60
Amɨn kɨnda Piŋkop da yokwikon naŋ abɨdosak do bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda. On kap do “Miktam” yaŋ yoŋ. On kap da niyɨŋdet kɨnda asak. Dewit da Siria amɨn Mesopotemia mɨktɨmon nani gat emat wamgwit bɨsapmon mɨktɨm Soba gat Joap gat dakon amɨn da tobɨl abɨŋek Idom amɨn 12 tausen mɨktɨm kɨnda mani Galegɨ Tapmɨ Morapmɨ uŋudon dapgwit. Uŋun bɨsapmon Dewit da kap on mandagɨt. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋban “Saŋbek saŋbek dakon jareŋ tagɨsi” uŋun tegon da yoni. 2SA 8.13; 1CH 18.12
Piŋkop, gak da manji nimgul.
Ninon yaŋ abɨ emaron magɨmaŋ.
Nin do butjap nandagɨl, mani abɨsok aego tobɨl abɨŋek nin paŋpulugoki.
Gak da abɨ mɨktɨmnin wudɨp agɨt.
Mɨktɨm pudaŋbɨ gapma madep kɨnda noman tagɨt.
Abɨsok mɨktɨmnin obɨsi tasɨk tosok.
Aego aŋmɨlɨp abi.
Mɨŋat amɨn kabɨgo nin do jɨgɨ morapmɨ nimgul.
Uŋun wain baŋ yaŋ nibɨ naŋ mudaŋek but upbal obɨsi agɨmaŋ.
Mani gak da tɨlak kɨnda aŋenakgɨl.
Do amɨn gak do pasolgoŋ uŋun tɨlagon kɨŋ altaŋek tagɨsi egakwa uwal da arɨpmɨ dɨma dapni.
Gak da nin but dasi galak taŋ nimɨsal, do bɨsitnin nandaŋ nibi.
Aŋek tapmɨm madepgokon da nin yokwikon baŋ tɨmɨgaki nin tagɨsi egɨpneŋ.
Piŋkop iyɨ da yutnon egek yaŋ yagɨt, “Nak emaron kɨlɨ teban tat.
Do nak kɨsɨk kɨsɨk aŋek Sekem dakon mɨktɨm gat ae Sukot dakon galegɨ oba uŋun gat mɨŋat amɨno do kokwinɨk yomdɨsat.
Giliat mɨktɨm gat Manase mɨktɨm gat uŋun nak dakon.
Epraim mɨktɨm uŋun busuŋ kutnokno.
Ae Juda mɨktɨm uŋun kɨla amɨn madep dakon kɨndap kɨrɨŋno.
Mani Moap mɨktɨm uŋun nak dakon pakbi sogok ɨdap.
Ae Idom mɨktɨm uŋun nak dakon kandap gwɨl yopyop tamo.
Aŋek nak emaron Pilistia amɨn pabɨŋ yopmaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋek yaŋ tɨdokdɨsat.”
Piŋkop, namɨn da nak aŋaŋ kokup pap dam tebani toŋon aŋkɨsak?
Ae namɨn da nak Idom mɨktɨmon emat ak do aŋkɨsak?
10 Piŋkop, gak da nin manji kɨlɨ nimgul, ma?
Nin dakon emat amɨn dɨma paŋpulugok do nandɨsal, ma?
11 Amɨn dakon paŋpulugok uŋun yo ɨsalɨ gɨn, do nin paŋpulugaŋaki uwal gat emat tagɨ wamneŋ.
12 Piŋkop da nin paŋpulugaŋakwan emaron teban toneŋ.
Iyɨ uwalnin pabɨŋ yopdɨsak.

^ 2SA 8.13; 1CH 18.12