68
Israel amɨn Piŋkop da paŋpulugagɨt do kɨsɨk kɨsɨk awit
Dewit dakon kap kɨnda. Kap on Piŋkop gawak ɨmɨm kap. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn do mandabi.
Piŋkop da tepmɨsi abɨŋek uwalni yoljak.
Piŋkop do uwal aŋ amɨn pasalek kɨŋ mudoni dosi nandɨsat.
Mɨrɨm da mukwa pɨsoŋba kɨŋ pasɨlgaŋ, yaŋ gɨn Piŋkop da uwal yoldɨsak.
Kɨndap tedep da kendol pɨndakban pakbi dagoŋ, yaŋ gɨn amɨn yokwi Piŋkop da ɨŋamon tasɨk tokdaŋ.
Mani amɨn kɨlegɨ kɨsɨk kɨsɨk akdaŋ.
Aŋek Piŋkop da dabɨlon butni tagɨsi aŋek kɨsɨk kɨsɨk madepsi akdaŋ.
Piŋkop aŋkɨsineŋ.
Man madepni do nandaŋek aŋkɨsiŋek kap yoneŋsi.
Uŋun gɨkwemon yɨgek kɨsak.
Mani uŋun Yawe.
Nin iyɨ da dabɨlon kɨsɨk kɨsɨk aneŋ.
Piŋkop iyɨ da telagɨ kokupmon egek mɨŋat monjɨyo datni kɨmakgwit uŋun kɨlani asak, ae sakwabatyo kɨsi kɨlani asak.
Ae mɨŋat amɨnyo dage dage aŋek ekwaŋ uŋun dɨwatni paŋalon aŋyoban tagɨsi yɨkgaŋ.
Ae dam tebanon ekwaŋ amɨn pulugaŋban kokupmon tagɨsi ekwaŋ.
Mani kwen wugɨk aŋ amɨn mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨm yokwisikon paŋkɨ egɨpdaŋ.
Piŋkop, kalɨp gak mɨŋat amɨnyogo mibɨltaŋ yomɨŋek mɨktɨm amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon tɨmɨk pawɨlgɨl.
TP 19.18 Uŋun bɨsapmon Sinai dakon Piŋkop abɨŋakwan mɨktɨm wudɨp agɨt.
Asi, Israel dakon Piŋkop abɨŋakwan sɨkak madepsi magɨt.
Piŋkop, gak da sɨkak madepsi yɨpbɨ mɨktɨmgokon magɨt.
Aŋaki mɨktɨm yokwi da mɨktɨm tagɨsi ae dagagɨt.
10 Uŋun mɨktɨmon mɨŋat amɨn kabɨgo da kokup wasawit.
Gak yogo morapmɨsi uŋun baŋ wadak wadak amɨn paŋpulugaŋaki tagɨsi egɨpgwit.
11 Amɨn Tagɨ da mɨŋat amɨni do gen yomgut, aban mɨŋat morapmɨ da kɨŋ gen uŋun yaŋ teŋteŋawit.
12 Gen uŋun yaŋ, Uwal dakon kɨla amɨn madep gat ae emat amɨn morapni gat kɨsi pasal kwaŋ.
Aŋakwa mɨŋat kokupmon ekwaŋ da amɨn emaron yo tɨmɨkgaŋ uŋun kokwin aŋ.
13 Mɨŋat uŋun sipsip kɨla aŋ, mani silwa gat gol gat baŋ gɨptɨmni tagɨsisi paŋtɨlɨm aŋek mɨnam dakon tɨlɨmɨ yombem dagoŋ.
14 Piŋkop Tapmɨm Ami da Salmon Kabapmon kɨla amɨn madep yolban kɨwit, aŋek uŋun kabapmon ais yopban mawit.
15 Basan dakon kabap uŋun madepsi.
Ɨleŋ monɨŋ monɨŋni morapmɨsi.
16 Kabap madep Basan, gak nido Piŋkop da Jerusalem dakon kabap Saion uŋudon iyɨ yɨt do tɨlak agɨt uŋun do nandabɨ yokwi tok asal?
Yawe iyɨ toktogɨ uŋun kabapmon egɨpdɨsak.
17 Amɨn Tagɨ emat amɨni gat os da emat amɨn ɨlɨk pawɨlgaŋ tamo tausen morapmɨ kon da apgut.
Sinai Kabap yɨpmaŋek pɨgɨt da iyɨ da telagɨ yutnon egɨsak.
18  Ep 4.8 Piŋkop kabap dubagɨsikon wɨgek uwalni morapmɨ emaron teban taŋek iyɨ tɨmɨkgɨt uŋun amɨn tɨmɨkban kɨsi wɨgɨwit.
Uŋun kwen wɨgɨk amɨn uŋun dakon yoni baŋ but galak do tɨmɨkgɨt.
Piŋkop Yawe iyɨ uŋun kabapmon egɨpdɨsak.
19 Amɨn Tagɨ dakon man awɨgɨno.
Gɨldarɨ gɨldarɨ nin dakon jɨgɨ ɨmekdak.
Piŋkop kaloŋ dagɨn nin yokwikon baŋ tɨmɨkdak.
20 Piŋkopnin da nin paŋpulugaŋakwan tagɨsi ekwamaŋ.
Amɨn Tagɨ Yawenin da nin paŋpulugaŋakwan dɨma kɨmokgomaŋ.
21 Mani Piŋkop da uwalni dakon busuŋni paŋsulɨtdɨsak.
Uŋun aŋpak yokwi toktogɨsi aŋ amɨn paŋtasɨk akdɨsak.
22 Amɨn Tagɨ da yaŋ yosok,
“Nak da uwalji Basan ekwaŋ uŋun aeno tɨmɨk paŋapdɨsat.
Tap ɨdap da kadagɨkonsi baŋ tɨmɨk pawɨkeŋ.
23 Ji uwalji dakon yawi baŋ kandapji sugokdaŋ.
Aŋakwa pɨŋanji da galak toknikon nokdaŋ.”
24 Piŋkopno, ae Kɨla Amɨn Madepno, mɨŋat amɨn morap da gandaba gak emaron teban tal da kɨsɨk kɨsɨk aŋek abɨsal.
Kɨsi morap da gandaŋakwa telagɨ yutgogwan wɨgɨsal.
25 Kap yogok amɨn mibɨltok kwaŋ, aŋakwa dubaŋ tɨdok amɨn buŋon obaŋ.
Aŋakwa mɨŋatjok tambarin tɨdoŋ uŋun binapmon kwaŋ.
26 Uŋun kap yaŋ yoŋ,
“Nin Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo, nin muwugek Piŋkop dakon man awɨgɨno.
Israel amɨn, nin Yawe dakon man awɨgɨno.”
27 Benjamin dakon mɨŋat amɨnyo kaloŋɨsok da mibɨltok kwaŋ.
Ae Juda amɨn dakon kɨla amɨn gat ae mɨŋat amɨnyo gat Benjamin dakon amɨn kabɨ baŋ yolgaŋ.
Aŋakwa Sebulan gat Naptali gat dakon kɨla amɨn buŋon yolgaŋ.
28 Piŋkop, gak tapmɨmgo kalɨp nolɨgɨl, uŋun naŋ abɨsok nomansi nolɨki.
29 Kɨla amɨn madep da yutgo Jerusalem tosok uŋudon abɨŋek gak do but galak do yo paŋabaŋ.
30 Piŋkop, Isip uŋun joŋ kɨlap yokwi yombem, uŋun tebaisi iyɨki.
Gak da uwalnin morap kwen wɨgɨk aŋ uŋun tebaisi yoyɨki.
Tebai yoyɨŋaki wɨgɨ ŋwakbeŋ aŋek silwa gamni dakon bɨsapmon wugɨsak.
Emat ak do nandaŋ amɨn yolbɨ dukwan dukwan kɨni.
31 Isip amɨn da but galak dakon yo tɨmɨgek Jerusalem opdaŋ.
Aŋakwa Itopia amɨn da Piŋkop do kɨsitni paŋenagek gawat gawat akdaŋ.
32 Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ, ji Piŋkop do kap yaŋek Amɨn Tagɨ dakon man awɨgɨk do kap yoni.
33 Uŋun kundu wasok wasogɨkon da kɨlɨ tagɨt da tosok uŋudon agɨsak.
Nandani. Piŋkop madepsi yaŋ tɨdosok.
34 Mɨŋat amɨnyo morap, ji Piŋkop dakon tapmɨm madepni do yaŋ teŋteŋoni.
Uŋun Israel amɨn dakon kɨla amɨn madepni.
Kundukon tapmɨm madepni nomansi komaŋ.
35 Piŋkop iyɨ da telagɨ yutnon tapmɨmɨ toŋsi yɨkdak, do pasal ɨmɨŋ kɨmotneŋ.
Israel amɨn dakon Piŋkop mɨŋat amɨni do tapmɨm madepni yomɨsak.
Piŋkop aŋkɨsino!

68:8: TP 19.18

68:18: Ep 4.8