47
Piŋkop uŋun mɨŋat amɨn morapyo kɨsi dakon kɨla amɨn madep yɨkdak
Kap on Kora amɨn kabɨ dakon. Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn do mandabi.
Mɨŋat amɨn morap ji kɨsɨk kɨsɨk aŋek kɨsit tɨdok ani.
Ji kɨsɨk kɨsɨk dakon yaŋ tɨdok aŋek kap yaŋek Piŋkop aŋkɨsini.
Yawe Wukwisi Madep uŋun ŋwakŋwarɨsi.
Uŋun mɨktɨmon mɨŋat amɨn morap dakon Kɨla Amɨn Madep Wukwisi egɨ yomɨsak.
Uŋun da uwalnin pabɨŋ yopban nin dakon pɨŋbinin ekwaŋ.
Piŋkop da Jekop dakon dɨwatni nin do but dasi galak taŋ nimgut.
Iyɨ mɨktɨm kɨnda manjɨŋek nin do kɨlɨ nimgut.
Uŋun mɨktɨm do nandano yo madepsi asak.
Piŋkop Kwen Kokup wɨgɨgɨt.
Wɨgakwan amɨn kɨsɨk kɨsɨk aŋek madepsi yaŋ tɨdaŋek kweŋyo kɨsi pɨsowit.
Kɨlɨ Piŋkop aŋkɨsik do kap yono.
Aŋek Kɨla Amɨn Madepnin kɨsɨk kɨsɨk kap yaŋ ɨmno.
Piŋkop uŋun Kɨla Amɨn Madep yɨgek mɨktɨm morap kɨsi kɨla asak.
Nin mani aŋkɨsik do kɨsɨk kɨsɨk kap yoneŋ.
Piŋkop uŋun Kɨla Amɨn Madep yɨgek mɨŋat amɨn morap kɨsi kɨla asak.
Kɨla Amɨn Madep yɨtyɨt tamoni telagɨ uŋudon yɨkdak.
Mɨŋat amɨn morap dakon kɨla amɨni uŋun muwukba nin gat kɨsi Abraham dakon Piŋkop yaŋ aŋkɨsamaŋ.
Uŋun on mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep morap dakon Piŋkop egɨsak.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ mani wukwisi taŋ aŋaŋ kɨsak.