29
Sɨkak mɨrɨmyo madep aŋakwan Piŋkop dakon yaŋ ɨlɨt nandamaŋ
Dewit dakon kap kɨnda.
Kap 96.7-9 Ji aŋelo tapmɨmɨ toŋ, ji Yawe aŋkɨsini.
Tɨlɨmni gat ae tapmɨmni gat do nandaŋek aŋkɨsini.
Yawe dakon man madepni uŋun tɨlɨmɨ toŋ, do aŋkɨsini.
Ji si telak taŋek gawak ɨmni.
Yawe da gen yaŋakwan tap kwenon kɨŋakwan nandaŋ.
Piŋkop tɨlɨmni madep kɨrɨrɨŋ da yaŋ madepsi yosok.
Gen madepsi yaŋban sulɨgɨ tap madep kwenon kɨŋakwan nandaŋ.
Yawe gen yosok uŋun tapmɨmɨ toŋsi yosok.
Yaŋakwan amɨn morap da Yawe uŋun kɨla amɨn madep wɨkwisi yaŋ nandaŋ ɨmaŋ.
Yawe gen yaŋakwan Lebanon mɨktɨm dakon sida kɨndap gawɨkgaŋ.
Uŋun da wasok aban Lebanon Kabap da bulmakau monjɨ da wɨgɨ mok aŋ uŋudeŋ aŋ.
Ae Ɨleŋ Emon da bulmakau wɨli bɨlagɨ da yaŋ wɨgɨ mok asak.
Yawe da gen yaŋakwan mal asak.
Uŋun da wasok aban Kedes dakon mɨktɨm kɨbɨrɨ uŋun wudɨp madepsi asak.
Yawe da gen yaŋakwan kɨndap teban da kwasɨgɨlgaŋ, aŋakwa koron kɨndap tam morap kɨsisi bɨrɨpmɨgɨ moŋ.
Yaŋ aŋakwan Telagɨ Yut Madepnikon amɨn kɨsisi da yaŋ tɨdaŋek yaŋ yoŋ, “Piŋkop uŋun tɨlɨmni toŋ!”
10 Pakbi ɨgakwa Yawe dagok dagogɨ mɨni kɨla amɨn madep egɨsak.
11 Yawe mɨŋat amɨn kabɨni tapmɨm yomɨsak.
Yaŋ aŋek gɨsamɨgakwan yaworɨsi ekwaŋ.

29:1: Kap 96.7-9