36
Amɨn dakon aŋpak yokwini
Yawe dakon oman amɨn Dewit da kap on mandagɨt. Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn do mandabi.
Ro 3.18 Yokwi uŋun amɨn yokwi da buron yɨgek gen iyɨsak.
Uŋun amɨn Piŋkop do dɨsok dɨmasi pasoldok.
Uŋun iyɨ do nandaban wɨgakwan nak yokwi pakpak amɨnsi kɨnda yaŋ iyɨ do dɨma nandɨsak.
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ uŋun amɨn gen yokwi gat ae top gen yosok.
Aŋpak kɨlegɨ asak dakon nandaŋ kokwin tagɨsi dɨsok dɨma taŋ ɨmaŋ.
Dɨpmɨn tamokon pokdok bɨsapmon yokwi asak dakon kosit dakon nandak nandak asak.
Kosit yokwisi baŋgɨn agek aŋpak yokwi manji dɨma yomɨsak.
Piŋkop dakon aŋpak tagɨsi
Yawe, gak amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsal.
Uŋun dakon tɨlakni kundu gat arɨp, madepsi.
Ae gengo aŋteban aŋek nin tagɨsi paŋpulugosol.
Tɨlakni uŋun kwen ason gɨkwem da arɨp.
Aŋpakgo kɨlegɨ uŋun madepsi kabap daman yombem.
Gen kokwin pi agakgo uŋun tap ɨdap ɨlarɨsi yombem.
Yawe, gak da amɨn gat bɨt kɨlapyo gat kɨlani aŋaki tagɨsi ekwaŋ.
Piŋkop, amɨn do but dasi galak taŋ yomyomgo uŋun wagɨl tagɨsisi.
Mɨŋat amɨn morap kɨsisi gagon obɨŋek pasɨlgaŋ.
Pup pɨdok meŋi da pɨrɨgwan paŋkɨ pasɨl yɨkgaŋ uŋun yombem.
Yutgokon jap morapmɨsi, do amɨn jap do dɨma aŋ.
Yogo galagɨsi uŋun morapmɨsi.
Uŋun pakbi madep pokgoŋ uŋun baŋ yaŋ yobɨ noŋ.
Gak egɨp egɨp dakon mibɨlɨsi.
Gak gaga teŋteŋɨ amisi, do teŋteŋɨgokon yo morap tagɨsi pɨndakgamaŋ.
10 Bɨsapmɨ bɨsapmɨ amɨn si nandaŋ gamaŋ uŋun amɨn but dasi galak taŋ yobi.
Burɨ tagɨsi amɨn paŋpulugaŋaki tagɨsi egɨpni.
11 Gak yum pɨndagaki iyɨ do nandaba wɨgɨsak amɨn da nak dɨma bamoni.
Ae yum pɨndagaki amɨn yokwi da nak dɨma nolba kɨkeŋ dosi nandɨsat.
12 Pɨndakgi! Amɨn yokwi mɨktɨmon pɨlɨgɨ maŋ da pokgoŋ, ae arɨpmɨ dɨma pɨdokdaŋ.

36:1: Ro 3.18