35
Amɨn kɨnda Piŋkop da aŋpulugosak do bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda.
Yawe, kosit sopmaŋ namaŋ amɨn dakon kositni sopmaŋ yobi.
Ae amɨn nak gat emat amaŋ amɨn, gak uŋun gat emat ani.
Emat dakon yɨk ɨmalyo gat ae pasɨk gat tɨmɨgek abɨŋ nak aŋpulugoki.
Dɨkdɨk gat ae gwawiya gat tɨmɨgek nak aŋ sopmaŋgaŋ amɨnon emat abi.
“Nak yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨngo!” yaŋ nayɨki.
Uŋun amɨn da nɨkba kɨmokgeŋ do nolgaŋ.
Pabɨŋ yopmaŋaki mayaktok pani.
Uŋun da nak aŋupbal ak do gen yaŋ paŋteban aŋ.
Yopbɨ tobɨl kɨŋakwa paŋɨŋtok abi dosi nandɨsat.
Yawe, mɨrɨm da wit dakon gɨpmɨ wɨrɨrɨk paŋgwaŋ, uŋun da tɨlak aŋelogo da amɨn yokwi uŋun wɨrɨrɨtjak dosi nandɨsat.
Aŋelogo da yolban kɨŋakwa kositni aban pɨlɨn tuk ae sagalegɨyo ani dosi nandɨsat.
Nak da yokwi kɨnda dɨma aŋ yomgum, mani nak abɨdok do pat yɨpgwit, ae nak da mokeŋ do gapma kɨnda wayɨkgwit.
Yaŋ awit, do dɨma nandaŋakwa gak da yum pɨndagaki yokwi da tɨmɨtjak,
ae pat yɨpgwiron iyɨ yokwalni,
ae gapma uŋun wayɨkgwiron iyɨ uŋudon moni.
Yawe da yaŋ aŋakwan but galak nandaŋ ɨmdɨsat.
Nak aŋpulugokdɨsak do tagɨsi nandaŋ ɨmdɨsat.
10 Butnokon da yaŋ iyɨkeŋ, “Yawe, gak yombem kɨnda mɨni.
Gak da tapmɨmni mɨni amɨn uŋun tagɨsi paŋpulugaŋaki amɨn tapmɨmni toŋ da dɨma paŋupbal aŋ.
Gak da bupmɨ amɨn wadak wadak aŋ uŋun paŋpulugaŋaki kabo noknok da yoni dɨma tɨmɨkgaŋ.”
11 Top amɨn da aŋpak yokwi dɨ dɨma agɨmon gen yaŋ namaŋ.
12 Nak aŋpak tagɨ baŋ aŋ yomɨŋapbo, uŋun da kobogɨ do aŋpak yokwi baŋ aŋ namaŋ.
Do but yokwi nandɨsat.
13 Mani sot awit bɨsapmon bupmɨ madepsi nandaŋ yomɨŋek bupmɨ dakon ɨmal wamgum.
Nak jap kelek egek gak da paŋpulugoki do bɨsit agɨm.
14 Uŋun notno bo ae padɨgɨno yombem kɨnda do bupmɨ nandagɨm.
Nak amɨn kɨnda da meŋi kɨmagakwan bupmɨ ae kunamyokon da agɨsak uŋun yombem.
But yokwi nandaŋek kunam ae bupmɨyo aŋek egɨpgum.
15 Mani jɨgɨ pasat bɨsapmon uŋun muwugek kɨsɨk kɨsɨk aŋ.
Ae amɨn dɨ dɨma nandaŋ yomɨsat uŋun da abɨŋ nep do muwukgaŋ.
Ak nandarɨ mɨni gen yokwi yaŋ namaŋ.
16 Uŋun da yaŋsul sigɨn yaŋ namɨŋek gen yokwisi nayaŋ.
Dɨma galak taŋ namɨŋek mam noŋ.
17 Amɨn Tagɨ, bɨsap niaŋ da sigɨn yum pɨndagek nak dɨma aŋpulugoki?
Aŋpulugaŋaki nak dɨma aŋupbal ani.
Uŋun laion yombem da nak nɨtdaŋ, do uŋun da kɨsiron baŋ pulugoki.
18 Gak da yaŋ aŋaki mɨŋat amɨn kabi morapmɨ kɨsi gak gawak gamdo muwutnikon ya yaŋ gayɨkeŋ.
Asisi, mɨŋat amɨn kabɨ madepsi da binapmon mango awɨgɨkeŋ.
19  Kap 69.4; Jn 15.25 Amɨn dɨwarɨ ɨsal dogɨn uwal aŋ namaŋ.
Yum pɨndakbɨ nak abɨŋ nepmaŋek kɨsɨk kɨsɨk dɨ abam.
Uŋun ɨsal dogɨn nandaba yokwi tok aŋ namaŋ.
Do yum pɨndagaki nak dakon jɨgɨ do kɨsɨk kɨsɨk dɨma ani.
20 Amɨn dɨwarɨ gat yɨtyɨt tagɨsi ak do genjok dɨ dɨma yoŋ.
Amɨn kokupmon tagɨsi ekwaŋ uŋun paŋupbal ak do gen baŋ yoŋ.
21 Uŋun da gen papmon da gen yaŋsi yaŋ namaŋ,
“Asisi, nin da gandaŋapno aŋpak yokwi agɨl.”
22 Yawe, gak da uŋun amɨn kɨlɨ pɨndak mudal.
Gen mapmɨt dɨma aki.
Amɨn Tagɨ, gak nak da dubagɨkon dɨma egɨpbi.
23 Gak Piŋkopno ae Amɨn Tagɨno.
Pɨdaŋ abɨŋ nak aŋpulugaŋek gen kokwin kɨlegɨsi aŋ nabi.
Pɨdaŋek nak dakon gen aŋteban ak do yaŋ teŋteŋok abi.
24 Yawe Piŋkopno, gak aŋpak kɨlegɨ asal.
Do nak aŋpulugaŋbɨ uwalno da nak aŋpak kɨlegɨ asat yaŋsi nandani.
Yum pɨndagaki nak da yokwi toko nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk dɨma ani.
25 Yum pɨndagaki iyɨ do “Nin yo ak do nandagɨmaŋ uŋun abɨsok tagɨsisi kɨlɨ uŋun amaŋ” yaŋ dɨma yoni.
Yum pɨndagaki “Kɨlɨ aŋupbal amaŋ” yaŋ dɨma yoni.
26 Nagon jɨgɨ noman tak uŋun do kɨsɨk kɨsɨk aŋ, do paŋmayak aŋek paŋɨŋtok abi.
Uŋun iyɨ dakon man pawɨgɨk do aŋek nak abɨŋ nepmaŋgaŋ, do mayaktok yomɨŋek mani pabɨŋ yopbi dosi nandɨsat.
27 Mani nak do amɨn kɨlegɨ yaŋ nayɨki do nandaŋ amɨn, uŋun kɨsɨk kɨsɨk dakon yaŋ tɨdok aŋek burɨ tagɨsi toni dosi nandɨsat.
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ yaŋ yoni, “Yawe uŋun mani wukwisi! Oman amɨni tagɨsi egɨpjak do but galaksi nandɨsak.”
28 Yaŋ aŋakwa nak da aŋpakgo kɨlegɨ do yaŋ teŋteŋok aŋek gɨldat kɨnda kaloŋ gak aŋkɨsikeŋ.

35:19: Kap 69.4; Jn 15.25