58
Amɨn kɨnda da Piŋkop da amɨn yokwi tepmɨ pi yomjak do bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda. On kap do “Miktam” yaŋ yoŋ. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋban “Dɨma paŋtasɨk ani” uŋun tegon da yoni.
Kɨla amɨn, ji gen pikon gen kɨlegɨ yoŋ, ma?
Amɨn morap kɨsi dakon gen kokwin tagɨsi aŋ bo?
Dɨmasi. Nandak nandakji yokwi ak dogɨn nandaŋ.
Ji gen kokwin kɨlegɨsi dɨma aŋek dukwan dukwan mɨŋat amɨnyo madepsi paŋupbal aŋ.
Amɨn yokwi uŋuden kaluk altoŋon da wasaŋek kosit tagɨsi yɨpmaŋ degek aŋpak yokwi gɨn aŋ, ae top baŋgɨn yaŋekwaŋ.
Geni uŋun tuŋon amɨn dakon pakbi emarɨ toŋ yombem.
Mɨrakni ɨŋtagɨt, do
tuŋon amɨn uŋun pɨdaŋ kap asak do kasɨsɨŋ pɨsoŋ bɨsapmon, ami dakon kasɨsɨŋni dakon tekni dɨma nandɨsak.
Ami kasɨsɨŋ dakon mibɨlɨ pakyaŋ nandaŋek pɨsosok, mani tuŋon amɨn tekni dɨma nandɨsak.
Piŋkop, kɨla amɨn yokwi uŋun paŋupbal akisi.
Uŋun laion emat yokwisi aŋ yombem, do geni bɨrɨpmɨk mudoki.
Pakbi da pak kɨŋek mɨktɨmgwan pasɨlgaŋ uŋudeŋ si pasɨlni.
Amɨn da joŋ bamaŋba kɨbɨdoŋ uŋudeŋ gak da si bamaŋaki yokwi toni.
Uŋun galjisip da kɨmagek mɨktɨmon mɨktoŋ, uŋudeŋ tasɨk toni.
Ae monjɨ meŋ da butgwan kɨmagek gɨldat dɨma koŋ, uŋudeŋ tagɨ kɨmotni.
Amɨn kɨnda da kɨndap monɨŋgok kɨnda pasɨsak, uŋun da tɨlak, Piŋkop da tepmɨsi paŋupbal akdɨsak.
Uŋun kalugɨ egakwa Piŋkop da butjapsi nandaŋ yomɨŋek sɨbɨt sɨbɨt yaŋ maban kɨkdaŋ.
10 Piŋkop da amɨn yokwi yo yokwisi aŋ yomjak bɨsapmon, amɨn kɨlegɨ kɨsɨk kɨsɨk akdaŋ.
Amɨn kɨlegɨ da amɨn yokwi dakon yawi baŋ kandapni sugokdaŋ.
11 Aŋakwa amɨn dɨwarɨ da yaŋ yokdaŋ,
“Asisi, Piŋkop da amɨn kɨlegɨ do kobogɨ do tomni tagɨsi yomɨsak.
Asisi, Piŋkop da gen pikon amɨn morap dakon aŋpak kokwin asak.”