50
Piŋkop da amɨn dakon aŋpak kokwin asak
Asap dakon kap kɨnda.
Piŋkop Tapmɨm Ami uŋun Yawe.
Uŋun da amɨn kɨsisi mɨktɨmon ekwaŋ uŋun yaŋ ɨlɨkdak.
Gɨldat wɨsak tetgɨn da wasaŋek kɨŋ si pɨgɨsak tetgɨn amɨn ekwaŋ kɨsisi yaŋ ɨlɨkdak.
Piŋkop uŋun Saion kokup papmon egɨsak.
Kokup uŋun gwaljɨgɨ mɨni wagɨl tagɨsisi.
Piŋkop dakon tɨlɨmni uŋudon da teŋteŋaŋ kɨsak.
Piŋkopnin tayaŋgok dɨma abɨsak.
Yo morapmɨ soŋban mudoŋ uŋun dakon kɨndapni da mibɨltaŋ ɨban abɨsak.
Sɨkak mɨrɨmyo madepsi kagagwan da abɨsak.
Mɨŋat amɨn kabɨyoni dakon aŋpak kokwin aŋakwan pɨndatjil do Kwen Kokup gat ae mɨktɨm gat yaŋ yoban abamal.
Piŋkop da yaŋ yosok, “Mɨŋat amɨn kabɨno nak gat saŋbek saŋbek aŋek uŋun aŋteban ak do mukwa sowit ji nagon apba muwutneŋ.”
Kwen Kokup da iyɨ yaŋ teŋteŋaŋek yaŋ yosok,
“Piŋkop uŋun aŋpakni kɨlegɨsi.
Uŋun iyɨ gen kokwin agak ami.”
Piŋkop da yaŋ yosok, “Mɨŋat amɨn kabɨno mɨrak pani.
Nak gen kɨnda dayɨkdɨsat.
Israel amɨn nak da gen pikon depdɨsat.
Nak Piŋkop egɨsat.
Nak ji dakon Piŋkop.
Ji da bɨt kɨlapyo parekgaŋ ae bɨt kɨlapyo bɨsapmɨ bɨsapmɨ nagon paŋabɨŋ soŋba soŋ mudoŋ nak uŋun do gen tebai dɨma dayɨsat.
Nak bulmakau wɨli bo meme ji da nagalon baŋ tɨmɨt do dɨma nandɨsat.
10 Joŋ kɨlap morap koron ekwaŋ gat ae bulmakau ɨleŋ tausenon ekwaŋ gat uŋun kɨsi nak dakon gɨn.
11 Kabapmon mɨnam morap ekwaŋ uŋun kɨsi nandaŋ yomɨŋ mudosot.
Ae joŋ kaga yo monɨŋ morap ekwaŋ uŋun kɨsi nak dakon.
12 Nak jap do abeŋ kaŋ, but pɨso dɨma dayɨkdɨsat.
Mɨktɨm madep gat ae yo morap uŋungwan toŋ uŋun kɨsi nak dakon gɨn.
13 Nak bulmakau dakon sabamni gat ae meme dakon yawi gat uŋun nosot yaŋ nandaŋ, ma? Uŋun dɨmasi.
14 Ji nak do ya yaŋ nayɨni kaŋ, uŋun da mukwa sogok tagɨsi asak.
But galak do yo morap Piŋkop Wɨkwisi nak do nam do yaŋ teban tok awit uŋun namni.
15 Ji yaŋ aŋek jɨgɨ altaŋ damni bɨsapmon nak do yaŋ tɨdaŋba paŋpulugokdɨsat.
Yaŋ aŋapbo man madep namni.”
16 Mani Piŋkop da amɨn yokwi do yaŋ yosok, “Ji nido gen tebano ɨsaldogɨn gen kagakon da yoŋ?
Ae nak dakon saŋbek saŋbekno dakon gen nido yoŋ?
17 Ji nak da egɨp egɨpji paŋmɨlɨp abeŋ do kuragɨsi nandaŋ, aŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ nak dakon gen pabɨŋ yopmaŋgaŋ.
18 Ji kabo noknok pɨndagek not aŋyomaŋ.
Aŋek yumabi amɨn gat kɨsi akwaŋ.
19 Ji gen yokwi gat ae top gen gat yoŋ.
20 Aŋek notji gen yaŋ yomaŋ.
Dɨsi dakon meŋji dakon monjini yaŋba yokwi tok aŋ yomaŋ.
21 Ji yaŋ aŋakwa nak gen kɨnda dɨma yagɨm.
Do nak dɨsi yombem yaŋ nandaŋ namaŋ, mani dɨmasi.
Abɨsok nak tebai dayɨŋek nomansi gen pikon depdɨsat.
22 “Mɨŋat amɨnyo manji namaŋ amɨn ji nandani.
Ji yaŋ gɨn egɨpni kaŋ, nak da ji paŋupbal aŋapbo amɨn kɨnda da ji yokwikon baŋ arɨpmɨ dɨma tɨmɨtjak.
23 Amɨn kɨnda ya yaŋ nayɨsak, uŋun paret naŋ yaŋ namɨsak.
Uŋun amɨn da mano awɨgɨsak.
Ae nak da amɨn geno guramɨtni uŋun yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsat.”