51
Yokwi wɨrɨrɨt dakon bɨsit
Dewit da Batsiba kon yumabi aban don kombɨ amɨn Natan da yokwini yolɨgɨt. Aban Dewit da yokwini do nandaŋek kap on mandagɨt. Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn do mandabi. 2SA 12.1-15
Piŋkop, gak bɨsapmɨ bɨsapmɨ amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsal, do nandaŋ yawok nabi.
Bupmɨgo madepsi do nak dakon dɨwarɨno yɨpmaŋ nabi.
Sugaŋ aŋmɨlɨp aŋaki aŋpak yokwino mudoni.
Dɨwarɨno wɨrɨrɨk namɨŋaki kɨlek tokeŋ.
Gulusuŋ at yaŋsi nandɨsat.
Uŋun gulusuŋno toktogɨsi taŋba nandɨsat.
Ro 3.4 Nak gulusuŋ gak naŋgɨn aŋ gamɨsat.
Gak da dabɨlon yokwisi at.
Yaŋdo, gen pikon nepmaŋek gen yaŋ nabi uŋun tagɨsi.
Gen kokwin kɨlegɨsi aŋek kobogɨ namdɨsal.
Asisi, yokwi gat kɨsi altagɨm.
Meŋ da butgwan wasaŋek yɨkgɨm bɨsapmon yokwi gat kɨsi yɨkgɨm.
Asi, nin butninon da topmɨ mɨni egɨpneŋ do nandɨsal.
Do gak da nandaŋ kokwingo tagɨsi butnokon nayɨŋ dekgi do nandɨsat.
Yokwino wɨrɨrɨkbɨ kɨlegɨsi egɨpbeŋ do nandɨsat.
Sugaŋ nepbɨ ais kwakwagɨsi uŋun da tɨlak kɨlegɨsi egɨpbeŋ.
Butno aŋtagap abɨ aeno kɨsɨk kɨsɨgɨ toŋ egɨpbeŋ.
Asi, wagɨlsi abɨŋ nepgul, mani aeno kɨsɨk kɨsɨk abeŋ do nandɨsat.
Dɨwarɨno aego dɨma pɨndakgi.
Yokwino kɨsi wɨrɨrɨk mudoki.
10 Piŋkop, butno aŋkaluk abɨ kɨlegɨsi asak.
Butno aŋkaluk abɨ gak naŋgɨn golbeŋ.
11 Nolbɨ gak da dubagɨkon dɨma egɨpbeŋ.
Telagɨ Wupgo nagon egɨsak uŋun dɨmasi gwayeki.
12 Kalɨp yokwikon naŋ aŋpulugaŋbɨ kɨsɨk kɨsɨk nandagɨm uŋun aego nabi.
Aŋpulugaŋbɨ gak dakon gen guramɨkgeŋ.
13 Aŋek yokwi pakpak amɨn aŋpakgo yoyɨŋ dekgo tobɨlek gagon opni.
14 Piŋkop, Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨno, nak yokwi aŋapbo amɨn kɨnda kɨmakgɨt.
Mani dɨwarɨno yɨpmaŋ nabi.
Yaŋ aŋaki aŋpakgo kɨlegɨ do nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk kap yokeŋ.
15 Amɨn Tagɨ, gen dulumno aŋtagap abɨ mango aŋkɨsikeŋ.
16 Gak bɨt kɨlapyo parek gabeŋ uŋun do dɨma galak tosol.
Ae bɨt kɨlapyo gak do mukwa sok do dapmaŋ soko soŋ pasɨlni kaŋ, gak uŋunyo kɨsi do dɨma galak tosol.
17 Piŋkop, nak naga do nandako pɨŋbisi asak uŋun da paret si galak tosol asak.
Amɨn iyɨ do nandaba pɨŋakwa but tobɨl aŋ uŋun manji dɨma yomɨsal.
18 Saion kokup pap amɨn do galak taŋek paŋpulugoki.
Jerusalem kokup pap dakon dam madep aego abɨ atjak.
19 Yaŋ aŋek uŋun bɨsapmon gak paret tagɨsi uŋun do galak tokdɨsal.
Ae soŋba wagɨl pasɨldaŋ uŋunyo kɨsi do galak tokdɨsal.
Nin bulmakau wɨli gak da altakon soŋ gamneŋ.

^ 2SA 12.1-15

51:4: Ro 3.4