19
Yo morap Piŋkop da wasagɨt uŋun da man madepni nolɨsak
Dewit dakon kap kɨnda. Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn do mandabi.
Kundu da Piŋkop dakon tɨlɨmni nolɨsak.
Kwen yo morap da Piŋkop uŋun napbɨsap amɨnsi yaŋ nolɨsak.
Gɨldarɨ gɨldarɨ man madepni do yoŋ.
Ae pɨlɨni pɨlɨni mibɨlni yaŋakwa nandamaŋ.
Teŋteŋɨ gat pɨlɨn tuk gat gen kagani mɨni, do gen arɨpmɨ dɨma yonjil.
Nin da uŋun bamot dakon tekni dɨma nandamaŋ.
Ro 10.18 Mani uŋun da mɨktɨm amɨn morap kɨsi yoyɨŋ dekgamal.
Geni kɨŋ mɨktɨm morap kɨsi arɨpmɨ asak.
Kundukon Piŋkop da gɨldat do ɨmal yut kɨnda wɨtjɨgɨt.
Gɨldat dabɨl uŋungwan da amɨn kɨnda da mɨŋat paŋek but galagon da yutni yɨpmaŋek waŋga pɨsak,
uŋun da tɨlak waŋga pɨsak.
Gɨldat dabɨl uŋun amɨn kɨnda da napbɨ gwapbo do tɨmtɨm yaŋek kɨk do asak,
uŋun da tɨlak kɨsɨk kɨsɨk aŋek kositni naŋ kɨsak.
Gɨldat dabɨl uŋun kundu dakon dɨwarɨkon da altaŋ wɨŋek terɨ kɨnda kɨsak.
Tedepnikon yo kɨnda arɨpmɨ dɨma pasɨljak.
Piŋkop dakon geni uŋun wagɨl tagɨsi
Yawe dakon nawa gen uŋun gwaljɨgɨ mɨni wagɨl tagɨsisi.
Uŋun da egɨp egɨpnin paŋkaluk asak.
Yawe dakon gen uŋun bamɨ taŋ taŋ akdaŋ gɨn, dɨma suŋ tokdaŋ.
Uŋun da nandak nandakni mɨni amɨn paŋtagap aban nandaŋ kokwini tagɨsi amɨn dagoŋ.
Yawe dakon geni tagɨsi uŋun abɨdaŋek but galaksi nandamaŋ.
Yawe dakon gen tebani uŋun gwaljɨgɨ mɨnisi.
Uŋun da nandak nandak tagɨsi nimɨsak.
Yawe do pasalek gawak ɨmɨm uŋun aŋpak tagɨsi kɨnda, don taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak.
Yawe da aŋpak aneŋ do niyɨsak uŋun bamɨsi ae kɨlegɨsi gɨn.
10 Yawe dakon geni da gol morapmɨ gwaljɨgɨ mɨni yapmaŋdak, do nin uŋun do madepsi galak tomaŋ.
Galagɨni madepsi da kabaŋ kok tamonikon da moŋ uŋun dakon galagɨni yapmaŋdak.
11 Nak oman amɨngo mama gengo guramɨgek kobogɨ tagɨsi tɨmɨkdat.
12 Namɨn da iyɨ dakon aŋpak yokwini morap nandɨsak?
Yokwi dɨwarɨ dɨma nandaŋek asat uŋun wɨrɨrɨkbɨ kɨlegɨsi egɨpbeŋ.
13 Ae uŋun gɨn dɨma, aŋpak yokwi yaŋ dɨno nandaŋek dɨma abeŋ do oman monjɨgo kɨlano aki.
Kwen wɨgɨk aŋpak da nak dɨma abɨŋ nepjak do nandɨsat.
Nak kɨlegɨsi egek yokwi madep dɨma abeŋ do nandɨsat.
14 Yawe, gen yogokno ae nandak nandakno kɨsi gak da pɨndakbɨ tagɨsi ani dosi nandɨsat.
Yawe, gak tɨp madepno, ae yokwikon baŋ yumaŋ naŋ nepnep amɨno.

19:4: Ro 10.18