52
Amɨn kɨnda aŋpak yokwi do kɨsɨk kɨsɨk asak, uŋun amɨn nandaŋ kokwini tagɨ dɨma
Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn do mandabi. Dewit dakon kap kɨnda. On kap do “Maskil” yaŋ yoŋ. Dewit da kap on Idom mɨktɨmon amɨn kɨnda mani Doek uŋun da kɨŋ Sol, “Dewit Aimelek da yutnon kɨk” yaŋ iyɨgɨt bɨsapmon mandagɨt. 1SA 22.9-10
Amɨn tebai, gak nido Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo do aŋpak yokwi aŋ yomgul uŋun do pɨbɨt tɨdok asal?
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ Piŋkop da nandaŋ yawot aŋ yomɨsak.
Gak top amɨn, gengo sɨba geni tepmɨsi yombem geni tepmɨsi da amɨn dɨwarɨ obɨsi mandaŋ yomɨsak.
Gɨldarɨ gɨldarɨ amɨn dɨwarɨ paŋupbal ak do nandak nandak asal.
Gak aŋpak kɨlegɨ do dɨma galak tosol. Aŋpak yokwi dogɨn galak tosol.
Gak gen bamɨ yogok do dɨma galak tosol.
Top yogok dogɨn galak tosol.
Gak top amɨn.
Amɨn dɨwarɨ paŋupbal ak dakon gen dogɨn galak tosol.
Mani nandaki. Piŋkop da gak wagɨlsi aŋupbal akdɨsak.
Gak tebaisi abɨdaŋek yutgokon naŋ maban abɨgɨkdɨsal.
Aŋek obɨsi gɨkban pasɨlaki mɨktɨmon saŋbeŋek dɨma egɨpbi.
Amɨn kɨlegɨ da uŋun yo noman taŋ gaba pɨndagek si pasoldaŋ.
Gak do jɨkgo yanjaŋ gamɨŋek yaŋ yokdaŋ,
“Kabɨt. Uŋun amɨn Piŋkop da aŋpulugaŋek aŋteban asak do dɨma nandagɨt.
Uŋun moneŋ yo morapni do nandaŋ gadagɨt, aŋek aŋpak yokwi da aŋpulugaŋakwa tagɨsi egɨpbeŋ yaŋ nandagɨt.”
Mani nak dɨma.
Nak olip kɨndap da yaŋ Piŋkop dakon yut kɨdɨpmɨŋon tagɨsi kwosot.
Nak Piŋkop but dasi galak taŋ namɨsak uŋun do toktogɨsi nandaŋ dagokeŋ.
Piŋkop, gak da nak aŋpulugagɨl, do bɨsapmɨ bɨsapmɨ ya yaŋ gayɨkeŋ.
Aŋek mɨŋat amɨnyogo da dabɨlon mango awɨgek
“Piŋkop da nak do yo tagɨsi aŋ namɨsak” yaŋ yokdɨsat.

^ 1SA 22.9-10