48
Saion kokup pap uŋun man madepni tosok ae tɨlɨmni tagɨsi
Kap on Piŋkop gawak ɨmɨm kap. On Kora amɨn kabɨ dakon.
Yawe mani wukwisi. Nin telagɨ kabapnikon wɨgek Piŋkop da kokup papgwan pɨgek aŋkɨsiŋ kɨmotneŋ kaŋ uŋun tagɨsi.
Mt 5.35 Piŋkop dakon kabap uŋun wagɨl tagɨsi ae dubagɨsi.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn da Saion Kabap do but galaksi nandaŋ.
Kɨla Amɨn Madep Wukwisi dakon kokup pap uŋun kabapmon tosok.
Piŋkop uŋun kokup papgwan egɨsak.
Egakwan amɨn da Piŋkop uŋun dam tebanin arɨpmɨ dɨma tuwɨlɨ egɨsak yaŋ kaŋ nandaŋyo aŋ.
On mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep Saion gat emat aŋek abɨŋ yɨp do awit bɨsapmon muwugek Saion da kapmatjok apgwit.
Abɨŋ pasolɨsi kaŋ pasal si kɨwit.
Madepsi nɨmnɨmɨgek mɨŋat da monjɨ altok do aŋakwa tepmɨ madepsi paŋ uŋun da tɨlak nandawit.
Yaŋ nandaŋakwa gak da dapbɨ kɨmakgwit.
Uŋun gɨldat wɨsak tet da mɨrɨm madep da Tarsis amɨn dakon tap wakga paŋupbal asak,
uŋun da tɨlak gak da uŋun amɨn paŋupbal agɨl.
Kalɨp Piŋkop da kokupni aŋkutnaŋek yo agɨt uŋun dakon geni nandagɨmaŋ.
Abɨsok aeni yaŋ gɨn aŋakwan komaŋ.
Nin Piŋkopnin Yawe Tapmɨm Ami da kokup papmon ekwamaŋ.
Piŋkop da kokupni aŋteban aŋakwan bɨsap mudok mudogɨ mɨni tebai taŋ aŋaŋ wɨgɨkdɨsak.
Piŋkop, nin gak da telagɨ yutgwan egek gak da nin do but dasi galak taŋ nimɨsal uŋun do nandaŋek ekwamaŋ.
10 Piŋkop, mɨktɨm dɨwarɨkon da dɨwarɨkon mango wukwisi tosok,
do uŋudon amɨn da mango aŋkɨsaŋ.
Gak tapmɨmgo madepsi, ae aŋpak kɨlegɨsikon da mɨŋat amɨnyo kɨla asal.
11 Gak gen kokwin pi kɨlegɨsi asal, do Saion Kabapmon amɨn da kɨsɨk kɨsɨk aŋakwa Juda mɨktɨm dakon kokup monɨŋ monɨŋ amɨn da but galak nandaŋ.
12 Ji kɨŋ Saion kokup pap dakon dam madep aŋgwasɨŋek uwal pɨndat do dam uŋun da kwenon yut dubak dubak abi uŋun manjɨni.
13 Ji Saion kokup pap dakon dam madepni gat, ae yut tebani gat, uŋun pakyaŋsi pɨndatni.
Yaŋ aŋek don altoni amɨn yoyɨni.
14 On Piŋkop uŋun bɨsap mudok mudogɨ mɨni Piŋkopnin egɨ wɨgɨsak.
Uŋun da kosit nolɨŋakwan wɨgɨ kɨmot da paŋ dagosak.

48:2: Mt 5.35