72
Piŋkop da kɨla amɨn madep aŋpulugosak dakon bɨsit
Solomon dakon kap kɨnda.
Piŋkop, aŋpakgo kɨlegɨ uŋun kɨla amɨn madep do iyɨŋ dekbɨ gen kokwin kɨlegɨ asak.
Aŋaki aŋpak kɨlegɨkon da mɨŋat amɨn kabɨyogo ae yoni mɨni amɨn gen kokwin tagɨsi aŋ yomjak.
Kɨla amɨn madep aŋpak kɨlegɨ asak, uŋun do ɨleŋ madep ae monɨŋɨkon jap bamɨ tagɨsi pani.
Aŋpulugaŋbɨ kɨla amɨn madep da bupmɨ amɨn paŋpulugaŋban tagɨsi egɨpni.
Ae yo do wadak wadak aŋ amɨn dakon gwakni paŋpulugosak.
Mani amɨn do yokwi aŋyomaŋ amɨn uŋun pabɨŋ yopjak.
Kɨla amɨn madep aŋpulugaŋbɨ gɨldat ae kanek tonjil da arɨpmon egɨpjak.
Kɨla amɨn madep aŋpulugaŋbɨ aŋpak tagɨsi baŋgɨn asak.
Aŋaki sɨkak da maŋek jap paŋɨreŋ asak uŋun da tɨlak aŋpakni tagɨ da tagɨsi noman tosak.
Mɨktɨmon egɨpjak bɨsapmon amɨn aŋpak kɨlegɨsi baŋgɨn ani.
Kanek da taŋ aŋaŋ kɨsak bɨsapmon yo kɨnda do wadak wadak dɨma ani.
Sek 9.10 Kɨla amɨn madep egek tap terɨ kɨnda da tap terɨ kɨnda mɨktɨm daman tosok, gat ae Pakbi Yupretis kon da mɨktɨm morap taŋ aŋaŋ kwaŋ uŋun gat kɨsi kɨla akdɨsak.
Mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon amɨn da gawagek pasal ɨmni.
Ae uwalni da mɨktɨmonsi maŋ pagek pasal ɨmni.
10 Spen mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep gat ae tap binap mɨktɨm tɨm toŋ uŋun dakon kɨla amɨn madep kɨsi da gawat gawat aŋ ɨmɨŋek yo tomni madep baŋ ɨmni.
Arebia mɨktɨm gat ae Seba mɨktɨm gat dakon kɨla amɨn madep da yaŋ gɨn akdaŋ.
11 Kɨla amɨn madep morap da ŋwakbeŋ aŋ ɨmɨŋakwa mɨŋat amɨn morapyo da oman aŋ ɨmdaŋ.
12 Yoni mɨni amɨn da paŋpulugosak do yaŋ tɨdaŋba paŋpulugosak.
Ae jɨgɨ paŋek paŋpulugogɨ mɨni amɨn paŋpulugosak.
13 Ae amɨn tapmɨmɨ mɨni wadak wadak ekwaŋ uŋun do bupmɨ nandaŋek paŋpulugosak.
14 Uŋuden amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak, do uwal da pabɨŋ yopmaŋek paŋupbal ani bɨsapmon uwal da kɨsiron baŋ pulugaŋ yopdɨsak.
15 Kɨla amɨn madep uŋun bɨlak morapmɨ egɨpjak dosi nandɨsat.
Arebia mɨktɨm amɨn da gol ɨmni.
Gɨldat kɨnda kaloŋ Piŋkop da aŋpulugosak do mɨŋat amɨnyo da bɨsit aŋ ɨmni dosi nandɨsat.
16 Lebanon mɨktɨmon wit tagɨsi kwoŋ, uŋudeŋ gɨn amɨn da pigaga yaŋ gɨn kwoni.
Joŋ morap kwaŋ ɨreŋ toŋ uŋun da tɨlak kokup papmon amɨn yaŋ gɨn ɨreŋ toni.
17 Kɨla amɨn madep uŋun dakon man madepni do dɨma ɨŋtoni dosi nandɨsat.
Gɨldat da toktogɨsi tosok uŋun da arɨpmon man madepni toktogɨsi yaŋ gɨn taŋ aŋ aŋ kɨsak.
Uŋun amɨn dogɨn aŋek mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn da gɨsamɨ toŋ egek kɨla amɨn madep do gɨsamɨ toŋ amɨn yaŋ iyɨni dosi nandɨsat.
18 Piŋkop, Israel amɨn dakon Yawe aŋkɨsino.
Yo masɨ masɨmɨsi uŋun kaloŋ dagɨn asak.
19 Mani tɨlɨmni toŋ uŋun toktogɨsi aŋkɨsino.
Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ tɨlɨmni tugok tugogɨsi taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak.
Uŋun bamɨ, uŋun asi.
20 (Dewit, Jesi dakon monji, uŋun dakon bɨsit obɨŋ ɨdon dagosok.)
PAPIA 3
(Kap 73–89)

72:8: Sek 9.10