27
Piŋkop aŋkɨsik dakon bɨsit
Dewit dakon kap kɨnda.
Yawe uŋun teŋteŋɨno ae yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨno, do namɨn do pasolgeŋ?
Yawe da nak aŋkutnosok, do nido pasol pasol abeŋ?
Amɨn yokwi nak aŋupbal ak do apni bɨsapmon kosit yokwigɨn agek maŋ potdaŋ.
Emat amɨn morapmɨsi da abɨŋ aŋgwasɨni kaŋ, dɨma pasolgeŋ.
Uwal da nɨt do apni kaŋ, but morap dɨma abeŋ.
Yawe do yo kaloŋɨ kɨnda do bɨsit asat.
Uŋun da nandaŋ naban mɨktɨmon egɨpbeŋ bɨsapmon gɨldarɨ gɨldarɨ iyɨ da yutnon egɨpbeŋ do nandɨsat.
Aŋek Yawe uŋun wagɨl tagɨsisi do dabɨlno uŋudongɨn yɨpmaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋek egɨpbeŋ.
Aŋek Telagɨ Yut Madepnikon Yawe dogɨn nandaŋek egɨpbeŋ.
Nido yo yokwi da nagon noman toni bɨsapmon uŋun da iyɨ da yutnon aŋkɨsɨbɨŋ nepban egɨpbeŋ.
Yoma sopmaŋek tagɨsi aŋkɨsɨbɨŋ nepjak.
Tɨp madep kɨnda da kwenon nepban tagɨsi egɨpbeŋ.
Yaŋ aban uwalno nak aŋgwasaŋ uŋun pabɨŋ yopbeŋ.
Nak kɨsɨk kɨsɨk aŋek yaŋ tɨdaŋek iyɨ da telagɨ yutnikon paret aŋ ɨbeŋ.
Aŋek kap yaŋek mani aŋkɨsikeŋ.
Yawe, gak do bɨsit abo bupmɨkon da bɨsitno nandaŋek aŋpulugoki.
Gagon opbeŋ do nayɨsal, do Yawe nak kɨlɨ uŋun obɨsat.
Dɨma gandakeŋ yaŋ do dɨma pasɨlgi.
Nak oman amɨngo, do butjap nandaŋek dɨma akwayɨkgi.
Piŋkop, gak paŋpulugokno.
Gak da nak yokwikon naŋ abɨdosol.
Dɨma nepmaŋ dekgi.
10 Meŋ datyo da manji namjil kaŋ, Yawe da kɨlano sigɨn akdɨsak.
11 Yawe, gaga dakon aŋpak do nayɨŋ dekgi.
Uwalno morapmɨ, do kosit kɨlegɨ naŋ nayɨŋ aŋaŋ kɨki.
12 Yum nandaŋaki uwalno da nak dɨma abɨdoni.
Uŋun topmon da gen yaŋ namɨŋek nak aŋupbal akdo aŋ.
13 Nak asisi nandɨsat, don on mɨktɨm egɨsaron Yawe da yo tagɨsi aŋ namdɨsak.
14 Yawe aŋpulugosak do jomjom aki.
Tebaisi agek nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek but pasol dɨma abi.
Yawe do jomjom aki.