45
Kɨla amɨn madep da mɨŋat pasak dakon kap
Kap on do “Maskil” yaŋ yoŋ. Uŋun Kora amɨn kabɨ dakon. Kap on mɨŋat pakpak dakon kap. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋban tek “Jareŋ tagɨsi” kon da yoni.
Nandak nandaknokon gen tagɨsi morapmɨ toŋ.
Nak kap on mandaŋ yobo kap yoŋ amɨn da kɨla amɨn madep do yaŋ ɨmni.
Gen kagano uŋun kɨlda mandak tagɨsi dakon kɨlda mandak yombem.
Gak amɨn tagɨsi. Amɨn gak yombem mɨni.
Gengo uŋun tagɨsi gɨn.
Do toktogɨsi Piŋkop da gak do yo tagɨsi aŋ gamdɨsak.
Gak kɨla amɨn madep tapmɨmɨ toŋ.
Gak tɨlɨmgo morapmɨ, ae man madepgo uŋun wukwisi.
Gak emat agak sɨba kwengokon aŋteban aŋek emat do tagap toki.
Gak kɨla amɨn madep mibɨltogɨ man madepgo toŋ.
Oskon yɨgek emaron kɨŋek teban toki.
Yaŋ aŋaki amɨn da gen bamɨ arɨpmɨ dɨma abɨŋ yɨpni.
Ae amɨn da kosit kɨlegɨ naŋ yolek agɨpni do emat asal yaŋ nandani.
Pi tapmɨmɨ toŋ aŋaki gandaŋek tamtam yokdaŋ.
Gobɨŋgo uŋun kɨsɨgɨsi do uwalgo wamɨ gamikon obɨsi sugaŋ yomɨsak.
Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ pabɨŋ yopmaŋaki gak da kandap mibɨlgogwan ekwaŋ.
Ibr 1.8-9 Piŋkop, gak kɨla amɨn madep toktok teban egɨsal.
Mɨŋat amɨngo kosit kɨlegɨkon da kɨla asal.
Gak aŋpak kɨlegɨ do but dasi galak taŋek aŋpak yokwi do kuragɨsi nandɨsal.
Yaŋ nandɨsal do Piŋkopgo da gak kɨsɨk kɨsɨk abi do bɨt nelak tagal gamgut.
Notgo kɨnda yaŋ dɨma tagal ɨmgut.
Ɨmal dubakgo mea ae aloe ae kasia dakon pakbi kɨbaŋɨ tagɨsi uŋun baŋ dapbi.
Kɨla amɨn madep dakon yut uŋun elepan dakon jomɨ baŋ paŋtɨlɨm abi.
Aŋek gak da kɨsɨk kɨsɨk abi do gita tɨdoŋ.
Kɨla amɨn madep dakon gwani gat mɨŋat man madepni toŋ dɨwarɨ gat uŋun gak da yutnon ekwaŋ.
Kwin amɨn tetgo do akdak.
Uŋun tɨlɨmni Opir mɨktɨm dakon gol baŋ wasaŋbi.
10 Mɨŋat gɨmoŋɨ kɨla amɨn madep pak do nandɨsal, gak nak dakon gen do mɨrak yopmaŋek uŋun do nandaki.
Gak mɨŋat amɨnyo kokupgokon ekwaŋ uŋun ɨŋtaŋ yobi, ae yawi dɨwatgo kɨsi ɨŋtaŋ yobi.
11 Nido kɨla amɨn madep da mɨŋat tagɨsi yaŋ gandaŋek but dasi galak taŋ gamɨsak.
Uŋun amɨn tagɨgo, do man madep ɨmɨŋ kɨmokgi.
12 Tair kokup pap dakon mɨŋat amɨnyo da but galak do yo paŋabɨŋ gamdaŋ.
Ae yoni morapmɨ amɨn da gak dakon tagɨ tɨm abɨdok do but galak do yo paŋabɨŋ gamdaŋ.
13 Kɨla amɨn madep dakon mɨŋatni iyɨ dakon yutgwan egɨsak.
Uŋun mɨŋat tagɨsi.
Ɨmal pak uŋun malɨ gol baŋ wasaŋbi uŋun baŋ paŋtɨlɨm abi.
14 Ɨmalni uŋun kɨldani mibɨlɨ mibɨlɨ.
Abɨsok mɨŋat uŋun kɨla amɨn madepmon aŋaŋ kwaŋ.
Aŋakwa mɨŋat gɨmoŋɨ notni kɨsi yol aŋaŋ kwaŋ.
15 Kɨsɨk kɨsɨk aŋek but galak nandaŋek kɨla amɨn madep da yut madepgwan wukwaŋ.
16 Kɨla amɨn madep gak monjɨgo morapmɨsi altokdaŋ.
Uŋun da datgoni dakon tamo tɨmɨgek man madep paŋek mɨktɨm morapmon mɨŋat amɨnyo kɨla akdaŋ.
17 Gak dakon man madepgo mɨŋat amɨnyo abɨsok ae don altaŋek egɨ aŋaŋ kɨkdaŋ uŋudon yaŋ teŋteŋaŋ aŋaŋ kɨkeŋ.
Aŋapbo toktogɨsi mɨŋat amɨnyo da mango aŋkɨsiŋ wɨgɨkdaŋ.

45:6: Ibr 1.8-9