69
Dewit Piŋkop da aŋpulugosak do bɨsit agɨt
Dewit dakon kap kɨnda. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn da mɨŋat amɨnyo yoyɨŋban “Jareŋ tagɨsi” uŋun tegon da yoni.
Piŋkop, nak aŋpuluga!
Pakbi wɨŋaŋek teknokon kɨlɨ wɨk.
Nak neŋak kagagwan maŋ pɨgɨgɨm da egɨsat.
Mɨktɨm tebai nikon bamaŋek tebai akgeŋ?
Pakbi ɨlarɨgwan agapbo pakbi da ɨgek wagɨl wɨtjɨŋban tokdɨsat.
Piŋkop gak da aŋpulugoki do toktogɨsi yaŋ tɨdaŋ egek tapmɨmno mɨnisi asak.
Bɨsap dubagɨ gak do jomjom aŋek egɨt, do tekno bap taŋakwan dabɨlno tep namaŋ.
Kap 35.19; Jn 15.25 Ɨsal dogɨn nandaba yokwi tok aŋ namaŋ amɨn morapmɨ ekwaŋ.
Busuŋ daŋgwano dakon tɨlak yapmaŋdak.
Uwalno mibɨlɨ mɨni nak aŋtasɨk ak do aŋ.
Nak kabo dɨma naŋ yomɨŋapbo top yaŋ namaŋ, do naga dakon yo kabɨno dɨwarɨ yomɨsat.
Piŋkop, nak nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn kɨnda gak da nandaŋ namɨsal.
Dɨwarɨno arɨpmɨ dɨma paŋkɨsɨbɨkeŋ.
Amɨn Tagɨ Yawe Tapmɨm Ami, yum nandaŋaki yokwi dɨ abo gak da paŋpulugosak do nandaŋ gadat aŋek jomjom aŋ amɨn da mayaktok dɨ pabam.
Israel amɨn nin dakon Piŋkopnin yum nandaŋaki yokwi dɨ abo gak wɨsɨŋ gandak do pi aŋ amɨn da mayaktok dɨ pabam.
Nak gak goldat, do amɨn da manji gen yaŋ namaŋ.
Yaŋ aŋakwa mayaktok pasat.
Peno padɨk padɨkyo da dɨma nandaŋ namaŋ wup aŋ.
Gwakno da nak kokup ŋwakŋwarɨkon amɨn kɨnda yombem nandaŋ namaŋ.
Jn 2.17; Ro 15.3 Nak gak dakon yut do madepsi galak tosot, do yutgo da tagɨsi tosak do pi madepsi asat.
Amɨn da gak do gen yokwi yaŋ gamaŋ uŋun yaŋba nagon obɨsak.
10 Nak kunam tagek gak do nandaŋek jap kelkel aŋek gawak gamɨsat bɨsapmon, amɨn da nak do gen yokwi yaŋ namaŋ.
11 Nak but yokwi dakon ɨmal pasat bɨsapmon, amɨn da manji gen yaŋ namaŋ.
12 Muwut muwut tamokon amɨn da nak do yaŋba yokwi tok aŋ.
Ae pakbi teban naŋek but upbal aŋ amɨn da abɨŋ nep do kap yoŋ.
13 Mani Yawe, nak gak do bɨsit asat.
Piŋkop gaga nandɨsal bɨsapmon bɨsitno dakon bamɨ uŋudon nabi.
Gak nak do but dasi galak taŋ namɨsal, do asi pulugaŋ nep do yagɨl uŋun do nandaŋek bɨsitno dakon kobogɨ nabi.
14 Pulugaŋ nepmaŋaki neŋak kagagwan dɨma pɨgɨ pasɨlgeŋ.
Nak do yaŋba yokwi tok aŋ namaŋ amɨn da kɨsiron baŋ pulugaŋ nepmaŋaki pakbi ɨlarɨgwan dɨma pasɨlgeŋ.
15 Yum nandaŋaki pakbi da ɨgek nak dɨma wɨtjisak, ae pakbi ɨlarɨgwan dɨma pɨgɨ pasɨlgeŋ.
Yum nandaŋaki bumjot gapma da nak dɨma galautjak.
16 Yawe, gak bɨsapmɨ bɨsapmɨ but dasi galak taŋ namɨŋek yo tagɨsi aŋ namɨsal.
Yaŋdo, bɨsitno dakon bamɨ nabi.
Bupmɨgo uŋun madepsi, do abɨŋ aŋpulugoki.
17 Nak gak dakon oman monjɨgo.
Pasɨlɨkon dɨma egɨ nabi.
Nak jɨgɨkon egɨsat, do bɨsitno tepmɨsi nandaŋek bamɨ nabi.
18 Nak da kapmatjok abɨŋek yokwikon baŋ yumaŋ naŋ nepbi.
Uwalno da kɨsiron naŋ pulugaŋ nepbi.
19 Uwalno nak do gen yokwi yoŋ uŋun gak da nandaŋaki nayaŋ.
Mano abɨŋ yɨpmaŋakwa mayaktok pasat uŋun nandɨsal.
20 Gen yokwi uŋun yaŋ namaŋ uŋun do but yokwisi nandɨsat.
Aŋek tapmɨmno mɨnisi asak.
Amɨn dɨ da nak dakon but bo aŋteban ani yaŋ nandagɨm, mani dɨma.
Ae amɨn dɨ da nak aŋteban ak do gen tagɨ dɨ bo nayɨni yaŋ nandagɨm, mani dɨma.
21  Mt 27.48; Mk 15.36; Lk 23.36; Jn 19.28-29 Jap do agɨm bɨsapmon marasin yokwi baŋ namgwit.
Tekno kɨbɨdaŋban wain ɨsɨpmɨ baŋgɨn nokeŋ do namgwit.
22  Ro 11.9-10 Jap noknok madep ak do muwutni bɨsapmon uŋun kɨsɨk kɨsɨk bɨsap da tobɨlek kɨlap da yaŋ paron depban yokwalni, ae gapmagwan maŋek tasɨk toni dakon yo yaŋ asak dosi nandɨsat.
23 Dabɨlni abɨ pɨlɨn tuk ani, aŋek yo saŋbeŋek dɨma pɨndatni.
Manji paŋupbal abɨ tebai dɨma atni dosi nandɨsat.
24 Butjap sigɨn nandaŋ yomɨŋek yo yokwisi aŋ yobi.
Aŋek butjapgo da aban pasɨl mudoni.
25  Ya 1.20 Kokup ekwaŋ uŋun ɨsal tosak.
Ae ɨmal yutnikon amɨn kɨnda dɨma egɨpjak dosi nandɨsat.
26 Amɨn dɨwarɨ yokwini dakon kobogɨ yomgul, amɨn yokwi da yokwi aŋ yom do pi sigɨn aŋ.
Gak da amɨn dɨwarɨ dakon gɨptɨm paŋdagaŋek gɨptɨm tedep yomgul, amɨn yokwi da jɨgɨlak gen yaŋ yomɨŋek jɨgɨ yomaŋ.
27 Amɨn yokwi dakon yokwini do dɨma ɨŋtaŋ yobi.
Uŋun amɨn dɨmasi paŋpulugoki.
28  TP 32.32; PA 3.5; 13.8; 17.8 Gak da egɨp egɨp papiakon mani wɨrɨrɨkgi.
Ae amɨn kɨlegɨ dakon man gat kɨsi mani dɨma mandaki dosi nandɨsat.
29 Nak jɨgɨ tepmɨyo madepsi pasat.
Piŋkop, gak da nak yokwikon naŋ abɨdaŋek nak aŋmɨlɨp abi.
30 Yaŋ aŋaki nak kap yaŋek Piŋkop dakon man awɨgɨkdɨsat.
Aŋek ya yaŋ iyɨŋek man madepni do yaŋ teŋteŋok abeŋ.
31 Aŋapbo Yawe da aŋpak uŋun abeŋ do but dasi galak taŋ kɨmotjak.
Bulmakau baŋ paret abeŋ uŋun do madepsi dɨma galak tosok.
32 Nak Piŋkop aŋkɨsikeŋ bɨsapmon mɨŋat amɨnyo jɨgɨ paŋ da uŋun kaŋek kɨsɨk kɨsɨk akdaŋ.
Ae mɨŋat amɨnyo Piŋkop wɨsɨŋ kok do pi aŋ amɨn uŋun Piŋkop da butni paŋteban akdɨsak.
33 Yawe da yo do wadak wadak aŋ amɨn dakon bɨsitni nandaŋ yomɨsak.
Mɨŋat amɨni dam tebanon ekwaŋ uŋun do dɨma ɨŋtaŋ yomɨsak.
34 Kundu gat ae mɨktɨm, ae tap ɨdap gat ae tap kɨlap ae yo morap tap kagagwan ekwaŋ, ji kɨsi morap Piŋkop dakon man awɨgɨni.
35 Nido, Piŋkop da Saion kokup pap dakon mɨŋat amɨnyo uwal da kɨsiron baŋ tɨmɨtdɨsak.
Aŋek Juda mɨŋat amɨnyo paŋpulugaŋban kokup papni ae akdaŋ.
Yaŋ aban Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo uŋun kokup papmon tagɨsi egek, uŋun mɨktɨm wagɨl abɨdoni.
36 Piŋkop dakon oman amɨni dakon dɨwatni da uŋun mɨktɨm abɨdokdaŋ, ae mɨŋat amɨn Piŋkop but dasi galak taŋ ɨmaŋ uŋun da uŋun mɨktɨmon egɨpdaŋ.

69:4: Kap 35.19; Jn 15.25

69:9: Jn 2.17; Ro 15.3

69:21: Mt 27.48; Mk 15.36; Lk 23.36; Jn 19.28-29

69:22: Ro 11.9-10

69:25: Ya 1.20

69:28: TP 32.32; PA 3.5; 13.8; 17.8