46
Piŋkop nin gat egɨsak
Kap on Kora amɨn kabɨ dakon. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋban tek “Mɨŋat gɨmoŋɨ kabɨ” kon da yoni.
Piŋkop uŋun nin dakon pasɨlɨ tamonin.
Uŋun da nin bɨsapmɨ bɨsapmɨ paŋteban asak.
Jɨgɨ pamaŋ bɨsapmon uŋun nin da kapmatjok egek paŋpulugosok.
Yaŋdo, mɨktɨm wudɨp aŋakwan ɨleŋ oba tuwɨl kɨ tapmon pɨgɨni kaŋ, nin uŋun do dɨma pasolneŋ.
Tap madepsi tamalɨgakwan tarak madepsi aŋek ɨleŋ oba paŋkwakwalɨtjak kaŋ, nin uŋun do dɨma pasolneŋ.
Piŋkop Wɨkwisi Madep uŋun telagɨ kokup papnikon egɨsak.
Uŋun kokupmon pakbi madep kɨnda pagek amɨn kɨsɨk kɨsɨk yomɨsak.
Piŋkop uŋun kokup papmon egɨsak, do kokup uŋun arɨpmɨ dɨma yokwi tosak.
Wɨsa mɨgon yɨpmaŋakwan Piŋkop da kokup uŋun aŋkutnosak.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ mɨŋat amɨnyo da pasol pasol madepsi aŋakwa on mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep gat mɨŋat amɨn kabɨyoni gat obɨsi tasɨk toŋ.
Piŋkop da gen pap yaŋakwan mɨktɨm pakbi dagoŋ.
Yawe Tapmɨm Ami nin gat egɨsak.
Jekop dakon Piŋkop uŋun dam tebanin arɨpmɨ dɨmasi tuwɨlɨ egɨsak.
Ji abɨŋek Yawe da wasok asak uŋun do pɨndakgɨt.
Mɨktɨmon wasok masɨ masɨmɨ asak uŋun pɨndatni.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ emat paŋyawot asak.
Obip gat gwawiya gat gwokgalek pasɨkni kɨndapmon sosok.
10 Uŋun da yaŋ yosok, “Ji tayaŋgok egek nak Piŋkop bamɨsi uŋun pakyaŋsi nandaŋ namni.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn nak do nandaba wukwan namni.
On mɨktɨmon nak dogɨn nandaba wɨgɨsak.”
11 Yawe Tapmɨm Ami nin gat egɨsak.
Jekop dakon Piŋkop uŋun dam tebanin arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ egɨsak.