67
Piŋkop aŋkɨsik kap
Kap on Piŋkop gawak ɨmɨm kap. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn do mandabi. Gita tɨdaŋek yogogɨ.
Piŋkop nin do nandaŋ yawok nimɨŋek ninon yo tagɨsi abi.
Butgo ninon yɨpmaŋek yo tagɨsi aŋ nibi dosi nandamaŋ.
Yaŋ aŋaki amɨn kɨsi da gak dakon aŋpakgo nandani.
Ae gak da amɨn yokwikon baŋ tagɨ tɨmɨkdal dakon tapmɨm mɨktɨm amɨn kɨsi morap da nandani.
Piŋkop, amɨn da gak aŋkɨsini do nandɨsat.
Amɨn morap kɨsi da gak aŋkɨsini dosi nandɨsat.
Gak gen kokwin pi agakgo kɨlegɨsi, ae mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ mɨŋat amɨn kabɨ kosit kɨlegɨ yolɨsal.
Yaŋ asal do mɨŋat amɨn kɨsi dakon but tagɨsi aŋakwa kɨsɨk kɨsɨk kap yoni dosi nandɨsat.
Piŋkop, amɨn da gak aŋkɨsini do nandɨsat.
Amɨn morap kɨsi da gak aŋkɨsini dosi nandɨsat.
Mɨktɨm da jap morapmɨ paŋalon asak, ae Piŋkop, nin dakon Piŋkop da nin gɨsamɨtjak.
Asisi, Piŋkop da nin gɨsamɨgakwan amɨn morap mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun da Piŋkop do pasal ɨmdaŋ.