22
Iyoŋ iyoŋ dakon gen ae ya dakon kap
Dewit dakon kap kɨnda. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋban kap tek “Wɨsa dagok dakon dia mɨŋat” uŋun naŋ yoni.
Mt 27.46; Mk 15.34 Piŋkopno, Piŋkopno, nido nipmaŋ dekgɨl?
Iyoŋ iyoŋ yaŋapbo nido dubagɨkon egek jɨgɨkon naŋ dɨma aŋpulugosol?
Piŋkopno, gɨldarɨ gɨldarɨ gak do yaŋ tɨdosot,
mani kobogɨ dɨma nayɨsal.
Kalbiyo kɨsi gak do yaŋ tɨdosot,
mani yaworɨ kɨnda dɨma abɨdosot.
Mani gak telagɨ egɨsal. Gak kɨla amɨn madep yɨgaki Israel amɨn da mango aŋkɨsaŋ.
Kalɨp babɨknin da egɨp egɨpni gagon tosok yaŋsi nandaŋ gamgwit.
Aŋakwa gak da uwalni da kɨsiron baŋ pulugagɨl.
Gak do yaŋ tɨdaŋba jɨgɨkon baŋ pulugagɨl.
Nandaŋ gadaŋ gamɨŋakwa paŋpulugagɨl, do nandaŋ gadatni uŋun ɨsalɨ dɨma agɨt.
Mani nak amɨn dɨma, nak waleŋ yombem yo ɨsalɨ.
Amɨn morap da nandaba yokwi tok aŋnamɨŋek manji namaŋ.
Mt 27.39; Mk 15.29; Lk 23.35 Amɨn morap nak nandaŋ uŋun yaŋsul aŋ namaŋ.
Aŋek yaŋba yokwi tok aŋek wunda kwakwal aŋ namaŋ.
Mt 27.43 Aŋek yaŋ yoŋ, “Yawe da aŋpulugosak do nandaŋ gadaŋ ɨmɨsak,
do yum kaŋakwa uŋun da jɨgɨkon baŋ pulugaŋ yɨpjak.
Yawe do madepsi galak taŋ ɨmɨsak, do yum kaŋakwa aŋpulugosak.”
Piŋkop gak dasi kɨlano aŋaki meŋ da buron da tagɨsi altagɨm.
Mum nagɨm bɨsapmon aŋpulugaŋbɨ egɨp egɨpno gagon tosok yaŋsi nandaŋ gamgum.
10 Meŋno da aŋalagɨron da wasaŋek gak da kɨsiron egɨpgum da egɨsat.
Si altagɨmon da wasaŋek gak Piŋkopno egɨpgul da egɨsal.
11 Jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ abaŋ, ae paŋpulugokno mɨni, do dubagɨkon dɨma egɨpbi.
12 Uwalno uŋun bulmakau wɨli da yaŋ aŋgwasaŋ.
Uŋun tapmɨmni madepsi, Basan mɨktɨm dakon bulmakau wɨli yombem.
13 Laion da joŋ kɨlap nok do yaŋ tɨdaŋek gen kagani aŋtaŋ kwaŋ,
uŋudeŋ uwalno da nak aŋupbal ak do aŋ.
14 Pakbi ɨsal dogɨn tagal kɨ mudoŋ, uŋun da tɨlak tapmɨmno mɨnisi aŋ.
Kɨdatno dakon saŋbekni kɨsi kalkalaŋ mudoŋ.
Bɨt nelak da pakbi dagoŋ uŋun da tɨlak butno wagɨlsi tapmɨmɨ mɨni pakbi ɨdap asak.
15 Tapmɨmno mɨni aŋakwan melno tɨptaŋ gen kaganogwan tegosok.
Gak da nepbɨ kɨmot da tamokon pokdot.
16 Amɨn yokwi da nak pɨŋan da yaŋ aŋgwasaŋ.
Aŋek kɨsit kandapyo nokon ɨnjɨŋba geni da gɨptɨmnogwan pɨgeŋ.
17 Kɨdatno kɨsi noman taŋakwa tagɨ manjɨkeŋ.
Uŋun da nak da yokwi tat uŋun kaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋ.
18  Mt 27.35; Mk 15.24; Lk 23.34; Jn 19.24 Ɨmalno kokwinɨk tɨmɨgek paba pɨgɨkno namɨn da abɨdosak yaŋ do satu wasok aŋ.
19 Yawe, nak nepmaŋek dubagɨkon dɨma egɨpbi.
Paŋpulugokno, tepmɨ abɨŋ aŋpuluga.
20 Aŋpulugaŋbɨ emat agak sɨba baŋ dɨma nɨkba kɨmokgeŋ.
Uŋun amɨn pɨŋan yombem da kɨsiron baŋ pulugaŋbɨ dɨma nɨkba kɨmokgeŋ.
21 Laion da gen kaga ae joŋ bulmakau da jomon baŋ pulugaŋ nepbi.
22  Ibr 2.12 Yaŋ aŋaki notno kabɨkon man madepgo yaŋ teŋteŋokeŋ.
Ae mɨŋat amɨn kabɨyo da muwutnikon gak aŋkɨsikeŋ.
23 Yawe do pasal ɨmaŋ amɨn kabɨ, Yawe aŋkɨsini.
Jekop dakon dɨwatni kabɨ, Yawe man madep ɨmni.
Israel dakon dɨwatni kabɨ, Yawe gawak ɨmni.
24 Nido jɨgɨ madepsi paŋ amɨn manji dɨma yomɨsak.
Tepmɨ jɨgɨyo paŋ amɨn uŋun do nandaban yo ɨsalɨ dɨma asak.
Uŋun manji dɨma yomɨsak.
Paŋpulugosak do yaŋ tɨdaŋba bɨsitni nandaŋ yomɨsak.
25 Amɨn madepsi Piŋkop gawak ɨm do muwutni bɨsapmon gak aŋkɨsikeŋ.
Mɨŋat amɨnyo gak do pasolgoŋ uŋun da dabɨlon kalɨp gak do paret ak do yaŋ teban tagɨm uŋun akdɨsat.
26 Bupmɨ amɨn jap arɨpmɨsi naŋ tugokdaŋ.
Ae Yawe wɨsɨŋ kokdo pi aŋ amɨn uŋun da mani aŋkɨsikdaŋ.
Piŋkop da paŋpulugaŋban dagok dagogɨ mɨni butni tagɨsi taŋ aŋaŋ wɨgɨkdɨsak.
27 Amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ Yawe do nandaŋek tobɨl iyɨkon apdaŋ.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn kabi kabi ekwaŋ uŋun da abɨŋek gawak ɨmdaŋ.
28 Nido Yawe kɨla amɨn madep egek mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn morap kɨlani asak.
29 Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ kwen wɨgɨk amɨn morap da ŋwakbeŋ aŋ ɨmdaŋ.
Mɨktɨm amɨn morap kɨmagek mɨktɨm dagokdaŋ uŋun kɨsi morap da abɨŋek Piŋkop gawak ɨmdaŋ.
30 Don altaŋ altaŋ ani amɨn da omani aŋɨmdaŋ.
Amɨn da Amɨn Tagɨ do yaŋ teŋteŋok aŋakwa don altoni amɨn da nandaŋ aŋaŋ kɨkdaŋ.
31 Piŋkop da aŋpakni kɨlegɨkon da iyɨ mɨŋat amɨn kabɨni yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt,
uŋun dakon geni don altoni amɨn baŋ yoyɨkdaŋ.

22:1: Mt 27.46; Mk 15.34

22:7: Mt 27.39; Mk 15.29; Lk 23.35

22:8: Mt 27.43

22:18: Mt 27.35; Mk 15.24; Lk 23.34; Jn 19.24

22:22: Ibr 2.12