28
Piŋkop da aŋpulugosak do bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda.
Yawe, gak tɨp madepno, bɨsitno nandaŋek aŋpuluga.
Dɨma aŋpulugoki kaŋ, nak amɨn kɨmakbi da tɨlak egɨpbeŋ.
Bupmɨ nandaŋ namɨŋek aŋpulugoki do yaŋ tɨdokeŋ bɨsapmon nandaŋ nabi.
Bɨsit aŋek kɨsitno paŋenokgo telagɨ yutgo da tet do wɨgɨsak.
Yokwi pakpak amɨn gat kɨsi nak dɨma ɨlɨk paŋkɨ mabɨ kɨneŋ.
Uŋun amɨn kwen da notni do gen galagɨ galagɨ yoŋ.
Mani burɨgwan nandak nandakni yokwi morapmɨ toŋ.
PA 22.12 Aŋpak yokwi awit uŋun da arɨpmon kobogɨ do tepmɨ pi yobi.
Amɨn do yokwi awit uŋun paŋtobɨlbɨ iyɨkon kɨni.
Yawe da pi madepsi aŋek yo morap wasagɨt uŋun do dɨma nandaŋ.
Yaŋdo, uŋun amɨn yut kɨnda naŋ yaŋ tuwɨlek dɨma awaldɨsak.
Bupmɨ nandaŋ namjak do bɨsit abo bɨsitno kɨlɨ nandagɨt, do Yawe dakon man awɨgɨkeŋ.
Yawe da tapmɨm namɨŋek pasɨkno asak.
Yaŋ asak do aŋek nandaŋ gadaŋ ɨmɨsat.
Yawe da nak aŋpulugosok uŋun do kɨsɨk kɨsɨk madepsi nandaŋ ɨmɨsat.
Nak ya yaŋ iyɨŋek kap morapmɨ yosot.
Yawe da mɨŋat amɨn kabɨni tapmɨm yomɨsak.
Kɨla amɨn madepni pini asak do manjɨgɨt uŋun aŋpulugok do tagap taŋek dam tebani arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ da yaŋ egɨsak.
Mɨŋat amɨn kabɨgo yokwikon baŋ pulugaŋ yopbi.
Gaga do manjɨgɨl amɨn kabɨ yo tagɨsi aŋ yobi.
Kɨla amɨni egek dagok dagogɨ mɨni kɨlani abi.

28:4: PA 22.12