56
Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨsak amɨn dakon bɨsit
Dewit dakon kap kɨnda. On kap do “Miktam” yaŋ yoŋ. Uwalni Pilistia amɨn da Gat kokupmon Dewit tebaisi abɨdawit bɨsapmon Dewit da kap on mandagɨt. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋban “Kɨnarɨm kɨnda dubagɨkon kɨndapmon yɨkdak” uŋun tegon da yoni. 1SA 21.13-15
Piŋkop, nak do nandaŋ yawok nabi.
Amɨn da nak nɨt do aŋek nolgaŋ.
Gɨldat kɨnda kaloŋ uwalno da nɨt do abaŋ.
Wɨsa dagokdo da wɨgɨ pɨlɨndosi uwal da nɨt do pi aŋ.
Amɨn morapmɨ da iyɨ do nandaba wɨgakwa abɨŋ nep do aŋ.
Piŋkop, yo kɨnda do pasoldot bɨsapmon, egɨp egɨpno gagon tosok yaŋsi nandɨsat.
Egɨp egɨpno Piŋkopmon tosok yaŋsi nandaŋek geni bamɨsi do nandak nandak aŋek mani awɨgɨsat.
Nak Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek yo kɨnda do dɨma pasolgeŋ.
Amɨn da nak do yo kɨnda arɨpmɨ dɨma ani.
Yo morap akdɨsat uŋun uwal da paŋupbal ak do pi aŋ.
Toktogɨsi nak aŋupbal ak do kosit wusɨk aŋ.
Uŋun kɨsi muwugek si pasɨlek ekwaŋ.
Nak da kosit agɨsat uŋudon yubɨŋek nɨkba kɨmokgeŋ do pi aŋ.
Piŋkop, gak da aŋpak yokwi aŋ uŋun do yo yokwisi aŋ yobi.
Gak butjap nandaŋ yomɨŋek emaron teban taŋek pabɨŋ yopbi.
Jɨgɨ pasat uŋun gak da nandɨsal.
Aŋek nak uŋun do jɨgɨsi nandaŋek kunam tagegɨsat.
Kunam pakbino niaŋ da moŋ uŋun gak da manjɨŋek papiagokon kɨlɨ mandal.
Nak yaŋsi nandɨsat, Piŋkop uŋun paŋpulugokno,
do bɨsit aŋ ɨbeŋ bɨsapmon uŋun da uwalno yolban kɨŋ mudokdaŋ.
10 Nak Piŋkop dakon gen awɨgɨsat.
Asisi, Yawe dakon gen awɨgɨsat.
11 Egɨp egɨpno Piŋkopmon tosok yaŋsi nandɨsat,
do yo kɨnda do dɨma pasolgeŋ.
Amɨn da nak do yo kɨnda arɨpmɨ dɨma ani.
12 Piŋkop, nak kalɨp yo ak do yaŋ teban tok agɨm uŋun akdɨsat.
Nak ya yaŋ gayɨŋek paret abeŋ,
13 nido gak da kɨmoron naŋ pulugaŋaki dɨma kɨmakgɨm.
Aŋpulugaŋaki sagalek dɨma nɨkgwit.
Do Piŋkop da dabɨlon toktogɨsi teŋteŋɨnikon agɨpbeŋ.

^ 1SA 21.13-15