73
Piŋkop amɨn yokwi do yo yokwisi aŋ yomdɨsak
Asap dakon kap kɨnda.
Piŋkop da Israel amɨn do yo tagɨsi aŋ yomɨsak.
Piŋkop da butnigwan yoni mɨnisi amɨn do yo tagɨsi yomɨsak.
Mani nak da naga yokwikon palɨ magɨm.
Nak kandapno sagalek yaŋ nɨkban maŋek nandaŋ gadatno palɨ yɨpmaŋ dekgɨm.
Nido, nak kwen wugɨk amɨn yokwi pakpak uŋun pɨndakgo yoni morapmɨsi aŋakwa uŋun dakon yoni do pɨndak galaktok agɨm.
Gɨptɨmnikon tepmɨ dɨma nandaŋ.
Uŋun amɨn tebai ae gɨptɨmni uŋun tagɨsi gɨn.
Jɨgɨ amɨn dɨwarɨ da paŋ uŋudeŋ dɨma paŋ.
Amɨn dɨwarɨ jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ paŋ, mani yo uŋuden dɨ dɨma noman taŋ yomaŋ.
Do iyɨ do nandaba wɨgakwa kɨsɨk kɨsɨk aŋ, ae nomansi amɨn dɨwarɨ dapmaŋek paŋupbal aŋ.
Uŋun but nandak nandaknikon da aŋpak yokwi ak do nandaŋ uŋun paŋalon aŋ.
Amɨn dɨwarɨ do manji gen yaŋ yomɨŋek yokwi aŋ yom do gen yoŋ.
Uŋun kwen wugɨksi aŋek amɨn dɨwarɨ paŋupbal ak do gen madepsi yoŋ.
Piŋkop Kwen Kokup egɨsak uŋun do gen yokwi yaŋ ɨmaŋ.
Aŋek iyɨ dakon man pawɨgek amɨn morap da geni guramɨtni do pi tebaisi aŋ kɨmokgoŋ.
10 Do Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ kwen wɨgɨk amɨn dakon gen do galak taŋek geni uŋun nandaŋ gadaŋ.
11 Amɨn yokwi da gen yaŋ yoŋ, “Piŋkop da yo nin da amaŋ uŋun arɨpmɨ dɨma nandɨsak.
Piŋkop Wukwisi da nin dakon aŋpaknin dakon mibɨlɨ nandɨsak dakon kosit kɨnda dɨma tosok.”
12 Amɨn yokwi uŋun jɨgɨ dɨ dɨma noman taŋ yomaŋ.
Aŋakwa yoni morapmɨsi, ae sigɨn ɨreŋ toŋ.
13 Nak naga dakon egɨp egɨpno kɨla tebaisi agɨm, ae butno gwaljɨgɨ mɨni tosok, ae yokwi dɨ dɨma agɨm.
Uŋun ɨsal dogɨn agɨm, ma?
14 Piŋkop, nak yokwi dɨma agɨm, mani gak da gɨldat kɨnda kaloŋ gɨp tedep namɨsal, ae wɨsa dagokdo morap kobogɨ yokwisi namɨsal.
15 Nak gak dakon mɨŋat amɨnyogo do amɨn yokwi da gen yoŋ uŋudeŋ yoyɨgɨm tam, top yoyɨkom.
16 Nak amɨn yokwi da yo uŋun aŋ dakon mibɨlɨ wɨsɨŋ kok do agɨm, mani aŋtɨdok agɨm.
17 Piŋkop, nak gak da telagɨ yutnon wɨgɨgɨm bɨsapmon nandak nandakno pɨsagɨt.
Aŋek amɨn yokwikon yo noman tokdaŋ uŋun do nandako pɨsagɨt.
18 Piŋkop, gak da amɨn yokwi abɨ kosit sagalegɨsi baŋ akwaŋ, aŋek abɨ maŋek wagɨlsi tasɨk toŋ.
19 Uŋun tepmɨsi tasɨk toŋ.
Ae kɨmotni uŋun pasol pasolɨsi ae yokwisi.
20 Amɨn Tagɨ, uŋun amɨn da dɨpmɨn pɨndakgaŋ da wɨsa dagaŋakwan pasɨlgaŋ uŋun yombem.
Gak da abɨŋaki amɨn yokwi pasɨl mudoni.
21 Uŋun bɨsapmon nak bupmɨsi nandagɨm, aŋek butnokon da yokwisi nandagɨm.
22 Nandak nandakno mɨnisi agɨt.
Joŋ kɨlap burɨ mɨni da yaŋ gak da dabɨlon aŋpak agɨm.
23 Mani nak gak gat toktogɨsi egapbo kɨsitno amɨnsi tet do abɨdosol.
24 Nak da kosit kɨlegɨ agɨpbeŋ do nayɨŋ dekdal.
Ae don gak da nak abɨdaŋbɨ kokup tɨlɨmni toŋ uŋudon gak gat egɨpdamak.
25 Namɨn amɨn dɨ da Kwen Kokup egek nak dakon kɨla aŋ?
Amɨn dɨ mɨnisi, gak kaloŋ gɨn.
Piŋkop, nak gak do but dasi galak taŋ gamɨŋ kɨmokdot.
Gak do but dasi galak tosot uŋudeŋ mɨktɨm dakon yo morap do dɨma galak tosot.
26 Gɨptɨmno ae wupno tapmɨmni mɨnisi anjil kaŋ, Piŋkop gak kaloŋgɨn teban tokno.
Aŋek nak gat egaki toktogɨsi wadak wadagɨ mɨni egɨpbeŋ.
27 Asisi, mɨŋat amɨnyo manji gamaŋ uŋun tasɨk tokdaŋ.
Amɨn gak golgwit da ae kɨlɨ gepmaŋ dekgwit, uŋun paŋupbal abɨ mɨni ani.
28 Mani nak gak da kapmatjok egɨsat, uŋun da tagɨsi.
Amɨn Tagɨ Yawe, gak da nak tagɨsi aŋkutnosol.
Nak yo morap agɨl do yaŋ teŋteŋok abeŋ.