23
Yawe uŋun kɨla amɨno tagɨsi
Dewit dakon kap kɨnda.
Yawe uŋun kɨla amɨno, do yo kɨnda do wadak wadak dɨma asat.
PA 7.17Aŋkɨ joŋ kalɨkalɨgɨ tɨmon nepban pak yawokdot.
Aŋek pakbi monɨŋ monɨŋ yaworɨ pokgoŋ uŋudon gɨn nayɨŋ awɨldak.
Tapmɨm kalugɨ namɨŋek man bini tagɨsi tosak do kosit kɨlegɨkon nayɨŋ awɨldak.
Piŋkop, gak nak gat egɨsal, do gɨlo ae pɨlɨn tukyogwan agɨpbeŋ kaŋ, yo yokwi do dɨma pasolgeŋ.
Gandako sipsip kɨla amɨn dakon kɨndap kɨrɨŋ abɨdosol, do uŋun da butno aŋteban asak.
Japno tagɨsi uwalno da dabɨlon nomansi paŋnoman asal.
Yutgokon but galagon da abɨdaŋek bɨt nelak busuŋnokon tagaldal.
Yo galagɨ ɨreŋɨsi ɨdawukbɨ ɨdapno si tugosok.
Mɨktɨmon egɨpbeŋ bɨsap morapmon kɨlano tagɨsi aŋek but dasi galak taŋ namɨŋ wɨgɨkdɨsal.
Ae bɨsap mudok mudogɨ mɨni yutgokon egɨ wɨgɨkeŋ.

23:2: PA 7.17