55
Amɨn kɨnda Piŋkop da aŋpulugosak do bɨsit agɨt
Kap on kap yoŋ dakon kɨla amɨn do mandabi. Dewit dakon kap kɨnda. On kap do “Maskil” yaŋ yoŋ. Kap on gita tɨdaŋek yogogɨ.
Piŋkop, nak dakon bɨsit nandaki.
Aŋpulugoki do yaŋ tɨdoko dɨma nandabi da tɨlak dɨma egɨpbi.
Bɨsitno pakyaŋsi tagɨsi nandaŋek gen kobogɨ nayɨki.
Jɨgɨ uŋun da nak aŋupbal akdɨsak.
Uwal da nak aŋupbal ak do gen tebai yɨpmaŋ.
Amɨn yokwi uŋun da nak abɨŋ nepmaŋgaŋ, do butnokon da yokwisi nandɨsat.
Uŋun da jɨgɨ morapmɨ namɨŋek butjap madepsi nandaŋek uwal madepsi aŋ namaŋ.
Nak madepsi pasoldot, aŋek kɨmot do nandɨsat.
Aŋek uŋun da aban butno madepsi jɨk tosok.
Asi, nak madepsi pasoldot, aŋek gɨptɨmno madepsi nɨmnɨmɨkdak.
Pasol pasol da obɨsi abɨŋ nepmaŋdak.
Do yaŋ yosot, “Bupmɨsi, nak kɨnarɨm da yaŋ pɨtno toŋ ak do nandɨsat.
Aŋek pɨrɨropmaŋ kɨŋ yɨk yawot tamo kɨnda wusɨŋ kaŋ uŋudon yɨkgeŋ.
Nak pɨrɨropmaŋ dubagɨsi kɨndakon kɨŋ mɨktɨm amɨn dɨma ekwaŋon egɨpbeŋ.
Tepmɨsi kɨŋek yoŋgamno kɨnda aŋalon aŋek mɨrɨm ae sɨkakyo madepsi da dubagɨkon tagɨ egɨpbeŋ.”
Nak pɨndakgo kokup papgwan pɨdok aŋek emat aŋ, do Amɨn Tagɨ, gak da geni paŋɨŋtok abi.
10 Uŋun gɨldarɨ ae kalbi kokup pap dakon tɨp dam da kwenon akwaŋ.
Kokup pap dakon mɨŋat amɨnyo gulusuŋ morapmɨ gat ae yokwi morapmɨ aŋ.
11 Kokup pap dukwan dukwan amɨn da amɨn dɨwarɨ gat ae yo morap gat paŋupbal aŋ.
Kosit ɨleŋon notni pabɨŋ yopmaŋek yoni gwayek do paŋkewalgaŋ.
12 Uwal kɨnda da nabɨpjak kaŋ, uŋun jɨgɨ tagɨ pakeŋ.
Uwal da nɨt do asak kaŋ tagɨ pasɨlgeŋ.
13 Mani dɨma. Gak kaloŋgɨn.
Gak notnosi, egɨp egɨpnit kaloŋɨ.
Aŋpak yokwi uŋun gak da gaga asal.
14 Nit kalɨp but kaloŋon da Piŋkop da yutnon amɨn dɨwarɨ gat kɨsi kɨgɨmaŋ.
15 Aŋpak yokwi da butnikon tugawit, do uwalno but pɨsoni mɨni tepmɨsi kɨmotni do nandɨsat.
Kalugɨ sigɨn egek kɨmakbi kokupmon kɨnisi.
16 Mani Piŋkop da aŋpulugosak do bɨsit asat, do iyɨ nak yokwikon naŋ abɨdosak.
17 Jɨgɨ da nak aŋupbal aŋ, do wɨsa dagokdo, ae gɨldat binap, ae kalbi kɨsi kunam tak ɨbo bɨsitno nandɨsak.
18 Amɨn morapmɨ da nɨkgaŋ, mani gɨptɨmno dɨma yokwi taŋ,
nido Piŋkop da jɨgɨkon naŋ pulugaŋ nepmaŋek kɨlano aŋakwan tagɨsi egɨsat.
19 Piŋkop toktok teban kɨla amɨn madep egɨsak.
Uwalno Piŋkop do dɨma pasal ɨmaŋ, ae aŋpakni kulabɨk ak do dɨma nandaŋ, do Piŋkop bɨsitno nandaŋek uwal emaron pabɨŋ yopdɨsak.
20 Nak dakon notno iyɨ dakon notni gat emat aŋ.
Aŋek kalɨp notni gat saŋbek saŋbek awit uŋun tuwɨldak.
21 Gen kaga da gen galagɨ yosok, mani butnikon da emat ak do nandak nandak asak.
Geni da aban but yawot ekwamaŋ, mani geni uŋun geni tepmɨsi, emat agak sɨba yombem da nin mandaŋ nimɨsak.
22 Jɨgɨ morap ɨmekdal, uŋun Yawe da kɨsiron yopbisi.
Aŋaki uŋun da ɨmegek kɨlago aŋek gak aŋteban asak.
Amɨn kɨlegɨ yɨpban arɨpmɨ dɨmasi mosak.
23 Mani Piŋkop, gak da amɨn dapba kɨmokgoŋ amɨn gat, ae top yoŋ amɨn gat wɨrɨrɨkbɨ kɨmakbi kokupgwan pɨgek pasɨl mudokdaŋ.
Kɨmot bɨsapni taŋakwa yawi kalɨk da tepmɨ kɨmotdaŋ.
Mani egɨp egɨpno gagon tosok yaŋsi nandaŋ gabeŋ.