24
Piŋkop uŋun Kɨla Amɨn Madep
Dewit dakon kap kɨnda.
1Ko 10.26 Mɨktɨm gat ae yo morap uŋungwan toŋ uŋun Yawe dakon.
Ae kokup morap gat ae mɨŋat amɨn morap uŋungwan ekwaŋ kɨsi uŋun dakon gɨn.
Pakbi ɨlarɨsi da binapmon mɨktɨm wasagɨt.
Mɨktɨm dakon mibɨlɨ tap binap yɨpgut.
Namɨn da Piŋkop da kabap madepmon tagɨ wɨgɨsak?
Ae namɨn da iyɨ da telagɨ tamokon tagɨ atjak?
Mt 5.8 Yokwi dɨma asak amɨn, ae butni kɨlegɨ, ae kokup kɨdat do dɨma gawak yomɨsak,
ae notni topmon da yaŋ teban tok dɨma aŋyomɨsak, uŋuden amɨn da arɨpmɨ tagɨ.
Uŋuden amɨn Piŋkop da gɨsamɨtjak.
Yokwikon baŋ tɨmɨgek amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨsak.
Uŋuden amɨn da Piŋkop wɨsɨŋek Jekop dakon Piŋkop da kapmatjok kɨsak.
Wigat, ji wɨtdal kɨni. Yoma kalɨpmɨ, ji madepsi pɨsoni.
Aŋakwa Kɨla Amɨn Madep tɨlɨmɨ toŋsi da wɨgɨsak.
Kɨla Amɨn Madep tɨlɨmni toŋsi uŋun namɨn?
Uŋun Yawe kaloŋ gɨn. Tapmɨmni madepsi, emaron teban tosok.
Wigat, ji wɨtdal kɨni. Yoma kalɨpmɨ, ji madepsi pɨsoni.
Aŋakwa Kɨla Amɨn Madep tɨlɨmɨ toŋsi da wɨgɨsak.
10 Kɨla Amɨn Madep tɨlɨmɨ toŋsi uŋun namɨn?
Uŋun Yawe tapmɨmni pɨdaŋbisi.
Uŋun kaloŋ dagɨn Kɨla Amɨn Madep tɨlɨmɨ toŋsi da egɨsak.

24:1: 1Ko 10.26

24:4: Mt 5.8