49
Amɨn moneŋ dogɨn nandaŋ uŋun amɨn nandaŋ kokwini tagɨ dɨma
Kap on Kora amɨn kabɨ dakon. Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn do mandabi.
Mɨŋat amɨn morap ji nandani.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ mɨŋat amɨn morap ji nak dakon gen do mɨrak yopni.
Mani toŋ amɨn ae amɨn ɨsalɨ, yoni morapmɨ amɨn ae yoni mɨni amɨn, ji kɨsi gen on yosot uŋun pakyaŋsi nandani.
Nawa gen yoko nandaŋek egɨp egɨp tagɨsi dakon mibɨlɨ nandaŋ pɨsoni.
Nak nawa gen do mɨrak yopmaŋek gita tɨdaŋek tɨlak gen dakon mibɨlɨ dayɨkeŋ.
5-6 Amɨn egɨp egɨpni moneŋon gɨn toŋ yaŋ nandaŋek pɨbɨt tɨdok aŋ amɨn uŋun da nak aŋgwasɨŋek aŋupbal ak do aŋ.
Mani uŋun aŋ amɨn do dɨma pasolgeŋ.
Amɨn kɨnda da iyɨ dakon egɨp egɨpni yum do Piŋkop do moneŋ arɨpmɨ dɨma ɨmjak.
8-9 Egɨp egɨp dakon yumaŋ nogɨ uŋun wukwisi.
Piŋkop do moneŋ ɨmɨŋek mɨktɨmon bɨsap dagok dagogɨ mɨni egɨ aŋaŋ kɨneŋ dakon kosit kɨnda dɨmasi tosok.
10 Pɨndakgamaŋ, nandaŋ kokwini tagɨsi amɨn gat, ae nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn gat, ae burɨ mɨni amɨn uŋun kɨsi kɨmotdaŋ.
Kɨmagakwa yo morapni amɨn ŋwakŋwarɨ da tɨmɨtdaŋ.
11 Uŋun kalɨp mɨktɨm yumaŋ naŋek iyɨ do tɨmɨkgwit,
mani kɨmakbi kokup da kokupsini aban uŋudon dagok dagogɨ mɨni egɨpdaŋ.
12 Amɨn dakon yoni tagɨsi uŋun da kɨmot dakon kosit arɨpmɨ dɨma sopjak.
Uŋun joŋ bɨt kɨlapyo da yaŋ kɨmotdaŋ.
13 Amɨn egɨp egɨpni iyɨkon tosok yaŋ nandaŋ amɨn uŋun kɨmotdaŋ.
Uŋuden amɨn nandak nandak tagɨ mɨni.
Uŋun amɨn yoni morapmɨ do kɨsɨk kɨsɨk aŋ, mani uŋun kɨmotdaŋ.
14 Sipsip da yaŋ kɨmagek kɨmakbi kokupmon kɨni do Piŋkop da yaŋ mudaŋ yomgut.
Yutni tagɨsi yɨpmaŋ detni, ae gɨptɨmni da mɨktaŋ mudoni.
Aŋakwa kɨmot da kɨla amɨni egɨ yomdɨsak.
15 Mani, Piŋkop da nak yokwikon naŋ abɨdokdɨsak.
Aŋakwan amɨn kɨmakbi tamo da nak abɨdosak dakon tapmɨm dɨma taŋ ɨmdɨsak.
16 Amɨn dɨwarɨ moneŋ morapmɨ tɨmɨtni, ae yutni madepsi ani, ae tɨlɨmni morapmɨ kaŋ, gak uŋun do but yokwi dɨma abi.
17 Uŋun kɨmagek yo dɨ arɨpmɨ dɨma pabɨdaŋek kɨkdaŋ.
Yo morapni tɨlɨmɨ toŋ uŋun gat kɨsi tɨmɨgek kɨmakbi kokupmon arɨpmɨ dɨma kɨkdaŋ.
18 Ekwaŋ bɨsapmon, yoni uŋun do kɨsɨk kɨsɨk aŋ.
Uŋun pi madepsi aŋek yo morapmɨ tɨmɨgakwa mɨŋat amɨnyo da “amɨn tagɨsi” yaŋ yoŋ.
19 Mani uŋun kɨmagek babɨkni gat gɨldat ae dɨma kokogɨ kokupmon egɨpdaŋ.
20 Man madepnin da kɨmot dakon kosit arɨpmɨ dɨma sopjak.
Nin joŋ bɨt kɨlapyo da arɨpmon kɨmotdamaŋ.