31
Yawe da mɨŋat amɨnyo gawak ɨmɨŋek ekwaŋ uŋun kɨlani tagɨsi asak
Dewit dakon kap kɨnda. Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn do mandabi.
Yawe, gak da nak aŋkutnoki do abɨsat.
Aŋpulugaŋaki uwal da dɨma abɨŋ nepni.
Gak kɨlegɨsi do uwal da kɨsiron baŋ pulugaŋ nepbi.
Nandaŋ namɨŋek tepmɨsi pulugoki.
Gak gopbatno ae dam tebano arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ egɨsal, do uwal da arɨpmɨ dɨma abɨŋ nepni.
Asi gak tɨp madepno ae dam tebano arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ egɨsal.
Gak dakon man dɨma yokwi tosak do mibɨltaŋ namɨŋek kosit nolayɨki.
Uwalno da nak abɨdok do pat yɨpmaŋ.
Mani gak pasɨlɨ tamono, do abɨŋ aŋkutnaŋaki paron dɨma yokwalgeŋ.
Lk 23.46 Wupno gak da kɨsiron yɨpmaŋdat.
Yawe, gen bamɨ dakon Piŋkop, yokwikon baŋ pulugaŋ nepbi.
Gak kokup kɨdat gawak yomaŋ amɨn dɨmasi galak taŋ yomɨsal.
Mani egɨp egɨpno Yawekon tosok yaŋsi nandɨsat.
Nak do bɨsapmɨ bɨsapmɨ but dasi galak taŋ namɨsal, do nak gak do but galaksi nandɨsat.
Jɨgɨ morapno pɨndagek butjɨk pagɨm uŋun pɨndak nandaŋyo agɨl.
Yum pɨndagaki uwal da nak dɨma abɨdawit.
Aŋpulugaŋaki tagɨsi egɨsat.
Yawe, jɨgɨno madepsi, do bupmɨ nandaŋ nabi.
Kunam morapmɨ tagek dabɨlno pɨrɨropmaŋ.
But yokwi nandaŋek gɨptɨmno wagɨlsi alek taŋ.
10 Butnokon da jɨgɨ nandaŋ egɨsat.
Uŋun da egɨp egɨpno aŋpɨsɨp asak. Kunam morapmɨ takdat do bɨsap dubagɨ dɨma egɨpbeŋ.
Nak jɨgɨno madepsi do tapmɨmno mɨnisi aŋakwan kɨdatno wagɨlsi yokwi toŋ.
11 Uwal da jɨgɨlak yaŋ namaŋ.
Kokup ɨsalno da nak do nandaba yokwitok aŋ namaŋ.
Aŋakwa notnoni da nak do pasol pasol madepsi aŋ.
Kosiron agapbo nak nandaŋ amɨn uŋun pasal si kwaŋ.
12 Amɨn kɨmakba ɨŋtaŋ yomamaŋ uŋudeŋ amɨn morap kɨsi nak do ɨŋtaŋ namaŋ.
Nak mɨktɨm kwoba pudaŋ kwa maba kwaŋ uŋun yombem.
13 Nak nandaŋapbo uwalno morapmɨ da manji gen yaŋ namaŋ.
Yo pasolɨsi da nak aŋgwasaŋ.
Muwugek niaŋsi aŋek aŋatno kɨmakban yaŋ do yaŋ nandat aŋ.
14 Mani Yawe egɨp egɨpno gagon tosok yaŋsi nandɨsat.
Nak yaŋ yosot, “Gak Piŋkopno.”
15 Nak don egɨ aŋaŋ kɨkdɨsat uŋun gak da kɨsiron tosok.
Uwalno nak aŋsopmaŋgaŋ uŋun da kɨsiron baŋ pulugaŋ nepbi.
16 Butgo oman amɨngo nagon yɨpmaŋek yo tagɨsi aŋ nabi.
Butdasi galak taŋ namɨsal, do uwal da kɨsiron baŋ pulugaŋ nepbi.
17 Yawe, aŋpulugoki do yaŋ tɨdosot, do aŋpulugaŋaki mayagɨ dɨma pakeŋ.
Yokwi pakpak amɨn paŋmayak abi.
Aŋaki kɨmakbi tamogwan pagek gen dɨma yoni.
18 Uŋun amɨn kwen wɨgɨk aŋek amɨn kɨlegɨ do yaŋba yokwi tok aŋyomaŋ,
do uŋun top yogok amɨn paŋtasɨk abɨ gen dɨma yoni.
19 Amɨn gak do pasalek gawak gamɨŋek ekwaŋ uŋun gak da aŋpakgo tagɨsisikon da paŋpulugosol.
Mɨŋat amɨn morap da dabɨlon paŋkutnoki do gagon kwaŋ amɨn kɨlani tagɨsi asal.
20 Gak da uŋun amɨn gaga da kapmatjok paŋkɨsɨbɨsal.
Yaŋ aŋaki dap do yoŋ amɨn dap do si paŋtɨdok aŋ.
Gak da yoŋgamgwan egakwa uwalni da gen yokwi yaŋek arɨpmɨ dɨma pabɨŋ yopni.
21 Yawe aŋkɨsino. Nak do but dasi galak taŋ namɨsak.
Kokup papmon egapbo uwal da aŋgwasɨŋek nɨt do awit bɨsapmon tagɨsi aŋpulugagɨt.
22 Uŋun bɨsapmon wurɨpdagek yaŋ yagɨm, “Gak da nak nolbɨ gak da dubagɨkon egɨsat.”
Mani bupmɨ nandaŋek aŋpulugoki do yaŋ tɨdoko nandaŋ namgul.
23 Telagɨ mɨŋat amɨn kabɨni, ji Yawe but dasi galak taŋ ɨmni.
Geni guramɨkgaŋ amɨn kɨlani tagɨsi asak, mani iyɨ do nandaba wɨgɨsak amɨn uŋun kobogɨ yokwisi yomɨsak.
24 Yawe da paŋpulugosak do jomjom aŋ amɨn morap ji butji paŋteban aŋek atni.

31:5: Lk 23.46