20
Amɨn kɨnda Piŋkop da aŋpulugaŋban emaron teban tosak do bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda. Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn do mandabi.
Jɨgɨ noman taŋ gamni bɨsapmon Yawe da gak aŋpulugosak dosi nandɨsat.
Jekop dakon Piŋkop da gak aŋkutnosak dosi nandɨsat.
Uŋun telagɨ yutnikon Saion kokup papmon egɨsak.
Uŋun da gak aŋpulugaŋek aŋteban asak dosi nandɨsat.
Uŋun da paret morap asal uŋun do tagɨ nandɨsak dosi nandɨsat.
Ae paret morapgo kɨndapmon sosol uŋun do galak tosak dosi nandɨsat.
Piŋkop da yo morap galak tosol uŋun gamjak, ae pi morap ak do nandɨsal uŋun da aŋpulugaŋakwan arɨpmɨ tagɨ abi dosi nandɨsat.
Emaron teban toki bɨsapmon kɨsɨk kɨsɨk aneŋ, ae Piŋkopnin dakon man awɨgɨneŋ.
Yawe da bɨsit morapgo nandɨsak dosi nandɨsat.
Abɨsok nak nandɨsat. Yawe da kɨla amɨn madepni iyɨ manjɨgɨt aŋpulugosok.
Uŋun Kwen Kokup kokupni tagɨsikon egek bɨsitni nandɨsak.
Iyɨ da tapmɨmon aŋpulugaŋek uwalni da kɨsiron naŋ abɨdosok.
Amɨn dɨwarɨ emat bɨsapmon os da amɨn ɨlɨk pawɨlgaŋ tamoni uŋun do pɨbɨt tɨdok aŋ.
Ae amɨn dɨwarɨ osni do pɨbɨt tɨdok aŋ.
Mani nin Yawe Piŋkopnin dakon tapmɨm do yo madepsi yaŋ nandamaŋ.
Uŋun amɨn maŋ mudokdaŋ.
Mani nin pɨdaŋek tebai atdamaŋ.
Yawe, kɨla amɨn madepnin aŋpulugaŋaki emaron teban toneŋ.
Gak do yaŋ tɨdoneŋ bɨsapmon paŋpulugoki.