbɨ teŋteŋosok, aŋek nagon pɨlɨn tuk yoldal.
29 Piŋkop, aŋpulugaŋaki uwal kabɨ madep uŋun arɨpmɨ tagɨ pabɨŋ yopbeŋ.
Ae aŋteban aŋaki kokup pap dakon dam madep arɨpmɨ tagɨ ɨrakgeŋ.
30 Piŋkop dakon aŋpak uŋun wagɨl kɨlegɨsi.
Yo kɨnda ak do yaŋ teban tok asak kaŋ, geni uŋun bamɨ noman tokdaŋ.
Yawe uŋun pasɨk yombem, do amɨn morap uwal da dɨma pɨndatni yaŋ do uŋudon kɨŋ pasɨlakwa tagɨsi paŋkutnosok.
31 Yawe kaloŋgɨn Piŋkop bamɨsi.
Uŋun kaloŋ dagɨn tɨp madep da yaŋ dam aŋnimɨsak.
32 Piŋkop dagɨn nak aŋteban aŋakwan tebai akdat.
Ae kosit agɨsat bɨsapmon kɨlano tagɨsi asak.
33  Ab 3.19 Joŋ kɨlap dia uŋun kandapmɨ tagɨsi do gɨlokon arɨpmɨ dɨma mosak,
uŋun da arɨpmon aŋpulugaŋakwan ɨleŋon kwensi tagɨsi agɨsat.
34 Uŋun da emat agak do nayɨŋ degek kɨsitno aŋteban asak,
do obip tebai ain kɨnda mani bras uŋun baŋ wasaŋbi uŋun tagɨ paŋɨlɨkgeŋ.
35 Yawe, gak da nak uwal da kɨsiron baŋ abɨdagɨl.
Pasɨkgo nabɨ uŋun da manjigwan pasɨldat.
Kɨsitnokon abɨdaŋaki tebai akdat.
Aŋpulugosol, do mɨŋat amɨnyo da dabɨlon man madepno toŋ.
36 Kosit ɨlalogɨ naŋ yul namgul, do sagalek dɨma nɨkgɨt.
37 Nak uwal paŋsopmaŋek tɨmɨkgɨm.
Yo yokwisi aŋyomɨŋek wagɨl kɨsisi dapbo pasɨlgwit.
38 Nak da yabo maŋ pakgwit.
Kandap mibɨlnogwan pakgwit, do arɨpmɨ dɨma pɨdokdaŋ.
39 Gak da emat dakon tapmɨm namgul, aŋek uwal kɨsitnokon yopmaŋaki pabɨŋ yopgum.
40 Aŋaki uwal tobɨl manji namɨŋek pasal kɨwit.
Amɨn dɨma galak taŋ namgwit uŋun wagɨl dapbo pasɨlgwit.
41 Amɨn da paŋpulugonisi do yaŋ tɨdawit, mani dɨma apgwit.
Yawe do kunam takgwit, mani bɨsitni dɨma nandaŋ yomgut.
42 Mɨrɨm da mɨlɨp mɨlɨp pɨsoŋba dukwan dukwan kwaŋ, uŋun da tɨlak obɨsi paŋupbal agɨm.
Uwal mabo kɨŋek neŋak da yaŋ kosiron tawit.
43 Mɨŋat amɨnyo da uwal aŋ namgwit bɨsapmon, aŋpulugaŋaki dɨma aŋupbal awit.
Aŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon mibɨltok amɨni egɨpbeŋ do nak manjɨgɨl.
Mɨŋat amɨnyo dɨma nandaŋ yomgum, abɨsok nak da yoŋgamgwan ekwaŋ.
44 Uŋun da mibɨlno nandaŋek uŋudon gɨn geno guramɨkgaŋ.
Mɨktɨm dubagɨkon amɨn da nak do pasalek abɨŋ ŋwakbeŋ aŋ namaŋ.
45 Tapmɨm pawit uŋun kɨlɨ yɨpba magɨt, ae kokup papni tapmɨmɨ toŋ uŋun yɨpmaŋ degek si nɨmnɨmɨk nɨmnɨmɨk nagon obaŋ.
46 Yawe uŋun toktogɨsi egɨsak.
Uŋun tɨp madep da yaŋ nak dam asak, do mani aŋkɨsineŋ.
Piŋkop da nak yokwikon naŋ abɨdagɨt, do nin man madepni awɨgɨneŋsi.
47 Piŋkop da uwalno yokwini dakon kobogɨ do yokwi aŋ yomɨsak.
Aŋek amɨn kabɨ mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun yopban nak da yoŋgamgwan ekwaŋ.
48 Yaŋ aŋek uwalno da kɨsiron naŋ abɨdosok.
Asisi, Yawe gak da uwalno da dabɨlon man madep namgul.
Aŋpulugaŋaki emat pɨdokyo aŋ amɨn da dɨma nɨkba kɨmakgɨm.
49  Ro 15.9 Uŋun do aŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da binapmon mango awɨgɨkeŋ.
Yawe, mango awɨgɨk do kap yokeŋ.
50 Yawe da kɨla amɨn madepni nak Dewit aŋ pulugaŋakwan uwal madepsi pabɨŋ yopmaŋdat.
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ iyɨ do tɨlak agɨt amɨn nak but dasi galak taŋ namɨsak.
Ae dagok dagogɨ mɨni dɨwatno don altoni uŋun but dasi galak taŋ yomdɨsak.

18:33: Ab 3.19

18:49: Ro 15.9