37
Yo ni da amɨn tagɨsi gat ae amɨn yokwi garon noman tokdaŋ
Dewit dakon kap kɨnda.
Gak amɨn yokwi da aŋpak aŋ uŋun do nandaba kɨk dɨma abi.
Gak aŋpak yokwi aŋ amɨn pɨndagek nak da yaŋ asat tam tagɨ yaŋ dɨma nandabi.
Uŋun joŋ bo ae kɨndap tam da kɨbɨdoŋ, uŋun da tɨlak amɨn yokwi bɨsap pɨsɨpmɨsok kɨbɨdokdaŋ.
Gak egɨp egɨpgo Piŋkopmon tosok yaŋ nandaŋek aŋpak tagɨsi baŋ abi.
Yaŋ aŋek mɨktɨmgokon bɨsap dubak tagɨsi egɨpdɨsal.
Piŋkop do kɨsɨk kɨsɨk aŋ ɨmɨŋaki yo galak tosol uŋun gamjak.
Gak egɨp egɨpgo Yawe da kɨsiron yɨpbi.
Egɨp egɨpno uŋudon tosok yaŋ nandaŋ ɨmɨŋaki, uŋun da gak aŋpulugosak.
Aŋpakgo tagɨsi uŋun aban noman gɨldat dabɨl da yaŋ teŋteŋokdɨsak.
Aŋek gɨldat dabɨl da gɨldat binapsi wɨsisak, uŋun da tɨlak mɨŋat amɨnyo da dabɨlon aŋpakgo kɨlegɨ nomansi aŋteŋteŋ akdɨsak.
Gak Yawe da kapmatjok tayaŋgok yɨkgi.
Tayaŋgok egek butgo yaworɨ taŋakwan aŋpulugosak do jomjom abi.
Amɨn da aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ aŋek yo tagɨsi morapmɨ tɨmɨkgaŋ uŋun do nandaba kɨk dɨma abi.
8-9 Amɨn yokwi wagɨl tasɨk taŋ mudokdaŋ.
Mani mɨŋat amɨnyo nandaŋ gadat aŋek Yawe da paŋpulugosak do jomjom aŋ, uŋun mɨktɨmnikon tagɨsi egɨpdaŋ.
Do gak butjap yɨpbisi.
Ae nandaba kɨk yo kɨsi dɨma abi.
Yaŋ abi kaŋ, uŋun da gak ɨlɨk aŋkwan yokwi akdɨsal.
10 Bɨsap dubak dɨma amɨn yokwi wagɨl tasɨk taŋ mudokdaŋ.
Uŋun wusɨŋ pɨndat do pi abi, mani dɨma pɨndatdɨsal.
11  Mt 5.5 Mani mɨŋat amɨnyo aŋpakni yaworɨ, uŋun Piŋkop da mɨktɨm morap kɨsi yomdɨsak.
Uŋun yɨyɨt wagɨl tagɨsi aŋek kɨsɨk kɨsɨk egɨpdaŋ.
12 Amɨn yokwi amɨn kɨlegɨ paŋupbal ak do nandak nandak asak.
Aŋek nandaban yokwi tok aŋ yomɨŋek mam naŋ yomɨsak.
13 Mani Amɨn Tagɨ da nandɨsak, bɨsap kɨnda noman tokdɨsak, uŋun bɨsapmon amɨn yokwi pasɨl mudokdaŋ, do Yawe da jɨkgo yanjaŋ yomɨsak.
14 Amɨn yokwi uŋun yoni mɨni amɨn gat ae wadak wadak aŋ amɨn yam do emat agak sɨbani yɨknikon baŋ ɨlɨkgaŋ, ae obip paŋɨlɨkgaŋ.
Uŋun aŋpak kɨlegɨ yolgaŋ amɨn dapba kɨmot do aŋ.
15 Mani emat agak sɨba da iyɨ baŋ wamɨkon sugokdaŋ.
Aŋakwa obipni si jokgal kɨkdaŋ.
16 Amɨn kɨlegɨ dakon yoni kaloŋɨsok uŋun da amɨn yokwi dakon yoni morapmɨ yapmaŋ mudosok.
17 Nido, Yawe da amɨn yokwi dakon tapmɨm pabɨŋ yopmaŋek amɨn kɨlegɨ kɨlani tagɨsi akdɨsak.
18 Yawe da gulusuŋni mɨni amɨn uŋun kɨlani tagɨsi asak.
Ae yo tagɨsi yomɨsak uŋun toktogɨsi tɨmɨk wugɨkdaŋ.
19 Bɨsap yokwikon jɨgɨ dɨma pakdaŋ.
Ae amɨn dɨwarɨ jap do ani bɨsapmon amɨn kɨlegɨ japni morapmɨ taŋ yomdaŋ.
20 Mani amɨn yokwi tasɨk taŋ mudokdaŋ.
Jareŋ gat joŋ gat da pasɨlgaŋ, uŋun da tɨlak Yawe dakon uwalni pasɨldaŋ.
Asisi, mukwa da bɨsap pɨsɨpmɨsok taŋek pasɨlgaŋ, uŋun da tɨlak pasɨldaŋ.
21 Amɨn yokwi yo do goman aŋek sop do dɨma nandɨsak.
Mani amɨn kɨlegɨ amɨn dɨwarɨ do yo morapmɨ yomɨsak.
22 Mɨŋat amɨnyo Yawe da gɨsamɨkdak, uŋun mɨktɨmni tɨmɨgek tagɨsi egɨpdaŋ.
Mani mɨŋat amɨnyo jobɨt tɨmɨtni do yagɨt uŋun wagɨl tasɨk taŋ mudokdaŋ.
23 Yawe da amɨn kɨnda do but dasi galak taŋ ɨmɨsak kaŋ, uŋun amɨn aŋteban aŋakwan kosit kɨlegɨsi agɨsak.
24 Uŋun amɨn mosak kaŋ, wagɨlsi dɨma yokwi tosak.
Yawe da kɨsitnikon abɨdaŋek aŋpulugaŋban aeni pɨdaŋ akdak.
25 Kalɨp nak monjɨ bulagɨ, ae abɨsok nak amɨn pelaŋ kɨlɨ at.
Mani Piŋkop da amɨn kɨlegɨ kɨnda manji dɨma ɨban kagɨm.
Ae amɨn kɨlegɨ dakon monjɨ gwayoni jap do wadak wadak aŋek amɨn da paŋpulugoni do dɨma yaŋ tɨdaŋba pɨndakgɨm.
26 Bɨsapmɨ bɨsapmɨ amɨn kɨlegɨ da amɨn dɨwarɨ do yo morapmɨ yomaŋ.
Ae monjɨ gwayoni da meŋ datni kɨsɨk kɨsɨk yomaŋ.
27 Gak aŋpak yokwi morap do manji yomɨŋek aŋpak tagɨ baŋgɨn abi.
Yaŋ abi kaŋ, dagok dagogɨ mɨni mɨktɨmon tagɨsi egɨpdɨsal.
28 Nido Yawe gen kokwin kɨlegɨsi aŋ amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak.
Mɨŋat amɨn kabɨni geni guramɨkgaŋ uŋun manji dɨma yomdɨsak.
Dagok dagogɨ mɨni Yawe da kosit kɨlegɨ akwaŋ amɨn kɨlani asak,
mani amɨn yokwi dakon gwakni uŋun tasɨk tokdaŋ.
29 Amɨn kɨlegɨ Piŋkop da mɨktɨm yomgut uŋun abɨdaŋek uŋudon toktogɨsi egɨ wugɨkdaŋ.
30 Amɨn kɨlegɨ uŋun nandaŋ kokwin kɨlegɨsi aŋek gen yosok.
Uŋun gen kokwin kɨlegɨ aŋek gen yosok.
31 Piŋkop dakon nawa gen butnikon tosok, ae kositni kɨlegɨ uŋun dɨma yɨpmaŋ degek sagalek dɨma aŋakdak.
32 Amɨn yokwi amɨn kɨlegɨ aŋakban kɨmotjak do yubɨŋ egɨsak.
33 Mani Yawe da amɨn kɨlegɨ yɨpmaŋ dekban amɨn yokwi da arɨpmɨ dɨma aŋakban kɨmotjak.
Ae amɨn yokwi da amɨn kɨlegɨ gen pikon yɨpjak kaŋ, Yawe da yum kaŋakwan gen pikon arɨpmɨ dɨma abɨŋ yɨpjak.
34 Yawe da gak aŋpulugosak do jomjom aŋek aŋpakni yolgi.
Yaŋ abi kaŋ, man madep gamɨŋakwan mɨktɨm uŋun gamgut uŋun abɨdokdɨsal.
Aŋek kaŋaki amɨn yokwi paŋupbal akdɨsak.
35 Nak amɨn yokwi tapmɨmni madepsi kɨnda kagɨm.
Sida kɨndap da kɨndap dɨwarɨ yapmaŋ mudosok, uŋun da tɨlak mɨŋat amɨnyo yapmaŋ mudagɨt.
36 Mani don uŋudon kɨŋek mɨni kagɨm.
Nak uŋun amɨn wusɨk do pi agɨm, mani dɨma kagɨm.
37 Amɨn kɨlegɨ, ae gulusuŋni mɨni, ae amɨn dɨwarɨ gat yaworɨsi ekwaŋ amɨn do nandaki.
Uŋun amɨn dakon dɨwatni tagɨsi egɨpdaŋ.
38 Mani Yawe da yokwi pakpak obɨsi paŋupbal akdɨsak.
Uŋun dakon dɨwatni wagɨl tasɨk taŋ mudokdaŋ.
39 Yawe da amɨn kɨlegɨ yokwikon baŋ tɨmɨkdak.
Jɨgɨ altaŋ yomaŋ bɨsapmon dam tebani arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ egɨ yomɨsak.
40 Paŋkutnosak do Yawekon kwaŋ, do amɨn yokwi da kɨsiron baŋ tɨmɨgakwan tagɨsi ekwaŋ.

37:11: Mt 5.5