70
Dewit Piŋkop da aŋpulugosak do bɨsit agɨt
Piŋkop da Dewit dakon jɨgɨ kaŋ nandaŋyo asak do Dewit da kap on mandagɨt. Kap yoŋ amɨn dakon kɨla amɨn do mandabi.
Piŋkop, nak yokwikon naŋ abɨdoki.
Yawe, tepmɨsi abɨŋek nak aŋpuluga.
Amɨn dɨwarɨ da nak nɨkba kɨmotdɨsat.
Gak dasi pabɨŋ yopmaŋek paŋɨŋtok aŋaki mayaktok pani.
Ae amɨn dɨwarɨ nak dakon jɨgɨ do kɨsɨk kɨsɨk aŋ, wɨrɨrɨkbɨ tobɨl kɨŋakwa mani pabɨŋ yopbi dosi nandɨsat.
Nak do manji gen yoŋ amɨn, obɨsi paŋmayak aŋaki aŋpak yokwini do wɨrɨpdatni dosi nandɨsat.
Mani amɨn gagon obaŋ, uŋun burɨ tagɨsi aŋakwa gak do kɨsɨk kɨsɨk ani.
Mɨŋat amɨnyo uŋun gak da yokwikon baŋ tɨmɨkgɨl uŋun do but galaksi nandaŋek toktogɨsi
“Piŋkop uŋun wagɨl tagɨsisi!” yaŋ tagɨ yoni.
Mani Piŋkop, nak wadak wadak amɨn, ae nak naga arɨpmɨ dɨma aŋpulugokeŋ, do tepmɨsi abɨŋ aŋpulugoki.
Yawe, gak gaga nak dakon paŋpulugokno ae yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨno.
Jomjom dɨma abi, tepmɨsi aŋpulugoki!