34
Dewit Piŋkop da aŋpulugaŋban aŋkɨsigɨt
Dewit Abimelek gat egek topmon da ŋugɨgɨ dagaŋban Abimelek da yolban kɨgɨt. Kɨŋek kap on mandagɨt. 1SA 21.13-15
Nak Yawe aŋkɨsikeŋ. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ mani aŋkɨsikeŋ.
Yawe da aŋpulugagɨt do nandaŋek mani aŋenokgeŋ.
Jɨgɨni toŋ amɨn da uŋun do nandaŋek but galaksi nandani.
Yawe dakon man madepni do yaŋek aŋkɨsineŋ.
Yawe da nak aŋpulugosak do bɨsit iyɨko nandagɨt.
Pasol pasolno wɨrɨrɨkban but yawot pagɨm.
Yawe nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn kɨsɨk kɨsɨk aŋek mayagɨ dɨma nandaŋ.
Nak jɨgɨkon egek Yawe do yaŋ tɨdoko bɨsitno nandaŋek jɨgɨ morapnokon naŋ pulugaŋ nepgut.
Yawe dakon aŋelo da Yawe do pasal ɨmaŋ amɨn da kapmatjok egek yokwikon baŋ paŋpulugosok.
1Pi 2.3 Yawe aŋkɨlɨk koni, uŋun tagɨsi.
Paŋkutnosak do kwaŋ amɨn uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.
Mɨŋat amɨn kabɨyoni ji Yawe do pasal ɨmni.
Nido pasal ɨmaŋ amɨn uŋun yo kɨnda do wadak wadak dɨma aŋ.
10 Laion da jap do aŋ, mani Yawe wɨsɨŋ kok do pi aŋ amɨn uŋun yo tagɨsi do wadak wadak dɨma aŋ.
11 Mɨŋat monjiyono, abɨŋek mɨrak yopgut.
Apba Yawe do pasol pasol ani do dayɨŋ dekgo.
12  1Pi 3.10-12 Ji mɨktɨmon bɨsap dubagɨ egek egɨp egɨp tagɨsi egek kɨsɨk kɨsɨk ak do nandaŋ?
13 Yaŋ egɨp do nandaŋ kaŋ, ji gen yokwi dɨma yoni, ae top gen dɨma yoni.
14 Ji aŋpak yokwi manji yomɨŋek aŋpak kɨlegɨsi gɨn ani.
Amɨn gat but kaloŋ aŋek egɨp do pini si teban taŋek ani.
15 Yawe uŋun amɨn kɨlegɨ kɨlani aŋek bɨsitni nandaŋ yomɨsak.
16 Mani yokwi aŋ amɨn dɨma galak taŋ yomɨsak.
Kɨmagakwa amɨn da ɨŋtaŋ yomdaŋ.
17 Amɨn kɨlegɨ Yawe bɨsit aŋ ɨba nandaŋ yomɨsak.
Paŋpulugaŋban jɨgɨ da dɨma pabɨŋ yopmaŋgaŋ.
18 Yawe butjɨgon da egɨsak amɨn da kapmatjok egɨsak, ae nagon yo tagɨ dɨ dɨma noman tokdaŋ yaŋ nandɨsak amɨn uŋun aŋpulugosok.
19 Amɨn kɨlegɨ jɨgɨ morapmɨ noman taŋ yomaŋ, mani Yawe da jɨgɨ morapnikon baŋ pulugaŋ yopmaŋdak.
20  Jn 19.36 Yawe da kɨlani tagɨsi aŋakwan amɨn kɨnda da kɨdatni kɨnda dɨma jokgaldɨsak.
21 Aŋpak yokwi da yokwi aŋ amɨn dapba kɨmotdaŋ.
Amɨn kɨlegɨ dakon uwalni Yawe da tepmɨ pi yomdɨsak.
22 Mani Yawe da iyɨ dakon oman amɨni yokwikon baŋ yumaŋ naŋ yopmaŋdak.
Amɨn morap paŋkutnosak do nandaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun dɨma tasɨk toni do yoyɨkdɨsak.

^ 1SA 21.13-15

34:8: 1Pi 2.3

34:12: 1Pi 3.10-12

34:20: Jn 19.36