74
Piŋkop da Israel amɨn paŋpulugosak do amɨn kɨnda da bɨsit agɨt
Asap dakon kap kɨnda. Kap on do Maskil yaŋ yoŋ.
Piŋkop, gak nido toktogɨsi manji nimɨsal?
Nido sipsip kabɨgo tagɨsi pawɨldal nin do butjap tebaisi nandaŋ nimɨsal?
Mɨŋat amɨnyogo nin do aego nandaki.
Kalɨpsigwan mɨŋat amɨnyogo nin manjɨŋ nipgul.
Gak da nin yumaŋ nagɨl da nin gak dakon kabɨ ekwamaŋ.
Saion Kabap kalɨp egɨpgul uŋun do aego nandaki.
Uwalnin da gak dakon telagɨ yutgo dakon yo morap kɨlɨ paŋtasɨk awit.
Abɨŋek yo morap paŋtasɨk awit uŋun pɨndakgi.
Uwalgo da telagɨ yutgokon wɨgek yaŋ tɨdaŋek galak toknikon yo awit.
Gak dakon yo kulabɨk aŋek iyɨ emaron teban tawit uŋun dakon tɨlakni baŋ yopgwit.
Amɨn da koron kɨndap pasaŋ uŋudeŋ, gak dakon yut pasɨwit.
Kɨndap kwɨk tɨlak tagɨsi baŋ paŋtɨlɨm abi, uŋun uwal da pareŋka ae ama madep baŋ tɨdaŋ tuwɨlgwit.
Kɨndap baŋ yutgo sowit.
Uŋun aŋpak yokwisi aŋek yut uŋun gaga egɨp do manjɨgɨl, uŋun aŋupbal aba telagɨ dɨma tagɨt.
Nin wagɨlsi pabɨŋ nip do nandak nandak awit, do mɨktɨmninon Piŋkop gawak ɨmɨm yut morap toŋ uŋun soŋ mudawit.
Gak da wasok tapmɨmɨ toŋ kɨnda abɨ dɨma komaŋ.
Ae abɨsok kombɨ amɨnin mɨni.
Ni bɨsapmon jɨgɨ uŋun pasɨljak uŋun ninon da kɨnda dɨma nandɨsak.
10 Piŋkop, bɨsap niaŋ da uwal da yaŋsul yokwisi aŋ gamni?
Toktogɨsi gak dakon man do yaŋba yokwi tok aŋegɨpni?
11 Gak nido nin dɨma paŋpulugok do nandɨsal?
Tapmɨm madepgokon da uwalnin dapbɨ tasɨk toni.
12 Mani Piŋkop, kalɨpsigwan gak kɨla amɨn madepnin egɨpgul, ae abɨsok kɨsi kɨla amɨn madepnin egɨ nimɨsal.
Bɨsap morapmɨ gak da nin paŋpulugaŋbɨ emaron dɨma tasɨk tagɨmaŋ.
13-14  TP 14.21; Jop 41.1; Kap 104.26; Ais 27.1 Gak dasi tapmɨm madepgokon da tap pudagɨl, aŋek uŋun tap pakbi kagagwan nugɨm madep mani Liwaiatan uŋun dakon busuŋɨ paŋsulɨkgɨl.
Aŋek gɨptɨm tɨmni mɨktɨm kɨbɨrɨ nɨmani toŋ tɨmon joŋ kɨlap do yobɨ nawit.
15 Gak dasi abɨ pakbi monɨŋ mɨktɨm tɨmon noman taŋek pak abɨgɨwit.
Ae gak dasi pakbi madep abɨ wagɨlsi kɨbɨdawit.
16 Gak dasi gɨldat kalba gat ae pɨlɨn gat wasagɨl.
Ae gɨldat gat kanek gat kwen yopgul.
17 Gak dasi mɨktɨm morap dakon wasɨpni yopgul.
Ae bɨlagɨ bɨlagɨ dakon gɨldat ae sɨkak bɨsap yopgul.
18 Yawe, gak dɨma ɨŋtoki.
Uwalgo da yaŋsul yokwisi aŋ gamaŋ.
Uŋun nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn da mango do yaŋba yokwi tok aŋ.
19 Mɨŋat amɨngo kɨnarɨm yombem tapmɨmni mɨni, do gak da nin nipmaŋ dekbɨ joŋ bɨt kɨlapyo da dɨma paŋupbal ani.
Uwal da mɨŋat amɨngo nin obɨsi paŋupbal aŋ, do dɨmasi ɨŋtaŋ nibi.
20 Mɨktɨmninon dukwan dukwan morap kɨsi emat aŋ, ae pɨlɨn tuk madepsi tosok, do gak da nin gat saŋbek saŋbek agɨl uŋun do aego nandaki.
21 Yum pɨndagaki amɨn yokwi da bupmɨ amɨn bamaŋ yomɨŋek dɨma paŋmayak ani.
Wadak wadak amɨn uŋun da mango aŋkɨsini do nandɨsat.
22 Piŋkop, uwal da gen yaŋ gamaŋ, do gak abɨŋek gen pikon gaga da tet kɨla tebai abi.
Gɨldat kɨnda kaloŋ nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn da yaŋsul yokwisi aŋ gamaŋ uŋun do nandaki.
23 Uwalgo da gen pap yaŋek gen yokwi yaŋ gamaŋ.
Uŋun toktogɨsi madepsi yaŋ tɨdoŋ.
Piŋkop, aŋpak yokwini do dɨma ɨŋtaŋ yobi.

74:13-14: TP 14.21; Jop 41.1; Kap 104.26; Ais 27.1