33
Piŋkop yaŋ aŋkɨsik dakon kap
Amɨn kɨlegɨ ji kɨsɨk kɨsɨk nandaŋek Yawe aŋkɨsini.
Uŋun aŋpak uŋun ji da agagɨsi.
Yawe aŋkɨsiŋek kulele tɨdoni.
Gita napmɨ 10 kabɨ toŋ uŋun tɨdaŋakwa geni galagɨsi nandɨsak.
Kap kalugɨ yaŋek gita si nandaŋ kɨmagek tɨdoni.
Yaŋ aŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋek yaŋ tɨdoni.
Yawe dakon gen uŋun gen bamɨsi.
Yo morap asak uŋun da nin toktogɨsi dɨma nipmaŋ dekdak yaŋ nolɨsak.
Yawe uŋun aŋpak kɨlegɨ ae gen kokwin kɨlegɨsi uŋun do but dasi galak tosok.
Dagok dagogɨ mɨni mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak.
Yawe da gen yaŋakwan gɨldat kanek ae gɨkyo kundukon noman tawit.
Gen yaŋakwan yo morap kundukon noman tawit.
Amɨn da kwobakon pakbi koleŋba toŋ uŋun da tɨlagon Yawe da tap pakbi aŋmuwukban tamonikon gɨn tagɨt.
8-9 Gen yaŋakwan on mɨktɨm noman tagɨt.
Gen tebai yaŋakwan noman tagɨt do mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn kɨsisi Yawe do pasalek tamtam yaŋ ɨmnisi.
10 Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ mɨŋat amɨnyo da yo ak do paŋkosit aŋ uŋun Yawe da tuwɨldak.
Ae pi ak do nandaŋ uŋun kosit sopmaŋdak.
11 Mani Yawe da yo morap ak do yosok uŋun joŋɨgek aŋ mudosok.
Pi morap ak do nandɨsak uŋun toktogɨsi kulabɨk arɨpmɨ dɨma asak.
12 Mɨŋat amɨn kabɨyo Yawe yɨpba uŋun da Piŋkopni egɨsak uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
Uŋun mɨŋat amɨn kabɨyo iyɨ do kɨlɨ manjɨgɨt.
13 Yawe uŋun Kwen Kokup da sɨŋtaŋban pɨŋakwan amɨn kɨsisi pɨndakdak.
14 Uŋun kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon yɨgek sɨŋtaŋban pɨŋakwan mɨktɨmon amɨn morap pɨndakdak.
15 Uŋun da amɨn dakon but nandak nandakni wasagɨt, do yo morap aŋ uŋun pɨndak nandaŋyo asak.
16 Kɨla amɨn madep kɨnda uŋun emat amɨni morapmɨ da uwalni arɨpmɨ dɨma pabɨŋ yopni.
Ae emat amɨn kɨnda uŋun iyɨ da tapmɨmon da uwalni da kɨsiron da arɨpmɨ dɨma pasal kɨsak.
17 Emat dakon os uŋun tapmɨmni madepsi, mani uwal da kɨsiron baŋ arɨpmɨ dɨma paŋpulugosak.
18 Mani amɨn morap Yawe do pasolgoŋ uŋun iyɨ kɨlani asak.
Dagok dagogɨ mɨni amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun do nandaŋek jomjom aŋ amɨn uŋun kɨlani tagɨsi asak.
19 Uŋun amɨn kabɨ paŋpulugaŋakwan dɨma kɨmokgoŋ, ae jap da mɨni aŋ bɨsapmon jap yomaŋakwan dɨma kɨmokgoŋ.
20 Yawe uŋun dagɨn nin tagɨ paŋpulugosak, do uŋun do jomjom amaŋ.
Uŋun da pasɨknin egakwan uŋun da yoŋgamgwan tagɨsi ekwamaŋ.
21 Nin mani telagɨ uŋun do nandaŋ dagomaŋ, do kɨsɨk kɨsɨk amaŋ.
22 Yawe, gak nin paŋpulugoki do jomjom amaŋ.
Dagok dagogɨ mɨni but dasi galak taŋ nibi dosi nandamaŋ.